ה' אדר  ה'תשפ"א  09:07 

שאלה שהושמטה מהפורום עקב תקלה


בקשר לסרט 'הרצל והציונות' שהופץ ע"י הר' אמנון יצחק בשנת תשס"ב. נשתדל להשיב עליה בקרוב.
שלום אברהם חזן,
ראיתי שהגיבו למספר קטעים מהסרט וטענו שיש סילופים וכד'..
אני הביא כאן דוג' ואשמח לשמוע מה דעתך...
הם כותבים כך: "ביומנו של הרצל מופיע המשפט: "רעיון מצוין עולה בלבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי'' (כתבי הרצל, כרך 2, יומן א, עמ' 68). 
הרצל רצה לנצל גורמים אנטישמיים ישרים כדי שיעזרו לעם ישראל לעלות לארצו כאינטרס משותף. חשוב לציין המילה 'אנטישמיות' בזמנו של הרצל לא היתה השמדת יהודים אלא אפליה, שנאת זרים, דחיקת יהודים ממשרות בעלי-השפעה וכדו'. 
גם המשפט "חיסול הרכוש היהודי" אינו סילוק היהודים מרכושם אלא ניסוח של העברת כל הרכוש היהודי מהגלות לארץ ישראל בצורה הדרגתית, מכובדת ומוסכמת עם המדינות שבהם הם גרים [1] – לא סתם הרצל הזכיר אנטישמיים ישרים. 
כנ"ל גם ביומנו של הרצל, אחרי המשפט: "רעיון מצוין עולה בלבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי" מופיע המשפט: "אנו רוצים לצאת את הגולה כאנשים מכובדים"[8]  (באחת התגובות נביא צילום של דבריו המלאים). 
גם בספרון 'מדינת היהודים' ישנו פרק מפורט על כך וכותרתו: "אלו צורות של חיסול הנכסים",[2]  וכן מופיע הרבה ביומנו ובמאמריו.[3]
 
ומה עשו בסרט 'הרצל והציונות' ? דבר מזעזע ומחריד ! הם לקחו את המשפט: "רעיון מצוין עולה בלבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי'' ועשו מזה "מטעמים". הם עשו סקר רחוב ושאלו 'עוברים ושבים' תמימים, מי אמר את המשפט: "רעיון מצוין עולה בלבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי''? 
רובם ענו בתמימות: היטלר. אח"כ המראיין גילה להם שהרצל אמר את המשפט וכך זעזעו אותם והשיגו את מטרתם. גם בהמשך הסרט הם מרחיבים מסקנות נפשעות אלו.
חשוב לציין, הרצל חזה את העתיד ותוכניתו יושמה בגרמניה עם עלייתו של היטלר לשלטון בשנים 1933-1938, לפני מלחמת העולם השניה (השואה). המדיניות האנטי-יהודית בגרמניה ראתה בחיוב הגירת יהודים מחוץ לגרמניה, ולפיכך הסוכנות היהודית יצרה קשרים עם השלטון הנאצי בניסיון להציל יהודים ואת רכושם והעלתה יותר מ- 40,000 יהודים במה שכונה "הסכם העברה".[4] במסגרת ההסכם יכלו יהודי גרמניה לעלות לארץ ישראל ולשמור על ערך רכושם. ההיסטוריונית החרדית רות ליכטנשטיין מתארת זאת במילים: "אירוני הדבר שכל אחד מבחינתו רצה בהצלחת ההגירה. הגרמנים רצו להתפטר מן היהודים והיהודים רצו לברוח מן הגהנום האוסטרי" (עדות – חורבן יהדות אירופה, רות ליכטנשטיין, הוצאה חרדית, עמ' 93).
מיותר לציין שמי שלא הצטרף לעליה זו, איבד לבסוף את נכסיו וחייו.
[1] "אם לא רק ירשו לנו, אלא גם יסייעו בידנו, נגשים העברת נכסים מיהודים אל נוצרים בדרכי-שלום ובממדים עצומים כאלה, שכמותם ההיסטוריה עדיין לא ידעה" (כתבי הרצל, כרך 7, עמ' 4).
[2] שם, כרך 1, עמ' 46.
[3] "'החברה היהודית' מטפלת בחיסול עינייני-הרכוש של היהודים היוצאים. את יציאת היהודים אין אנו צריכים לתאר לעצמנו כדבר פתאומי. היא תהיה איטית ותימשך עשרות שנים. ראשונה ילכו העניים ביותר ויפרו את האדמה" (שם, כרך 7 עמ' 5). "אנו מביאים לידי חיסול את נכסי דלא-ניידי ואת העסקים של האנשים אשר עד למועד מסוים הלכו אתנו – נאמר בעשר השנים הראשונות" (שם, כרך א, עמ' 108). ראה גם שם, כרך 1, עמ' 46. שם, כרך א, עמ' 110. שם, כרך א, עמ' 116. שם, כרך א, עמ' 94. שם, כרך א, עמ' 68.
[4] הרחבה על 'הסכם העברה' ראה בספר 'מולדת חדשה – עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם 1933-1948', יואב גלבר, עמ' 78-91. מספר העולים מגרמניה שעלו לא"י עד סוף 1938 ונרשמו במשרדי-העלייה של הסוכנות הינו 40,061, ראה הספר 'תולדות השואה – גרמניה', אברהם מרגליות ויהויקים כוכבי, ח"א עמ' 63"
מה אתה אומר?
אשמח מאוד להתייחסות...
ה' אדר  ה'תשפ"א  20:51 

