כתבו לנו סרטים ספר דת הציונות פורום מאמרים מסמכים

אזמרך בלאמים הוא ארגון שהוקם לפני 6 שנים במטרה להסביר את השקפת היהדות בכלל ואת ההבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית לציונות הדתית על השלכותיהם המעשיות בפרט.


ושוב נתפס יצחק דדון כשהוא משקר בזדון...
ושוב נתפס יצחק דדון כשהוא משקר בזדון...


לקריאת המאמר


כיצד חודרת דת הציונות גם לציבור החרדי-מכתב גלוי לחבר כנסת המינים-הר' אורי מקלב בעקבות הבאת מאות ילדים חרדים מהדרום ליום "פעילות חוויתית" בכנסת המינים
כיצד חודרת דת הציונות גם לציבור החרדי-מכתב גלוי לחבר כנסת המינים-הר' אורי מקלב בעקבות הבאת מאות ילדים חרדים מהדרום ליום "פעילות חוויתית" בכנסת המינים


לקריאת המאמר


לחבורת ליסטים דרושים שותפים לנשיאה בנטל...
לחבורת ליסטים דרושים שותפים לנשיאה בנטל...
על רקע דיבורי הגבוהה גבוהה על "שוויון בנטל" בצל יום ה"עצמאות" ה-65 של מדינת הציונים אנו מביאים בפניכם את התשובה הכל כך פשוטה שיש לענות לכסילים כאיולתם הדורשים שוויון בנטל

לקריאת המאמר


מה יעשה אדם שנזדמן בשבת לביכנ"ס שבו נאמרת התפילה ל"שלום המדינה"
מה יעשה אדם שנזדמן בשבת לביכנ"ס שבו נאמרת התפילה ל"שלום המדינה"
תשובה מאלפת נוספת מהגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל בספרו שו"ת פאת שדך חלק ג' (יורה דעה) סי' מט'.

לקריאת המאמר


אשרי אדם מפחד תמיד-דברי התעוררות לרגל המצב בארה"ק
אשרי אדם מפחד תמיד-דברי התעוררות לרגל המצב בארה"ק


לקריאת המאמר


טומאת הציונות גדולה  יותר מטומאת הנצרות!-מה אמר מרן הגר"ח מבריסק לנער ששלשל ג' פרוטות לקופת הקק"ל
טומאת הציונות גדולה יותר מטומאת הנצרות!-מה אמר מרן הגר"ח מבריסק לנער ששלשל ג' פרוטות לקופת הקק"ל


לקריאת המאמרשירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |

הודעות אחרונות בפורום
יואל אלחנן: עריקות

מאן דהוא: במה הם מאשימים אותו ?

יואל אלחנן: נא להתפלל על עמרם בן סמדר...

חזקיהו: - מאמר נחמד של ר' אליהו קאופמן

חזקיהו: יואל היקר

יואל ווייס: אחי מאין באתם. ספרו נא לי

חזקיהו: יש משהו מאוד יפה

חסוי: הרצאה זה דבר חשוב..

יואל וויס: עוד חזון למועד

יואל אלחנן: ניתן לקבל את הקונטרס לכו ונשובה!!


כתובת חדשה נוספה לאתר
 3/24/2011   05:53
www.yab.co.il


תשובה לשאלה באשר לסגנון בו נאמרים הדברים בספר "דת הציונות" ובאתר...
יואל אלחנן
תשובה לשאלה באשר לסגנון בו נאמרים הדברים בספר "דת הציונות" ובאתר...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.