מאת: בעילום שם
ט"ז אלול  ה'תש"פ  18:30 

האם בעולם כולו לא יימצאו חמש מאות איש...


שכבוד שמים יקר לליבם ??

שנים שאני עומד נזעם ומשתומם לנוכח העובדה שיהודים בארץ ובעולם אינם תורמים דבר לארגון יקר וקדוש כמו "אזמרך בלאומים". לפעמים יש לי חשק לחבוט את הראש בקיר מרוב חימה על מה שקורה עם יהודי התפוצות וגם בארץ ישראל ! 

תקחו חמש מאות איש: כל אחד מהם היה תורם את הסכום ה"עצום" של שלוש דולר בחודש.. וכבר לארגון "אזמרך בלאומים" היה מספיק כסף על מנת לכסות, לכל הפחות, את ההוצאות החודשיות הבסיסיות. מה שהיה מפנה מקום לכתיבת מאמרים, מאפשר להוציא לאור קונטרסים ולענות על שאלות חשובות ביותר שנשאלות בפורום !!  

בושה וחרפה שאיש באירופה העשירה לא מתגייס לעזרת הארגון. וגם בארה"ב וקנדה לא שמעתי על אנשים שמוכנים לתרום כסף. ואני אומר להם - על הכל תיתנו דין וחשבון וייגבה מכם מחיר יקר על העמידה מנגד על דם הזולת ועל כך שלא מחיתם על חילול ה' הנורא שנעשה בארץ ובעולם כולו ורק מתפרץ כל יום בצורה יותר נוראה. כל התורה שלמדתם לא תועיל לכם מאומה. וכי לשם מה אתם לומדים תורה - לשם צבירת ידע ? הלא גם באקדמיה לומדים ככה. במה אתם יותר טובים מסטודנטים ופרופסורים מהאוניברסיטה ? הלא הנכם לומדים תורה כמצוות אנשים מלומדה ומשלמים מס שפתיים בלבד וכבוד ה' לא חשוב לכם כלל - כפי שמראה המציאות ! י"ט אלול  ה'תש"פ  01:13 

אשריך ידידנו היקר...


החפץ בעילום שמו ואשר נושא בעול בעזרה של ממש ומבין את חשיבות הפצת דעת התורה בדור מבולבל כשדעות כוזבות ממלאות בו כמעט כל חלל כולל ישיבות ובתי מדרש.
ובאמת אילו כל אחד מאלה שמודים שקיבלו תועלת מהאתר ומהספרים ומההרצאות היה תורם סכום קטן כפי יכולתו כמו שכתב ידידנו היקר היינו יכולים לפעול הרבה יותר ושעות רבות של השתדלות בסיסית לפרנסתנו היו מושקעות במענה לשאלות הרבות המגיעות לאתר (שלדאבוננו אין מקום אחר בו ניתן לקבל תשובות אליהן) ובהדפסת החומרים החשובים המתפרסמים באתר במשך למעלה מ-17 שנות קיומו.

בהזדמנות זו נציין שבעז"ה בזכות עזרתו הנדיבה של החפץ בעילום שמו התורם לפעילותנו מידי חודש בחדשו למעלה מיכולתו אנו מקווים אי"ה להוציא לאור לקראת חג החנוכה הבעל"ט הקרב את הספר 'כהניה חמסו תורתי' שיכלול בתוכו גם את הקונטרסים 'מאיר עיני ישראל' (בענין יחס מרן החפץ חיים לר' קוק) 'חזון לבם ידברו' (בענין יחס מרן החזו"א זצ"ל לר' קוק) ו'שארית יוסף' (בענין יחס מרן הגר"י ידיד הלוי זצוק"ל לר' קוק) סה"כ קרוב ל-400 עמ'.

כמו כן אנו רוצים להוציא לאור בכריכה קשה את הקונטרס 'ימינם ימין שקר' המפריך את הדעה הכוזבת והמסוכנת כאילו המושגים 'ימני' או 'שמאלני' שייכים גם ליהודי החרדי אחרי שכלל המפלגות ה'חרדיות' ממשיכות את הדרך הכוזבת שהתחיל בה אלי ישי ומכריזות בגלוי כי הן 'ימניות' והעולם טועה לחשוב כי הכרזות הבל אלה מגובות בדברי גדולי ישראל ומהוות דעת תורה עד שכל יהודי חרד לדבר ה' כבר אינו בוש להכריז כי 'ימני' הוא ושייך ל'גוש הימין' ה"י.
בנוסף, נמצא בשלבי עריכה קונטרס חדש בשם 'קראתי ואין עונה'-והוא חשבון נפש ציבורי נוקב כתוצאה ממגפת הקורונה (כמחוייב עפ"י דברי הרמב"ם בריש הלכות תעניות) ומסמיכותה ל-3 מערכות בחירות לכנסת המינים בהן לראשונה הוכרז ע"י שלוחי "דרבנן" לראשונה בחתימת יד על נאמנות לאפיקורס נתניהו וגם כרתו ברית עם הלאומיים הדתיים בפרהסיה ותוך חילול שם שמים). הקונטרס מבוסס על דברי רבותינו גדולי הדורות זצוק"ל.

המעוניינים להצטרף ולסייע ולזכות במצוה האדירה של זיכוי הרבים בדעת תורתם של גדולי הדורות בתקופה שרואים בחוש כיצד האמת נעדרת מוזמנים לתרום להוצאת הספרים באמצעות קישור ה-paypal הנמצא באתר או בטל' 0527687487.

תזכו למצוות ובהזדמנות זו נאחל לכל מבקרי האתר ולכל אחב"י בכל מקום שהם בכלל ולידידנו החפץ בעילום שמו ומסייע לנו בקביעות בנפש חפצה בפרט שנה טובה כתיבה וחתימה טובה וושנזכה כולנו לגאולת אמת בב"א.