ראשית חשוב להדגיש ולציין...


הסרט 'הרצל והציונות' הופק עבור הציבור החילוני ומשכך הציטוטים מיומניו של הרצל כמו גם מדבריהם של שאר חבריו מנהיגי הציונות בדורו ובדורות שאחריו שנבחרו להיות מוצגים בסרט הינם ציטוטים שיש בהם כדי לזעזע גם חילונים (כמו אלה שמרואיינים בסרט בקניון).

לדידן (מי שמאמין בקב"ה ובתוה"ק) צריך לזכור שכל מה שהרצל רצה לעשות עם רכוש יהודי הינו כאין וכאפס לעומת שאיפותיו להשמיד להרוג ולאבד את הרוחניות של היהודים והדברים ידועים ומפורסמים (וקצת מהם באו גם בסרט) שכל רעיון המדינה שנוסד בדמיונותיו ובהזיותיו של הרצל באו רק אחרי שנכשלו תוכניותיו הקודמות (היעלמות בחברה הנכרית באמצעות התבוללות ואפילו באמצעות התנצרות המונית) ולנצר יהודי וכל שכן להפוך אותו לאפיקורס באמצעות "נעילת הרבנים בבתי הכנסת" לבל יתערבו כלל בענייני המדינה (כמו שכותב הרצל מפורשות במדינת היהודים) ויפריעו ליהודים להתחתן עם גויות ולהיפך ח"ו, זה הרבה יותר חמור מלחסל את רכושו או לחסל את גופו ו"קשה המחטיאו לאדם יותר מההורגו שההורגו הורגו בעולם הזה והמחטיאו הורגו לעולם הזה ולעולם הבא".

ולצערנו רבים נשתבשו בזה ולא מבחינים בין עיקר לטפל וכבר אמר על זה מרן הגר"א וסרמן הי"ד בשם רבו מרן ה"חפץ חיים" זצ"ל שבעוונותינו הרבים אנו סומכים על דברי הכומר יותר מעל דברי אביי ורבא. שכשהכומר מעיד בחתימתו על פלוני שאיננו יהודי גם אנו מחזיקים אותו לנוצרי ומתיחסים אליו כאילו יצא מן הכלל וכשחז"ל קובעים על מישהו שאיננו יהודי (כגון שכופר באחד מעיקרי הדת) אנו ממשיכים להתייחס אליו כאל יהודי.

