מאת: מאיר
כ"ד תמוז  ה'תש"פ  17:10 

ישוב הארץ אם גרים בה תחת שלטון של גוים


האם מקיימים מצוות ישוב הארץ אם גרים בה תחת שלטון של גוים (כמו בימי שלטון הטורקים)?
ט' אב  ה'תש"פ  15:54 

תשובה לשאלתך


לדעת חלק מהפוסקים מקיימים מצות ישוב א"י רק אם מקיימים גם את הכיבוש של הארץ מידי הנכרים ששולטים עליה ולכן לדעתם בזמננו שאין יכולים לקיים כיבוש א"י אין מצות ישוב א"י אבל לדעת חלק גדול מהפוסקים מצוות ישוב א"י קיימת גם בזמננו כל זמן שלא עוברים על השבועות וניתן לקיימה גם ע"י רכישת קרקע מגוי בכסף (ללא כיבוש).

כמובן שכל זה מדובר לגבי מי שעולה לארץ בכוונה לשמור בה תורה ומצוות. אם עולה כחילוני אין בזה מצווה כלל ואינה עליה כי אם ירידה. הקב"ה יזכנו לשוב בתשובה שלמה ולהיות זכאים לדור בארצו הקדושה בדין ולא בחסד ויזכנו לגאולת א"י מהנכרים ובכללם מהערב רב שהשתלטו עליה ע"י משיח צדקנו ויזכנו לראות מהרה בבנין בית המקדש ונזכה במהרה ל"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" אכי"ר.