מאת: ג.
כ"ז סיון  ה'תשפ"א  06:06 

מכתב מתוך הספר מרא דארעא ישראל...


הגה"ק רבי מרדכי חיים מסלאנים זצוק"ל כתב בשעתו מכתב אל האדמו"ר מגור בו הזהירו ותיאר בצורה מחרידה וכואבת את המצב בשטח וגם הזהיר מפני אשר עתיד להיות במידה ויהודי אירופה העשירים יזניחו ו/או לא יתמכו כספית ביישוב החרדי בארה"ק. וביקש מהאדמו"ר מגור לעשות אסיפה ולארגן את המשאבים בהתאם.

קטעים מתוך המכתב: "...וכשנראה ונתבונן עד כמה הגיעה הדחיפה לעניי ירושלים ולכל ארצינו ובפרט לעניים הכשרים והזקנים והאלמנות והיתומים הצעירים שנמנע מהם מיניקתם השפעתם ופרנסתם שהי' להם ממדינת רוסיא ואסטרייך מקומות הכשרים שבישראל, וניתן להם מעט תמיכה שלא הגיע אפי' ללחם צר ע"י צוררי ישראל השונאים את דת ישראל יותר מהגויים, והגיע כ"כ סרחונם עד שלכדו את הרבנות, והשיגה ידם להעמיד מתפלסף ודורש מהיר, ומערב בר בתוך התבן, ותבן בתוך הבר, לאהבה את שונאי ישראל, ולשנוא את אוהביהם, ולהתהפך לכמה גוונים, היום אומר לו עשה כך ולמחר עשה כך, ומראה פנים לטהר את השרץ, ומושיב רשע אצל צדיק, ומה יענו עניי הצאן כשרואים צרתם צרה, ואין להם מושיע. סוף כל סוף מבקש לו משרה מהפושעים."

קטע נוסף: "...אבל זה הסיבה והנפילה הוא מעמינו, שעשירי ישראל הכשרים אינם מתעמלים לטובת הכלל להקים דת היהדות ולפרסם בכל העולם שבא"י העיקר הוא להעמיד הדת על תילה".

קטע נוסף:"...וכעת נחוץ לפרסם בכל העולם שיעמדו לעזר העניים הכשרים בארצינו, ופה תתחלק דוקא לשומרי התורה באמונה טהורה. שנית, שיעשו פה אסיפה גדולה מעשירי העם המאמינים שיקהלו לעמוד על נפשם לתקן את החינוך הכללי, כדי שלא ילעיטו את צעירי הצאן קדשים בדעות כוזבות רח"ל."

נו, האם נעשתה אסיפה כזאת ? האם יהודי אירופה העשירים החלו להעביר תמיכות כספיות ליהודי היישוב הישן ? דבריו הנוקבים של רבי מרדכי חיים מסלאנים זצוק"ל נפלו לגמרי על אזניים אטומות כפי הרואות עינינו הלכה למעשה !

רציתי להזכיר דבר נוסף והוא שסדום נשמדה עקב ביטול הצדקות ולא על גילוי עריות או חטאים אחרים שהסדומיים עשו. ואין לך רשעות ואטימות גדולה מביטול תרומות לקופת צדקה כמו רבי מאיר בעל הנס (התמיכות האלה הועברו לתלמידי חכמים ובני משפחותיהם). על אחת כמה וכמה שכספים אלה הועברו לקרנות הציונים, לאגודה וכו' על חשבון תלמידי חכמים עניים.

בדיוק אותו המצב קורה היום. אנשים שיש ביכולתם לתת אינם נותנים, שזה שקול לביטול צדקות. בדיוק כפי שנהגו אנשי סדום ועמורה.

והלא הוכחתי כבר שאפשר היה לתת אפילו כמה פרוטות ואין צורך להעביר הון עתק כלל בשביל לתמוך בצורה יעילה וחכמה בשרידי היהדות הנאבקים על המשך קיומם בארה"ק.
אבל אפילו זה לא עושים. איפה הרבנים החכמולוגים שדנים על כל נושא שבעולם, למעט לדון על הנושאים החשובים באמת ? לעניות דעתי, הערבים מסייעים איש לרעהו הרבה יותר מאשר יהודים. קחו דוגמה מהציבור הערבי, לכל הפחות.


  
מאת: פלוני
א' תמוז  ה'תשפ"א  09:00 

מרא דאתרא דישראל


איפה אפשר לקנות את הספר ?
כ"ג אלול  ה'תשפ"א  00:16 

כבר זמן רב שהספר לא בנמצא...


בחנויות. הוא הודפס שוב בתשס"ג אבל כנראה לא בכמות העותקים הנצרכת ואזל די מהר מהחנויות.