כתבו לנו סרטים ספר דת הציונות פורום מאמרים מסמכים

.הורדת הספרים למחשבך האישי
דת הציונות - חלק א'
דת הציונות - חלק ב'

כדי לקרוא את הספר דרושה התוכנה Acrobat Reader

את התוכנה ניתן להוריד חינם מכאן


שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |
הודעות אחרונות בפורום
יואל אלחנן:
מה שאני אומר לא רלבנטי...


פלוני:
הרב נבנצאל


פלוני:
פאה נוכרית


ש מהדרום:
לה"ר


חומר למחשבה:
הנה עוד דוגמה לכפירה הכללית שיש במדינה


יואל אלחנן:
עד שיסביר ויתן אסמכתא הלכתית לדבריו....


בעילום שם:
וכאלה אמונים על חינוך הצעירים, ה' ירחם


יואל אלחנן:
וכבר כתב מרן הגר"א וסרמן הי"ד...


יואל אלחנן:
כבר הובאו דברי מרן הגר"ר גרוזובסקי...


יואל אלחנן:
אם אתה מדבר על הסכמה בכתב...
התיחסות לחוברת ''המדינה היהודית"- סדרת מאמרים- פרק ד'.
יואל אלחנן
התיחסות לחוברת ''המדינה היהודית"- סדרת מאמרים- פרק ד'.


הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.