ודוגמא לשיבוש זה מוצאים גם היום שאנשים מזדעזעים עד עמקי נשמתם כששומעים שביבי נתניהו שר"י חבר מספר כך וכך בכת הבונים החופשיים או איזה כת מטופשת אחרת ושוכחים כי מה שמסית ומדיח באמצעות ממשלתו לכפירה מיליוני ילדים מדי יום ביומו דרך משרד ה"חינוך" של ממשלתו (וזאת רק דוגמא קטנה ממעלליו ומעללי חבריו מאז קמה הציונות) הוא לאין ערוך מכל כת נוצרית כזו או אחרת המונהגת ע"י הוותיקאן או ביל גייטס או שאר שוטים והסכנה מזה (ובפרט כשזה נעשה לעיני כל העולם ובפלטרין של מלך ארה"ק) הרבה יותר מכל סכנות או איומים של "סדר עולמי חדש" (וכאילו שניתן היום לומר על העולם שהוא "מסודר" ורק ה"סדר עולמי החדש" מערער את יציבותו ה"מסודרת") וב'נפש החיים' שער א' האריך לבאר כמה מחשבה אחת לא טובה של יהודי יכולה להרוס בעולמות העליונים מה שלא הצליחו להרוס נבוכדנצר וטיטוס ברשעותם מבחינה גשמית (וגם עם כל הכסף שבעולם לא יגיע ביל גייטס למדרגתם) ואלו שמפחדים מביל גייטס או מהחיסונים או מהקורונה או מהבונים החפשיים יותר ממה שמפחדים מחרון אף של הקב"ה שיכול לבוא בגין מעשינו שלנו ה' ישיבם בתשובה ויתן בהם דעת להבין כי עם ישראל ויחסו לתורה ולמצוותיה הם ורק הם קובעים מה יהיה המצב בעולם בכלל ובעם ישראל בפרט, ואם יצדקו במעשיהם (ובכלל זה התרחקות מרשעי עמנו וכש"כ מהכופרים שהוציאו עצמם מן הכלל) אזי יקויים בהם "כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי" וכל הכתות והמזיקים למיניהם מע' אומות כרגע יכלו ויאבדו בבוא משיח צדקנו בב"א. 
ה' אדר  ה'תשפ"א  21:34 

ולגבי הטענות המגוחכות נגד המובא בסרט...


