מאת: דוד
י"ד אב  ה'תשפ"ב  04:36 

הר' קוק


שאלו אותי לגבי הר' קוק למה אני כל כך מתנגד אליו ולדיעותיו.
יותר נכון על מה יצא הקצף הזה?
אבקש ממך לתת לי תשובה מה הבעיה העיקרית אצל הר' קוק(יש הרבה בעיות אבל רציתי להתמקד על העיקר).
ט"ז אב  ה'תשפ"ב  01:33 

הקצף על הר' קוק היה בעיקר בשל העובדה...


שהחזיק בידיהם של מסיתים ומדיחים שהסיתו את עם ישראל לכפירה בעיקר והכריזו מרד נגד בורא עולם ותורתו וסייע בעדם שיהפכו את ארץ ישראל למקום העיקרי שבו תתבצע מרידתם והסתתם זו הן במעשה והן בדיבור ובכתב בספריו הכוזבים שהיו מיוסדים על דמיונותיו ועל דעותיו הכוזבות והאפיקורסיות  שהיו ככל הנראה מושפעות מספרי המינות שקרא בשקיקה בנעוריו ולא היה בהם ולו רמז דק למקור כלשהו מן היהדות.
מאת: חומר למחשבה
י"ז אב  ה'תשפ"ב  16:46 

והרשע הוסיף חטא על פשעו..


כדאי גם להזכיר את עניין הפריצה אל בית הסבא קדישא מרן הגה"ק רבי אליעזר אלפאנדארי זיע"א מיד לאחר פטירתו והשתלטות משרד הרבנים על רכושו שלא כדין. מעשה ליסטות ומירמה שבוודאי קוק (שכיהן בראש משרד הרבנים) ידע עליו ותכנן אותו לפרטיו. ומה שאנשי משרד הרבנים לקחו ניירת של הנפטר זיע"א, זייפו מכתב וחתמו בשם הסבא קדישא. ואם לא די בזאת, עוד פרסם תגובה מזויפת בשם מרן הגרי"ח זוננפלד זיע"א, ה' ירחם ויציל.

והרי החל את הקריירה מזה שזייף צוואה של חותנו מרן האדר"ת זיע"א כדי להתאימה לאג'נדה הלאומית שלו. אכן, נתן דוגמה מצוינת לכל הדורות שבאו אחריו הן בנושא של השקפה והן בנושא של מעשים. ובעיקר, לימד את תלמידיו להיות פושעים ואפיקורסים.

ועוד כתב מכתב אחר בו הטעה את יהודי תימן וגרם לעלייתם ארצה, כמבואר בספר "על ציפורני נשרים".


מאת: חומר למחשבה
י"ז אב  ה'תשפ"ב  18:20 

הוא (קוק) נכנס להגדרות ההלכתיות..


של:

א. מחטיא הרבים. כי החטיא הרבים בדיעות כוזבות ואפיקורסיות בכתביו ובדברים שאמר בעל-פה. גרם לעלייתם ארצה של יהודי תימן תוך שהוא מפקיר אותם בידיי ציפורני הערב רב, כמבואר בספר "על ציפרוני נשרים".

ב. מסורה. כי הלשין על יהודים אחרים וגרם למאסר קשה ומשפט בידיי השלטון הבריטי.

ג. בעל לשון הרע ואפיקורוס. כי פרסם עיתון בו השמיץ את גדולי דורו בשם "קול יעקב".

ד. חמסן וזייפן. כי זייף צוואת חותנו מרן האדר"ת זיע"א, זייף מסמכים כגון למשל ניירת המכתבים של הסבא קדישא זיע"א, ארגן פריצה לביתו של הסבא קדישא זיע"א מיד לאחר פטירתו וחמס את רכושו של הנפטר שלא כדין.

ועל כך קוק ושכמותו, כל הדומים לו וכל ההולכים בדרכו נידונין בגיהנום לדורי דורות. ולא יעזרו להם טענות וצידוקים. כי כל מעשיהם נעשו מתוך זדון, מתוך בחירה חופשית וברצון.