מאת: פלוני
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  11:40 

שירות לאומי


למה שירות לאומי זה יהרג ואל יעבור?זה שזה אסור אני מבין אבל למה יהרג ואל יעבור.לא ראיתי שום התיחסות למה זה דווקא יהרג ואל יעבור?
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  14:56 

עיין בקונטרס...


כל מה שלא סיפרו לך על שירות לאומי ותראה שבשירות הלאומי יש גם ענין של אביזרייהו של שפיכות דמים, גם אביזרייהו של גילוי עריות וגם אביזרייהו של עבודה זרה הן מבחינת המקומות בהם מבוצע השירות למעשה והן ברעיונות האפיקורסיים שבעצם ה"מוסריות" של השירות הלאומי והיחס החיובי למלכות של מינות הגרועה מעבודה זרה. ועיי"ש שגם בקרב רבני הצה"ד כבר אומרים ייהרג ואל יעבור על חלק מהמקומות בהם מבוצע השירות.
מאת: פלוני
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  20:17 

שירות לאומי


זה נכון שבהרבה מקומות יש איסור של יהרג ואל יעבור אבל יש מקומות שאין זה יהרג ואל יעבור ושאלתי האיך פסקו רבני "אגודה" כמו הסטייפלר על שירות לאומי "אזרחי" בהתנדבות יהרג ואל יעבור.
ט"ז ניסן  ה'תשפ"א  16:04 

גם לזה תמצא תשובה מפורטת...


בקונטרס "כל מה שלא סיפרו לך על שירות לאומי" הנ"ל בתשובתי הקודמת.