מאת: חומר למחשבה
י' ניסן  ה'תשפ"א  02:47 

הבד"ץ של אלעד אפילו לא מצא לנכון להגיב..


למכתב שנשלח אליו בנושא חגיגות יום העצמאות ביוזמת ראש העיר פרוש שר"י וכל חברי העירייה.

רק רציתי להזכיר שהבד"ץ לא טרח להגיב כלל למכתב שנשלח אליו בנושא זה לפני מס' שנים. חוסר התגובה זהו דבר חמור כשלעצמו. זה מלמד שמה שקורה אצלם בעיר לא מעניין אותם. וזה ממש לא היה מתוך אימה או פחד, כי אפשר היה בקלות להגיב בצורה אישית וחסויה לבקשה שנזכרה במכתב. ואפילו זאת לא עשו !י"ב ניסן  ה'תשפ"א  15:23 

מי שאינו תושב אלעד...


קשה לו להבין את הפחד והאימה שנמצאים בו רבני הקהילות שלכל אחת מהם יש מוסדות חינוך שהאבא מאיר פרוש כסגן שר החינוך לשמד יכול להצר להם בכל מיני צורות ורועדים מפחד וחוששים שלא יקבלו הקצאות והיתרי בניה למוסדותיהם ושיפגעו להם ברשיונות של המוסדות ועוד הרבה דברים אחרים...
מאת: חומר למחשבה
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  01:59 

מה כבר אפשר להגיד על זה..


הרבנים יראים מפני עסקן שהיום הוא כאן ולמחרת בקבר ומהקב"ה אינם יראים כלל.

מה גם שלענות למכתב בצורה חסויה (או להרים טלפון) לא חושף אותם לשום "סיכונים"..
ט"ז ניסן  ה'תשפ"א  16:01 

הם חוששים שגם תשובה חסויה תפורסם...


אבל שוכחים שמה שמחזיקים בידיו של רשע מרושע ייזקף לחובתם ביום דין וייחשבו שותפים שלו לכל מעשיו ואז יתחרטו על כך שהחליפו פחד ה' כנגד פחד בשר ודם  אבל כבר יהיה מאוחר ה"י.
מאת: בעילום שם
ט"ז ניסן  ה'תשפ"א  21:22 

וכאלה אמונים על חינוך הצעירים, ה' ירחם


רבנים שיש בהם ידע ואין יראת שמים.