מאת: אהרן מלייקוד
ו' חשון  ה'תשע"ח  21:29 

קידוש השם


התלמידים של הרב שמואל אוירבך שליט''א עושים קידוש השם. 
כ"ט חשון  ה'תשע"ח  21:37 

שרק לא יהפכו את הקידוש השם הזה לאיזה...


מפלגה בסופו של יום. אבל באמת ישר כח לבחורים שבהוראת רבותיהם  מוסרים את נפשם להכאות ולמאסר כנגד גזירת הגיוס ויהי רצון שמסירות נפשם תהיה בבחינת מצוה גוררת מצוה ויימנעו מכל תמיכה וחיבור עם מי שמנסה להתחבר למלכות המינות בחיבור כל דהוא. ואם יקומו עסקנים שינסו להפוך את הכח של בני התורה לכח פוליטי יקומו כנגדם כל בני התורה וימנעו מהם את הדבר אחרי שראינו מה עלה בגורלה של 'דגל התורה' שיחד עם קודמתה 'אגודת ישראל' הפכו למהרסי הציבור החרדי תוך מרידה גלויה בהוראת רבותיהם בהווה ובעבר.

בברכה, יואל.
מאת: משתמט מצ.ה.ל
א' כסלו  ה'תשע"ח  16:32 

הפרה ברוטאלית של זכויות אדם...


בידיי משטר טרוריסטי שחיי אדם כקליפת השום נחשבים בעיניו ופחות מכך. 

כמי שחווה על בשרו את פשעיו של המשטר הטרוריסטי הזה (אמנם לא יצא לי לשבת בכלא צבאי אך עדיין הופעל נגדי טרור במישור הכלכלי והחברתי עת גרתי שם משום שהוצאתי "פרופיל 21") אני יכול לייעץ לבחורים האלה לבקש מקלט מדיני (דרך ארגונים כמו UNHCR או הצלב האדום) באחת ממדינות אירופה, אמריקה וייתכן גם ברוסיה.

כל מדינה שמכבדת אפילו למראית עין את המשפט הבינ"ל ההומאניטרי והאמנות עליהן היא חתומה (בכלל זה אמנות ז'נבה) מחויבת לשקול בכובד ראש בקשה למקלט מדיני המגיעה מאזרחים נרדפים היושבים במאסר (או מאוימים במאסר) מפאת אמונתם הדתית. יש כאן לא רק הפרה ברוטאלית של חופש הדת אלא גם סכנה ממשית לחיי אדם כי הבחורים האלה חשופים לאלימות, עינויים, הרעבות ומכות רצח מצד השלטונות. בנוסף, הייתי מייעץ להם ולעורכי דינם לתעד הכל במסמכים (דבר ראשון תמונות, כי תמונה אחת שווה אלף מילים), מסמכים רפואיים, עדויות מוקלטות וכד', על מנת להוכיח לאומות העולם שעליהן להתערב בנעשה. וגם בזאת יהיה משום קידוש השם כי האומות יידעו שהציונים מפרים בצורה מזעזעת זכויות אדם של יהודים ולא רק של האוכלוסיה הערבית.

מאת: אהרן מלייקוד
א' כסלו  ה'תשע"ח  20:24 

יהי רצון שיעמדו בנסיונם.


יש להם ישיבות שאין נוטלים כלום ממשלת הכופרים.
 יהי רצון שיעמדו בנסיונם.