מאת: ג.ש.
א' שבט  ה'תשפ"ג  05:42 

עוד מאמר מאלף באתר "ילקוט השבעתי אתכם"..


במאמר מובאים דברים מאגרת קודש שכתב מרן רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זיע"א למרן החזו"א זיע"א (שלוש שנים בלבד לפני פרוץ מלחמת העולם השניה) אודות אגודת רבנים עולמית שביקשו לייסד והתנגדותו המוחלטת של מרן רבי חיים עוזר זיע"א לרעיון זה. מרן רבי חיים עוזר זיע"א כותב שאגודה כזאת תתנהל בידיי פקידים ומזכירים שיעשו בה ככל העולה על רוחם בלי לשמוע לדעת הרבנים כלל. ואי אפשר להפקיד את גורל כלל האומה בידיי ארגון כזה. כל זאת, יש לציין כבר היה ידוע מניסיון רב שנים במדינתו של מרן רבי חיים עוזר זיע"א עצמו - היא מדינת ליטא. בליטא הוקמה אגודה ארצית או "ארגון גג" של רבני המדינה ומרן רבי חיים עוזר זיע"א מעיד במכתב שהפקידים והמזכירים עשו במוסד זה ככל חפצם וככל העולה על רוחם כבר בימיו, בלא שום התחשבות כלל באוטוריטות רבניות שהיו במועצה של אותו ארגון.

אם כך בנושא אגודת רבנים בחוץ לארץ, מכל שכן ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר במסירה פושעת ומוחלטת של כל היהדות, כל עולם הישיבות ותלמודי התורה בידיי פוליטיקאים, מינים ואפיקורסים שאין להם שום מחויבות כלל אפילו לא למראית עין לציית לדעתם של גדולי ישראל !!