כל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של ראשית הציונות יודע כי המצב באירופה לפני 2 מלחמות העולם היה (עם כל הסבל מפרעות או פוגרומים כאלה או אחרים) שאפשר לחיות חיים יציבים באירופה הרבה יותר ממה שהציעו תנאי החיים כאן בארץ. רוב רובם של יהודי אירופה גם כאלה שהרצל הצליח לאחז את לבם בדמיונות אוטופיים על עתידם הנפלא לו רק ישכילו לאמץ את רעיונותיו וגם כאלה שאימצו בהתרגשות רבה את האידיאולוגיה הציונית, הסתפקו בתמיכה כזו או אחרת ברעיון אבל הבינו שהוא לא פשוט ליישום. עזיבת אירופה לארץ ישראל באותם ימים היתה כניסה להרפתקאה הכרוכה בסיכונים רבים ועזיבת מצב כלכלי יציב (מי יותר ומי פחות) לטובת התחלה מחדש יש מאין כמעט בכל תחומי החיים כאן בארה"ק (וזה עוד לפני שראשי הציונות בסכלותם הצליחו להבעיר ולייצר סכסוך עקוב מדם עם הערבים יושבי הארץ שמהרה הפך לסכסוך כלל עולמי עם האוכלוסיה הערבית שתוצאותיו ההרסניות מלוות אותנו ואת העולם כולו עד היום. 
הדרך היחידה שהיתה לציונים להביא את התלהבותם של רוב ציוני אירופה מהתלהבות בדיבור או בהפרשת ממון לטובת התנועה ליישום בפועל של רעיונותיה ועזיבת אירופה אל הארץ אשר בה ייצא לפועל למעשה הרעיון הציוני היתה לחסל לגמרי כל יציבות כלכלית של יהודי אירופה ובאופן שבכניסה להרפתקאה המסוכנת של הגשמת חזון הציונות ועזיבת אירופה לא"י כבר לא יהיה להם מה להפסיד. והרצל כמו גם שאר חבריו בציונות שפעלו תמיד לפי הכלל "המטרה מקדשת את האמצעים" לא בחלו בניצול האנטישמיות באירופה ובחיזוקה והגברתה אם הדבר ישרת את מטרתם הנ"ל.
ומה עושים מכחישי השואה הציונית-מנסים לאחז עינים כאילו הרצל בכלל לא דיבר על חיסול הרכוש אלא על העברתו לארץ ישראל... (ואם כך למה דווקא אנטישמיים שונאי יהודים יתעוררו לסייע ליהודים בהעברת רכושם לא"י?).
ועצם העובדה שהרצל יכול לתפוס אנטישמים כאנשים ישרים כבר מעידה על אישיותו הרקובה. אבל במקום להבחין בריקבון הם הופכים אותו למעשה חסד שאין כדוגמתו מבלי לשים לב שהציטוטים שהם עצמם משתמשים בהם מפריכים את שקריהם וחושפים את בערותם. הרצל מדבר על "נגשים העברת נכסים מיהודים אל נוצרים בדרכי שלום..." האם משפט זה יכול להתפרש כרעיון של העברת נכסי היהודים לא"י? ומה שמציגים בשקריהם את הרצל כמי שהיה שורש ל"הסכם העברה" שבוצע מאוחר יותר בין הסוכנות לנאצים זה עוד שקר גדול של מכחישי השואה הציונית המתעלמים מהעובדה הפשוטה שאכן היה אפשר להציל מיליוני יהודים (ולא 40,000) באמצעות עזיבתם את המדינות בהן שלטו הנאצים בהסכמתם ובעידודם של הנאצים אלא שבעקבות חברותו של היטלר ימ"ש עם המנהיג הערבי חאג' אמין אל חוסיין (שהציונים בכשרונותיהם הפכו אותו כמו גם כמעט את כל העולם הערבי לשונאי ישראל צמאי דם מה שלא היה לו כמעט זכר לפני הגיעם לארה"ק אפילו בזמן הטורקים) הוא נענה לבקשתו שבין המדינות אליהן מציעה גרמניה ליהודים להגר לא תיכללנה ארץ ישראל או מדינות שמהן קל להגיע לארץ ישראל ובתגובה להיענות זו התגרו בהיטלר כדרכם הנלוזה והביאו לכך שמיליוני יהודים הועברו למחנות השמדה ולמשרפות במקום לאדמת מבטחים הרחק מאירופה. והדברים ידועים ומפורטים כמובא באריכות בספר "מן המצר" להגאון הגדול רבי מיכאל דב וייסמנדל זצ"ל (שבמשך שנים היה כאן חוק בארץ שאסור להכניסו לארץ), ובספר 'אות קין'ובספר 'כחש' של בן הכט וגם בספריהם של מנהיגים ציונים כמו יואל ברנד (בשליחות נידונים למוות) שגם מוזכר בסרט הנ"ל (וכנזכר במשפט קסטנר) המפריכים לגמרי את ההיסטוריונים מכחישי השואה הציונית שהפכו את הרצל לבעל חסד ואת הדמגוגיה הזולה שמנסים לייצר באמצעות ציטוטים שרק מוכיחים ההיפך מדבריהם.
ה' אדר  ה'תשפ"א  21:47 

ואגב, גם לאחר קום המדינה...


המשיכו בשיטה אכזרית ואנטישמית זו ממשיכיו של הרצל שכידוע הכריחו רבבות יהודים מארצות המזרח להשאיר את רכושם בארצות מוצאם בטענות כמו "המטוס/הספינה לא יכולים לשאת את כל המשקל של הרכוש" ועוד טענות. 
כ"כ, חיסול רכושם של יהודי אירופה כמו בשלב מאוחר יותר של יהודי ארצות המזרח לא שרת רק את המטרה של זירוזם לעזוב את אירופה אלא שרת מטרה נוספת והיא שעניותם לנוכח איבוד רכושם תביא לתלותם המוחלטת במוסדות המדינה מה שיאפשר למדינה לרדות בהם ולשלוט עליהם בקלות יתר כפי שקרה בפועל שניצלו את מצבם הכלכלי ללחוץ עליהם לוותר על חינוך תורני לילדיהם (כי אחרת לא יסדרו להם פרנסה ושאר הטבות ויגוועו ברעב וכו' וכו')

כך שהזעזוע של נערי תל אביב מהדמיון שבין הטקסטים שכתב הרצל ביומניו לרעיונותיו האנטישמיים של היטלר הינו מילתא דפשיטא ואם זה מזעזע כמה היסטוריונים הרי זה רק בגלל שזה מציג אותם במערומיהם כמכחישי השואה הציונית וכמשכתבי היסטוריה נלוזים ורמאים.

