הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

כל מה שנעשה בבית המינות המכונה "כנסת"...

אליהו נ.

בענין העלון המשובש נחלת ה'

עמנואל

חוק החדש של גיוס

יצחק ק'

אפשר לקבל את הספר

יצחק אייזיק

הספר החדש "תשועת עולמים"

יואל אלחנן

לגבי תקשורת "חרדית"

יואל אלחנן

המשך התשובה...

יואל אלחנן

שלום זכריה

יואל אלחנן

מי מפיץ שקרים?

משה כהן

החפץ חיים היה מדבר לשה"ר?

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

אמת על תלה ללא כחל ושרק- אגרת לדתי לאומי

אמת על תלה ללא כחל ושרק- אגרת לדתי לאומי

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...