הודעות אחרונות בפורום

שלום

קובץ של רבי מנשה פילאף שליט"א

יואל אלחנן

לגבי מקור לדברי הגר"מ פילאף שליט"א...

יואל אלחנן

בקשת עזרה-מציאת ספר

יואל אלחנן

קודם כל לא מדובר...

יואל אלחנן

לגבי הר' יצחק שילת איני מכירו...

יצחק

"התורה המשמחת"

יצחק

הר' יצחק שילת

יואל אלחנן

כדאי קודם כל שתנסה לשאול אותה אם היא...

בעילום שם

זה מה שהייתי שואל אותה..

מגיב

תעמולה של המדינה

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

האם יש קשר בין עמדת רבני חבת ציון לתנועה הציונית- סדרת מאמרים

האם יש קשר בין עמדת רבני חבת ציון לתנועה הציונית- סדרת מאמרים

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...