לסיום, מאד מעניין שבתכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך בנוגע ללימוד תולדות הציונות אליה נחשפתי לצערי בהיותי שבוי בחינוך הממ"ד בילדותי ובנערותי לא דיברו איתנו מילה על ציטוטים אלה מיומניו של הרצל. מדוע הסתירו מאיתנו את החסד והחמלה הכ"כ גדולים של הרצל ואת דאגתו להעברת הרכוש היהודי ארצה? מדוע רק אחרי שהר' אמנון יצחק חושף בסרט את אישיותם המושחתת והבלתי אנושית (גם עפ"י קריטריונים מוסריים של גויים גמורים וכש"כ ולהבדיל אלף אלפי הבדלות ביחס לתורה"ק) פתאום נזכרים ההיסטוריונים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את הרצל לבעל חסד שדאג לעמו ולרכושו??
מאת: ג.
י"א אדר  ה'תשפ"א  18:05 

במקרה של יהודי תימן לדוגמה


קראתי על כך שאפילו הרכוש המועט שעלה בידם להביאו לארץ ישראל (כמו ספרי קודש עתיקים, תכשיטים וכו'), כל הפריטים שהיה בהם ערך כספי, גזלו מהם עובדי מדינה בתואנות ותירוצים מתירוצים שונים. בשלב הבא, הרכוש הגזול נמכר לגורמים שונים בארץ ובחו"ל תמורת הון עתק. וכאן המקום להזכיר, שאת החלק הארי של רכושם, יהודי תימן השאירו בתימן. השלטונות בתימן הוציאו חוק מיוחד שאסר לקנות רכוש ונכסי נדל"ן מיהודים בעקבות מסע ההטעיה של יבנאלי שר"י שקיבל אישור בכתב, בין היתר, מהר' קוק. כל הדברים המזעזעים ומסמרי השיער האלה מפורטים בספר "על ציפורני נשרים".

אח"כ, לציונים היה קל מאד להשתלט על העדה התימנית ולהשמידה. בני תימן הפכו להיות עבדים נרצעים של חלוצי המושבות (ואח"כ של מדינת ישראל) שהיו זקוקים לכוח עבודה זול, כי עם הערבים כבר היה להם סכסוך דמים. הם חיפשו כוח עבודה אלטרנטיבי שיוכל לעבוד בתנאי אקלים חמים (מעין פועלים "תאילנדים" לעת מצוא). ליהודי תימן גם לא היה לאן לחזור, כי בתימן הרכוש שלהם חוסל. יתר על כן, הדרך לתימן נחסמה גם בגלל הפיכת תימן למקום מסוכן ובלתי יציב (בניגוד למדינות אירופה אליהן ניתן היה לחזור אחרי המלחמה, במיוחד מדינות מערב אירופה כצרפת ובריטניה).

הם העבידו את בני תימן בעבודות שחורות וקשות, התייחסו אליהם בבוז ושילמו להם שכר רעב. בני תימן לא קיבלו עבודות משרדיות, לא עבדו בבנקים וכו'. את העבודות היוקרתיות בהן שילמו משכורת מהן אפשר היה להתפרנס בכבוד שמרו הכופרים לעצמם ולילדיהם.
 
התלות הכלכלית בכופרים בענייני פרנסה, דיור ורווחה השמידה את יהדות תימן. זה ברור כשמש בצהריים. והדברים נכונים כמובן גם ביחס לעדות אחרות. אולם במקרה של יהודי תימן האסון הוא כפול ומכופל, כי העדה הזאת הייתה ידועה ביראת שמים וקיום התורה לשמה לאורך מאות ואלפי שנים. כעת, העדה נהרסה והעולם הזה אבד.