מאת: יצחק
ג' שבט  ה'תשפ"א  18:54 

3 השבועות


למה ב"דת הציונות" אין פרק על 3 השבועות ?
כ"ח שבט  ה'תשפ"א  01:19 

כי שלש השבועות הוא איסור הלכתי...


שגם מייסד הציונות הדתית יצחק יעקב ריינעס הסכים עמו כפי שכתב בפירוש בספרו 'אור חדש על ציון'. (וזה שרוב בני הציונות הדתית לא יודעים זאת כי ספרו הנ"ל של הר' ריינעס מעולם לא נדפס במהדורה שניה בלמעלה ממאה שנים שחלפו מאז הדפיסו הוא לראשונה, זה מחמת שהציונות הדתית מעולם לא ייחסה חשיבות אמיתית למה שרבנים בכלל ואפילו מייסדיה אומרים אלא למה שהאידיאלים של התנועה הציונית מחייבים ועל זה נכתב רבות ב'דת הציונות'.
חוץ מזה, חומר מסודר בנושא השבועות כבר ישנו בספר 'ויואל משה' שניתן להשיגו ללא קושי וכיום יש גם 'ילקוט אמרים ויואל משה' המביא באופן מסודר ומקוצר את הדברים באופן שאין להסתפק בזה כלל ובזמן הקצר  העומד לרשותי לכתיבה אני מעדיף לכתוב בעניינים שטרם בוארו בספרים אחרים די צרכם.
מאת: חומר למחשבה
כ"ט שבט  ה'תשפ"א  02:55 

ריינס זה שם של רחוב בת"א..


נראה לי שזה כל מה שהם יודעים עליו. פעם לפני הרבה שנים כשעדיין גרתי במדינה האזנתי לשידורי "ערוץ 7" (הרדיו של המתנחלים וגוש אמונים) ואני זוכר שלילה אחד הם הריצו את השירים של להקת "משינה". זה די הפתיע כי חשבתי שמדובר ברדיו של דתיים.
מאת: אבידוד
ב' אדר  ה'תשפ"א  18:12 

שלש השבועות זה מכלל האגדה שבשס


שלש השבועות זה מכלל האגדה שבשס כמו שאגדות רבה בר בר חנה זה מהאגדות וזה לא מופיע ברמבם ולא בשוע
ו' אדר  ה'תשפ"א  18:15 

אבל הרצל אמר...


אם תרצו אין זו אגדה... וברצינות, דברי אגדה בחז"ל זה לא אגדות חיים ביאליק או אגדות של הנס כריסטיאן אנדרסון שלומדים בישיבות התיכוניות והאולפנות יותר שעות ממה שלומדים רמב"ם ושו"ע (למרות שזה לא כתוב ברמב"ם או בשו"ע). ועיי' ב'דת הציונות' חלק ב' עמ' קכח' לגבי הנידון האם השבועות הן הלכה או אגדה מה שהבאנו שם מדברי מרן האבני נזר וכדאי לך לקרוא את מאמר 'שלש שבועות' של מרן האדמו"ר מסאטמאר שם התייחס בהרחבה לכל הטענות לגבי למה זה לא כתוב ברמב"ם (במשנה תורה) או בשו"ע...