עמוד 136 מתוך 137

יצחק

ה' אייר ה'תשפ"א

מה עושים שגוי נותן סטירה ליהודי?


פלוני

ו' אייר ה'תשפ"א
דברי האר"י הקדוש


א.א.

ו' אייר ה'תשפ"א
מקור הדברים באריז"ל זיע"א


יואל אלחנן

ב' אייר ה'תשפ"א

הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל...


א.א.

ג' אייר ה'תשפ"א
ראוי להכניס זה ל"מאמרים"
+

יואל אלחנן

ג' אייר ה'תשפ"א
מסכים בהחלט...


פלוני

כ"ה ניסן ה'תשפ"א

הרב נבנצאל


זעליג ד.

ל' ניסן ה'תשפ"א
האם שמעת ממנו או בשמו?


יואל אלחנן

ב' אייר ה'תשפ"א
לגבי הקמת בית מקדש ודין רודף שבהחזרת...
+

זעליג ד.

כ"ט ניסן ה'תשפ"א

מדור מאמרים


יואל אלחנן

ב' אייר ה'תשפ"א
יותר משהעגל רוצה לינק...
+

חומר למחשבה

א' אייר ה'תשפ"א

זוכרים את הסיסמא "ביבי או טיבי" ?


יצחק

ל' ניסן ה'תשפ"א

שירות לאומי


יצחק

ל' ניסן ה'תשפ"א

שירות לאומי וגיוס בנות חרדי!!!


פלוני

כ"ג ניסן ה'תשפ"א

פאה נוכרית


יואל אלחנן

כ"ו ניסן ה'תשפ"א
מה שאני אומר לא רלבנטי...
+

פלוני

ב' ניסן ה'תשפ"א

לשון הרע על מחטיאי הרבים


יואל אלחנן

ט"ז ניסן ה'תשפ"א
עד שיסביר ויתן אסמכתא הלכתית לדבריו....
+

ש מהדרום

כ"ב ניסן ה'תשפ"א
לה"ר


חומר למחשבה

ט"ז ניסן ה'תשפ"א
הנה עוד דוגמה לכפירה הכללית שיש במדינה


פלוני

ט"ו ניסן ה'תשפ"א

בחירות


יואל אלחנן

ט"ז ניסן ה'תשפ"א
כבר הובאו דברי מרן הגר"ר גרוזובסקי...


יואל אלחנן

ט"ז ניסן ה'תשפ"א
וכבר כתב מרן הגר"א וסרמן הי"ד...
+סה"כ 2,739 נושאים בפורום
 פירסום הודעה