כתבו לנו סרטים ספר דת הציונות פורום מאמרים מסמכים

אזמרך בלאמים הוא ארגון שהוקם לפני 6 שנים במטרה להסביר את השקפת היהדות בכלל ואת ההבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית לציונות הדתית על השלכותיהם המעשיות בפרט.


טומאת הציונות גדולה  יותר מטומאת הנצרות!-מה אמר מרן הגר"ח מבריסק לנער ששלשל ג' פרוטות לקופת הקק"ל
טומאת הציונות גדולה יותר מטומאת הנצרות!-מה אמר מרן הגר"ח מבריסק לנער ששלשל ג' פרוטות לקופת הקק"ל


לקריאת המאמר


בענין הטענה האפיקורסית כי בגלל הוראותיהם של גדולי ישראל שלא לעלות לארץ בימי מלחה"ע השניה נהרגו כה רבים מיהודי אירופה
בענין הטענה האפיקורסית כי בגלל הוראותיהם של גדולי ישראל שלא לעלות לארץ בימי מלחה"ע השניה נהרגו כה רבים מיהודי אירופה


לקריאת המאמר

דברים מאלפים מהגאון רבי שמשון רפאל הירש זצלה"ה בענין חובת ההרחקה ממינות ואפיקורסות וחובת הפרישה מקהילה של כופרים (אז, הקהילה הרפורמית) גם כשזו מסכימה להתחשב ביהדות החרדית.
לרגל ציון פטירת הגאון רבי שמשון רפאל הירש זצוק"ל-לוחם מלחמת ה' להיבדלות יראי ה' מהכופרים בו ובתורתו, שחל השבוע-כז' בטבת אנו מביאים לפניכם קטע ממכתב שכתב לרב אחד שרצה להשיג על פסק ההלכה המפורסם שלו שחייב פרישה מהקהילה הרפורמית והקמת קהילה נפרדת של יהודים שומרי תורה ומצוות.

לקריאת המאמר


מה יעשה אדם שנזדמן בשבת לביכנ"ס שבו נאמרת התפילה ל"שלום המדינה"
מה יעשה אדם שנזדמן בשבת לביכנ"ס שבו נאמרת התפילה ל"שלום המדינה"
תשובה מאלפת נוספת מהגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל בספרו שו"ת פאת שדך חלק ג' (יורה דעה) סי' מט'.

לקריאת המאמר


בענין ספרי קודש הנדפסים ויו"ל ע"י מוסדות המו"ל גם ספרי מינות ובענין ספרי רבני ה"מזרחי"- תשובה מאלפת מהגאון רבי משה שטרן זצ"ל בספרו שו"ת באר משה חלק ח' סי' ג'-ה'.
בענין ספרי קודש הנדפסים ויו"ל ע"י מוסדות המו"ל גם ספרי מינות ובענין ספרי רבני ה"מזרחי"- תשובה מאלפת מהגאון רבי משה שטרן זצ"ל בספרו שו"ת באר משה חלק ח' סי' ג'-ה'.
דעכעדעד

לקריאת המאמר


מיהו יהודי- דברים מאלפים מהגאון רבי שמואל הדוד הכהן מונק בענין הגדרת שם "ישראל"
מיהו יהודי- דברים מאלפים מהגאון רבי שמואל הדוד הכהן מונק בענין הגדרת שם "ישראל"
לרגל ציון יום פטירתו של הגרש"ד הכהן מונק זצוק"ל (ג' שבט התשמ"א) אנו מביאים כאן תשובה מתוך ספרו המפורסם שו"ת "פאת שדך" (חלק ג' סי' נה') בענין הגדרת שם ישראל. קריאה מחכימה ומועילה.

לקריאת המאמרשירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |

הודעות אחרונות בפורום
יואל אלחנן: היכן ראית כי מה שאומרים תפילה זו הינו...

יואל אלחנן: נשתדל בעז"ה להשיב בקרוב לשאלותייך...

יואל אלחנן: דבר נוסף בענין מי שברך לחיילי צה"ל...

יואל אלחנן: על מה להתפלל ועל מה לא...

זאב: תפילה לשלום החיילים בעת הזאת

ענת: צריכה הוכחה לנאמר

יואל אלחנן: תשובה לסעיף 5

יואל אלחנן: תשובה לסעיף 4

יואל אלחנן: המשך תשובה לסעיף 3

יואל אלחנן: תשובה לסעיף 3


כתובת חדשה נוספה לאתר
 3/24/2011   05:53
www.yab.co.il


סתירות בין הרצי"ה לאביו הראי"ה באשר ליחס להרצל...
יואל אלחנן
סתירות בין הרצי"ה לאביו הראי"ה באשר ליחס להרצל...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.