מאת: דניאל
י"ב ניסן  ה'תשפ"ב  10:05 

סיפור מהחזו"א לדורינו


שמעתי סיפור מהחזו"א זיע"א שכידוע היה נגד התנועה הציונית והמזרחי וכבר ידוע מה שכתב שאגרותיו ח"ב סי' עה שהתחברות לציונים זה מינות וכל מי שמתקרב לציונים ולמזרחים במקום שיראי ה' מרחקים צריך בדיקה אחריו.
עכ"פ הסיפור כך,פעם אמר לו אגודיסט אחד ש"יש מציאות של מדינה" צריכים להתמודד עם המציאות,ענה לו החזו"א שאין מכיר כלל באותה מדינה אלא הם פשוט חבורה של ליסטים ורוצחים צריך להתרחק מהם כמה שאפשר אין לעשות חשבונות בזה,לא מתקרבים לרוצחים כלל ברזל!התקרבות למינות נידונה כמינות והוא יהרג ואל יעבור,שאני מינות דמשכי!