מאת: פלוני
כ"ז אב  ה'תש"פ  22:57 

הבונים החופשיים נצרות וציונות


1.האם הראי"ה קוק היה חלק מארגון הבונים החופשיים  ?הרב דב ברקוביץ' אומר שיש תמונה של הרב קוק שמופיע בניו יורק או בלונדון עם אנשים חילונים או גוים(אולי אפילו רפורמים אך איני יודע)ורואים אותו מכניס את ידו לתוך המעיל והרב הזה מוכיח שאחד הסממנים של הבונים החופשיים זה ככה .האם ידוע לכם ענין זה כי ארגון הבונים החופשיים מי שיראה ויחקור על זה קצת יראה שזה בא מנצרות פרוסננסית שאומרת השוויון לכולם והחומר והטבע הוא קדוש ורוצים לארגן סדר עולמי חדש שכולל מדינה אחת שלטון אחד (ובהמשך אולי שפה אחת וכו)כמו אנשי דור הפלגה בוני המגדל שרוצים להילחם בקב"ה .
2.הוא חקר עוד בכתבי הרצל וחביריו והוא אומר שהרצל התנצר בנצרות פרונסנסית (כידוע שקבור בבית קברות כזה וגם היה לו עץ אשוח וכד')וחביריו אמרו שהוא חולה נפש ואשתו התאבדה וגם בתו ועוד שניים מילידיו גם היו במוסד למשוגעים ואמרו חביריו שיש לו חלום להיות משיח (כיודע שחלק מהנוצרים אומרים שישו ימח שמו וזכרו יחזור באחרית הימים (חס ושלום מכפירה זו))ולכן היה בעד הקמת בית מקדש בהר הבית שיהיה בו מקום לכולם וכיודע שהם קוראים לכנסיות שלהם (שלא כמו הקתולים)טמפל דהיינו מקדש .וגם הבונים החופשיים רוצים לעשות משהו כזה (בדרגות הנמוכות שלהם מסתירים להם את זה).עד כאן. וראיתי אני שהרב קוק הספיד את הרצל הוא אמר מאמר על משיח בן יוסף אז אולי היה גם מארגון הבונים החופשיים (שמקבל את כל הזרמים בעולם חוץ מנשים)?
י"ט אלול  ה'תש"פ  01:55 

לגבי הקשר של הר' קוק לבונים החופשיים...


לא בדקתי את הנושא ואתה מוזמן להפנות אל הרב דב ברקוביץ את שאלותיך בענין זה ולבקש ממנו מקורות לכך ככל שיש ברשותו.

לכשעצמי הקשר בין הר' קוק למנהיגי התנועה הציונית (שהשקפותיה גרועות מנצרות) ושיתוף הפעולה שלו עמהם בהבאה למצב שהמה יהיו המנהיגים של כלל ישראל חמור לכשעצמו ואין שום נפק"מ אם היה לו או לא היה לו שרשים בכת אפיקורסית נוצרית מסוג כזה או מסוג אחר. כשאני שומע על מישהו שגדולי ישראל קבעו שדעותיו אפיקורסיות אין לי שום נפק"מ אם גם אבא שלו או סבא שלו היו אפיקורסים ולכן אני לא רואה חשיבות רבה בכל ההתחקות הפרטנית על הכתות האפיקורסיות שקדמו לציונות וכתוצאה מהן נולדה הציונות ואם כי כשמתחקים אחר השרשים אפשר להגיע לתובנות נוספות גם באשר להווה אבל כשמלחמה עם האויב היא כל כך חזקה בהווה אין פנאי להתעסק עם שרשיו בעבר (ככל שאין ספק בדבר סכנתו כפי שהוא בהווה) ואין בכך שום נפק"מ לענ"ד. משל למה הדבר דומה-לרופא שהגיע אליו חולה מסוכן שיש לרפאותו בדחיפות. ודאי שכרגע כשהחולה מסוכן אין זה הזמן לשאול על הרקע הרפואי שלו מקדמת דנא, את זה יהיה נחוץ לעשות אח"כ כשמצבו יתייצב וכדי ללמוד מהמקרה שלו ומהרקע שלו כיצד למנוע סוג חולי כזה להבא או אצל אנשים אחרים. כיום כשהציבור החרדי מתחיל להידבק בקצב מדאיג בדעות הכוזבות של הציונות ואביזרייהו בעיקר בגלל הפוליטיקה ה'חרדית' והתקשורת ה'חרדית' אין זה הזמן לענ"ד לעסוק בשרשי הכפירה שהביאו את חבורת הכופרים שייסדה את הציונות אלא לדאוג שלא יימשכו אחרי הכפירה הציונית אחב"י, ועצם העובדה שיהודי נבהל כשהוא שומע שהרצל היה נוצרי אבל מבלעדי זה הוא חי בשלום ובשלוה עם זה שהרצל או נתניהו הם "רק" כופרים בעיקר היא לכשעצמה מעידה עד כמה התדרדר מצבה של היהדות החרדית וכבר צווח כנגד זה מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד בשם רבו מרן החפץ חיים (והבאנו דבריו ב'דת הציונות'  ח"א פרק ה' עמ' פ').