הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

לפני שנים רבות...

יואל אלחנן

כבר התייחסנו לנושא בפורום

יואל אלחנן

דעת תורה לגבי לימודי ליב"ה...

יואל אלחנן

לדבר על מדינה על פי תורה...

יואל אלחנן

ראשית כל...

יואל אלחנן

תשובות לשאלותיך...

יואל אלחנן

חבל שאתה קובע קביעות...

יואל אלחנן

כשלומדים דברי חז"ל בשטחיות...

חומר למחשבה

העוון הפלילי שאין מבערים ע"ז מארץ ישראל

יעקב

שלום וברכה

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

תגובה לתשובת הר' אליעזר מלמד אודות ''דת הציונות'' באתר ישיבת בית א-ל

תגובה לתשובת הר' אליעזר מלמד אודות ''דת הציונות'' באתר ישיבת בית א-ל

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

דת הציונות - הספר

"אין אנו מוצאים כלי מחזיק ברכה ומשמר לרוח תורתנו במלואה, וערובה נאמנה להשיב לב אבות בלתי אם תנועת הציוניות", קרא ה"קול קורא" מועידת היסוד של ה"מזרחי" לפני כמאה שנה.

האומנם התיחסה הציונות הדתית אל התנועה הציונית כמנוף להרמת קרנה של היהדות בעולם וביחוד בארץ ישראל? או שהפכה את היהדות למנוף להרמת קרנה של הציונות עד שזו האחרונה הפכה ל "דת", כשהתורה וחוקיה משתעבדים לה, ומשרתים אותה. בשאלה מרכזית זו עוסק הספר "דת הציונות", תוך כדי שהוא דן במכלול הנושאים הקשורים להבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית והציונות הדתית, ובהשלכות המעשיות של הבדלים אלה כפי שבאו לידי ביטוי במאה השנים האחרונות. הספר חושף עובדות רבות, וחומר רב, המוסתרים מהחברה הדתית לאומית ע"י רבניה, מנהיגיה, ומסגרות החינוך שלה.

בין הנושאים הנדונים בספר: החינוך הממלכתי דתי, גיוס בחורי ישיבות, שרות לאומי, הראי"ה קוק ז"ל, הרבנות הראשית, הסכסוך הישראלי-ערבי והחזרת שטחים, יחס למדינה ולמנהיגיה, המפד"ל, ועוד...

יואל אלחנן (שם ספרותי), לשעבר: תלמיד החמ"ד, חניך "בני עקיבא", פעיל "נוער הליכוד", פעיל תנועת "מולדת", מוסיקאי. כיום, אברך, ועוסק בחקר הציונות הדתית.