הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

הקונטרס המומלץ כהתחלה...

יואל אלחנן

לגבי מקורות...

יוסף פרבר (שם בדוי)

ההרס הנורא ב״ישיבות״ תיכונית

חומר למחשבה

תשובת הגרי"ש אלישיב זצ"ל לגבי הבחירות..

שלום

עצה

לא פשוט להיות פשוט

תודה רבה על דברי החיזוק

יואל אלחנן

לפני הפתרון המעשי...

לא פשוט להיות פשוט

איך מתקדמים?

דניאל

מתוך שו"ת באין חזון

דוד

אפשר מקורות?

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

התבטאות מסוכנת וחמורה של שר ה'דתות' מטעם ש"ס דוד אזולאי המכשירה את קורס 'נתיב'-קורס הגיור הפיקטיבי המתבצע ע"י צה"ל בשיתוף הרפורמים

התבטאות מסוכנת וחמורה של שר ה'דתות' מטעם ש"ס דוד אזולאי המכשירה את קורס 'נתיב'-קורס הגיור הפיקטיבי המתבצע ע"י צה"ל בשיתוף הרפורמים

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...