מאת: דניאל
ו' שבט  ה'תשפ"ג  21:16 

גפני הציוני


הרשב"א (ח"א תיז) מביא מהרמב"ם (מורה ח"ג פמ"א) שיש כמה סוגי עבירות ,שוגג מזיד אך יש סוג עבירה שהיא נחשבת מרידה וכפירה בחוקי התורה והיא עבירה הנעשית בפהרסיא ביד רמה וחמור יותר אם יהודים התאגדו ביחד לעשות עבירה הזאת, ואף רק על ההסכמה על העבירה (כמו במעשה פילגש בגבעה) נחשבו כל המסכימים כמורדים בהקב"ה ובתורה ונחשבים כופרים וחייבים מיתת כפירה, ושהיה סנהדרין ישראל יצאו למלחמה כדי לבער הרע מישראל.
כל שכן שהמדינה הציונית מלבד מה שמעברת מיליוני יהודים על דתם (אם בפיתוי ואם בכפיה), כל יסודותיה "חופש דת בישראל" וזוהי פשוטו כמשמעו מרידה וכפירה גמורה בחוקי התורה ,ולכן עצם המדינה היא מרידה בהקב"ה ותורתו וע"פ התורה אין לה זכות קיום, וכל המסכימים עליה ומאמינים בה שהיא דבר טוב לישראל והיא מיצגת את עם ישראל ורוצים בקיומה הם נחשבים כמורדים וכופרים בהקב"ה ותורתו.
אחרי שראינו את "שר התורה" ,דרעי ראש מפלגת ש"ס, מפיץ את הציונות וקורא למדינה "מדינה יהודית", גפני הולך בדרכו ואמר לאחרונה בכנסת המינים ש"קיבלנו את המדינה היהודית בזכות התורה (?) ורק ע"י התורה יש לנו כח תביעה לגרש את הערבים ולרשת הארץ (לא שמעת על 3 השבועות?)",וכן גולדקנוף הטיפש מדבר ש"ננהל את המדינה כמו בימי דוד המלך תנו לחרדים לנהל את המדינה", "אני חייל של מדינת ישראל", ומאיר פרוש המתנחל אומר "נתנגד תמיד לחלוקת ארץ ישראל כולה שלנו" וקורא למדינה "מדינת היהודים" (נכון יותר לומר מדינת הכופרים, או כמו שקרא לציונים הגר"א ווסערמאן זיע"א עמלקים).
כל המפלגות החרדיות (אם ע"י החכי"ם או העיתונים ובכל דרך אחרת) מסיתים ומדיחים למינות וכפירה ועל המסית יש מצוה לשנוא בתכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. הנותן להם חיזוק בודאי עתיד ליתן את הדין. וכל התמימים שעשו זאת בשוגג בעז"ה יעשו תשובה שלימה  והקב"ה ימחל להם.
מאת: דוד יוסף
כ' שבט  ה'תשפ"ג  22:30 

מזעזע


מה שכתבת זה מאוד תמציתי ומחזק ישר כח צריך להפיץ זאת בהרבה דרכים זה יעורר אנשים לאמת הרבה אבל צריך בנוסף גם להפיץ ספרים כמו ויואל משה ילקוט מאמרים לגר"א ווסרמן ועוד ועוד.
מאת: דניאל
י"א אדר  ה'תשפ"ג  23:11 

עוד


יש כמה מאמרים באתר כאן על הפשעים של ה"שלוחי דרבנן" היה טוב אם היה עוד כדי שהציבור יותר יבין בענין זה .עכ"פ ליקטתי כאן 4 מאמרים.

אפשר לראות קונטרסים של קול החינוך ,קול מלחמה .
מאת: מרדכי
כ"ט שבט  ה'תשפ"ג  17:19 

גפני וציונות


איפה אתה רואה קשר בין גפני לציונות מלבד מה שהוא נמצא בכנסת שזה הותר לו.
כ' אדר  ה'תשפ"ג  02:51 

אם גפני חותם על מסמך שאומר...


שהוא וחבריו ביהדות התורה נאמנים לאתאיסט האפיקורס נתניהו ול"גוש הימין" (שמיוסד על השקפת האפיקורס ז'בוטינסקי) וחותם הסכם עם רבנים בציונות הדתית לפיו יהדות התורה מתחייבת לדאוג למוסדות הצה"ד (שבהם מחנכים לציונות הרבה יותר מליהדות והתוצאות ההרסנית של החינוך הזה ידועות לכל) שלכל זה לא קיבל היתר מעולם מרב כלשהו בכלל וממועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' בפרט אז יש גם יש קשר מובהק בין גפני וחבריו לציונות  (וזאת רק דוגמא בעלמא)
מאת: דניאל
כ"ג אדר  ה'תשפ"ג  00:46 

גפני והקשר לציונות


1.לפני כמה שנים (נראה לי 3 שנים) מפלגת יהדות התורה התחברו לקבוצה של מזרוחניקים ואמרו שדיעותיהם הם כדיעותיהם ,גפני ופינדרוס ביקרו במטה הבחירות של המזרוחניקים למען יהדות התורה , גפני אמר בין היתר "אני מרגיש את השייכות שיש ביננו - מעולם לא הצבעתי נגד ארץ ישראל - אני מברך אתכם על העבודה המצויינת שאתם עושים". תשמע כאן הקלטה.
2.גפני התחנף לחרדקי"ם שרוצים להידמות למזרוחניקים שלומדים לימודי חול (חכמות חיצוניות ועיין בספר דמעות של מלאכים להבין כמה היום זה חמור בפני עצמו חוץ מהענין שזה גוזל זמן מלימודי קודש) ואמר "ראשי החינוך העצמאי היו אצלי במשרד בשבוע שעבר ביום שלישי. הם הודיעו שבכל מקום שתתארגן קבוצה לפתוח בית ספר שבו יהיו יותר לימודי חול, הם יעשו את בית הספר. הם אמרו את זה כנראה אחרי שהתייעצו, וזו ההחלטה, ואני אומר את זה כאן וזה בדיוק מה שיהיה". הקלטה.
3.בראיון ל"רדיו דרום" על השאלה ששאלו אותו על ענין גיוס חרדים לצבא אמר שמי שלא לומד צריך ללכת לצבא וששאלו אותו אם בנו ירצה ללכת לצבא השמד אמר "אז הוא הולך הוא יעשה את מה שהוא מוצא לנכון. אם הוא לא לומד הוא מתגייס. ואם הוא לומד אז הוא צריך ללמוד. לא נשחק עם הדבר הזה". הקלטה.
4.אגב אליהו גפני בנו של משה גפני יש לו תפקיד בכיר מאוד בקק"ל הציונית (שיכת להסתדרות הציונית, שלא מזמן סיעת ארץ הקודש ששיכת לדגל התורה נכנסה לשם נגד הוראת כל גדולי ישראל מדורות הקודמים) ועיין בזה גם כן בקול החינוך האחרון עמוד 6-7.

יש עוד הרבה לכתוב אבל נראה לי זה מספיק למבקש האמת לדעת מי הוא משה גפני דיעותיו ומעשיו הרעים ובודאי שאין לזה (ולא יכול להיות היתר לזה) מאף גדול בישראל.