כתבו לנו סרטים ספר דת הציונות פורום מאמרים מסמכים

אזמרך בלאמים הוא ארגון שהוקם לפני 6 שנים במטרה להסביר את השקפת היהדות בכלל ואת ההבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית לציונות הדתית על השלכותיהם המעשיות בפרט.


אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר-התיחסות למפלגתם החדשה של אלי ישי, מרזל ושטבון
אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר-התיחסות למפלגתם החדשה של אלי ישי, מרזל ושטבון


לקריאת המאמר

דברים מאלפים מהגאון רבי שמשון רפאל הירש זצלה"ה בענין חובת ההרחקה ממינות ואפיקורסות וחובת הפרישה מקהילה של כופרים (אז, הקהילה הרפורמית) גם כשזו מסכימה להתחשב ביהדות החרדית.
לרגל ציון פטירת הגאון רבי שמשון רפאל הירש זצוק"ל-לוחם מלחמת ה' להיבדלות יראי ה' מהכופרים בו ובתורתו, שחל השבוע-כז' בטבת אנו מביאים לפניכם קטע ממכתב שכתב לרב אחד שרצה להשיג על פסק ההלכה המפורסם שלו שחייב פרישה מהקהילה הרפורמית והקמת קהילה נפרדת של יהודים שומרי תורה ומצוות.

לקריאת המאמר


התיחסות לסרטון שהעלה נכד הגר"ע יוסף הר' יעקב ששון מיד לאחר פטירת סבו בנסיון להצדיק את מחאתו נגדנו
התיחסות לסרטון שהעלה נכד הגר"ע יוסף הר' יעקב ששון מיד לאחר פטירת סבו בנסיון להצדיק את מחאתו נגדנו


לקריאת המאמר


לחבורת ליסטים דרושים שותפים לנשיאה בנטל...
לחבורת ליסטים דרושים שותפים לנשיאה בנטל...
על רקע דיבורי הגבוהה גבוהה על "שוויון בנטל" בצל יום ה"עצמאות" ה-65 של מדינת הציונים אנו מביאים בפניכם את התשובה הכל כך פשוטה שיש לענות לכסילים כאיולתם הדורשים שוויון בנטל

לקריאת המאמר


עוד בענין יחסו של מרן החזו"א לראי"ה קוק-מדברי תלמידו ומשמשו המובהק הגאון רבי דוד פרנקל זצ"ל
עוד בענין יחסו של מרן החזו"א לראי"ה קוק-מדברי תלמידו ומשמשו המובהק הגאון רבי דוד פרנקל זצ"ל


לקריאת המאמר


אודות שיתוף פעולה בין שי פירון ל...ראש עירית אלעד ישראל פרוש באשר להפיכת תלמודי תורה למוסדות ממלכתיים ולהשתלטות משרד החינוך על הסמינרים לבנות
אודות שיתוף פעולה בין שי פירון ל...ראש עירית אלעד ישראל פרוש באשר להפיכת תלמודי תורה למוסדות ממלכתיים ולהשתלטות משרד החינוך על הסמינרים לבנות


לקריאת המאמרשירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |

הודעות אחרונות בפורום
יואל אלחנן:
חס ושלום לומר כי גדולי ישראל הורו...


אברהם:
גפני לא המציא שרק הלומדים פטורים מגיוס


אליהו :
חידון התנך - הפנים האמיתיות של הציונות


יואל אלחנן:
בדיוק מאותו המקום שהגיעה ההוראה...


יואל אלחנן:
קושיות על המציאות לא מבטלות אותה...


פשוטו כמשמעו:
מי יודע היכן רמוז יום העצמאות בתורה?


שרגא:
בנושא ההצבעה בבחירות


אברהם:
תהילים בשעת הצפירה??


פשוטו כמשמעו:
האם כבודו צוחק?


שלמה:
תודה לרב יואל אלחנן
היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypalכתובת חדשה נוספה לאתר
 3/24/2011   05:53
www.yab.co.il


מה בין ישיבה לישיבה במרכאות כפולות
יואל אלחנן
מה בין ישיבה לישיבה במרכאות כפולות

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.