כתבו לנו סרטים ספר דת הציונות פורום מאמרים מסמכים

אזמרך בלאמים הוא ארגון שהוקם לפני 6 שנים במטרה להסביר את השקפת היהדות בכלל ואת ההבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית לציונות הדתית על השלכותיהם המעשיות בפרט.


עוד בענין יחסו של מרן החזו"א לראי"ה קוק-מדברי תלמידו ומשמשו המובהק הגאון רבי דוד פרנקל זצ"ל
עוד בענין יחסו של מרן החזו"א לראי"ה קוק-מדברי תלמידו ומשמשו המובהק הגאון רבי דוד פרנקל זצ"ל


לקריאת המאמר


אודות שיתוף פעולה בין שי פירון ל...ראש עירית אלעד ישראל פרוש באשר להפיכת תלמודי תורה למוסדות ממלכתיים ולהשתלטות משרד החינוך על הסמינרים לבנות
אודות שיתוף פעולה בין שי פירון ל...ראש עירית אלעד ישראל פרוש באשר להפיכת תלמודי תורה למוסדות ממלכתיים ולהשתלטות משרד החינוך על הסמינרים לבנות


לקריאת המאמר


מה כתב מרן החזו"א בשולי הגליון על דבריו של הראי"ה קוק בקובץ "שערי ציון"?
מה כתב מרן החזו"א בשולי הגליון על דבריו של הראי"ה קוק בקובץ "שערי ציון"?


לקריאת המאמר


אודות יחסם של גדולי הדור לר' שלמה גורן
אודות יחסם של גדולי הדור לר' שלמה גורן


לקריאת המאמר


פן יש בכם שרש פורה ראש ולענה-כיצד הפכה דת הציונות בכירים מעסקני "יהדות התורה" משלוחי דרבנן לכנופיה שאינה בוחלת אפילו בחיפוי על עבירות חמורות ביותר של חבריה
פן יש בכם שרש פורה ראש ולענה-כיצד הפכה דת הציונות בכירים מעסקני "יהדות התורה" משלוחי דרבנן לכנופיה שאינה בוחלת אפילו בחיפוי על עבירות חמורות ביותר של חבריה


לקריאת המאמר


גרגרים בענין מהותם של הימים הנוראים
גרגרים בענין מהותם של הימים הנוראים


לקריאת המאמרשירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |

הודעות אחרונות בפורום
יואל אלחנן:
הנה אמרו חז"ל שפיזור לרשעים טוב להם וטוב


יואל אלחנן:
ובחקתיהם לא תלכו...


ג.:
מדוע לדעתכם הכיבוש הכריז בחירות מוקדמות?


א.כ:
חוקות הגויים


יואל אלחנן:
גם עצם העובדה שכתובתה של ועדת הרבנים...


יקטן:
וועדת הרבנים?


piratbh:
תשובה יותר אקטואלית מהפרשה הנוכחית


מאן דהוא:
המקור לדברים הוא...


יואל אלחנן:
הרצאה לגברים השבוע במודיעין...


יואל אלחנן:
יש לך איזה מראה מקום...
היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypalכתובת חדשה נוספה לאתר
 3/24/2011   05:53
www.yab.co.il


מפגש מצולם בין הר' אברהם חזן לר' דורון לדווין בנוכחות תלמידי ישיבות הסדר
אברהם חזן ודורון לדווין
מפגש מצולם בין הר' אברהם חזן לר' דורון לדווין בנוכחות תלמידי ישיבות הסדר

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.