מאת: פ.א
ז' חשון  ה'תשע"ג  19:56 

הגר"א ולימודי חול


נתקלתי בעלון של יצחק דדון בשם אור חדש (יוצא לאור ע"י ארגון אור האורות).
כמובן לא תמצאו כאן חידושים על התורה, הלכות או דברי מוסר וחיזוק, אלא עוד עלון הנועד לשבח לפאר ולרומם את דמות הרב קוק.
(כאילו אין להם מספיק עלונים צבעוניים, כנראה קשה "להתחבר" לתפילה בלי עלונים עם תמונות ושירי קרליבך).
לדדון כנראה קשה ללמוד חבל שהוא לא עושה דברים מועילים אולי יפתח מעבדה לבדיקת שעטנז, לא ידוע לי שקיימת מעבדה כזו בציבור שם, כנראה מפחדים לגלות שהכל אצלם כלאים...

בעלון (גליון 4) הם מספרים על ספרים מצונזרים במגזר החרדי, אשר מצנזרים כל מה שקשור לרב קוק, וכן צנזור הספר קול התור ועוד.
(אני דוקא ראיתי את הספר באוצר הספרים של "קול תורה" וגם בביהכנ"ס מנחת שלמה בבית וגן, וכן את הספר המגוחך "מלחמת יו"כ" של הר' כשר ראיתי באחת הישיבות וכן חוברת עיטורי כהנים, לא יודע אם יש כאן צנזור אלא רק חוסר ענין לציבור).

הם מתלוננים למשל על הספר "הגאון" (ג' חלקים) אשר "מצנזר" את דמותו של הגר"א כמעורר הגאולה, והופך את הגר"א ל"חרדי טיפוסי מן השורה..." (כלומר עוסק יותר מדי בד' אמות של הלכה במקום לקדש את החול), ומתעלם מעיסוקו הגדול של הגר"א בישוב ארץ ישראל, התעוררות הגאולה, חכמות חול וכדו'.

ובענין עיסוקו של הגר"א בלימודי חול דוקא הם מתעלמים מכל מיני מקורות, כגון מה שכתב בשמו תלמידו ר' פנחס מפלאצק בספר כתר תורה באריכות בגנות לימודי חול, וכן מה שמובא בשו"ת יד אליהו (תלמיד הגר"ח) שהגר"א למד לימודי חול רק בבית הכסא וציוה לא ללמוד שום חכמה מלבד דקדוק, ומה שכתוב באבן שלמה שבזכות שמתרחקים מאותן העוסקים בלימוד פילוסופיה לימודיות וטבעיות יזכו לעתיד לאור ה', וכתב הגר"א בפירושו על משלי שחכמות חיצוניות הם כמו ילדי נכרים וגורמים לעבוד ע"ז, ולמה תלמידו ר' חיים מוואלאזין לא הכניס שום לימודי חול לישיבה הגדולה ועוד מקורות רבים.
(וכל זה סתירה לספר המזוייף קול התור אשר ממציא דברים בשם רבנו הגר"א זצ"ל)
וכידוע בישיבת "מרכב" הרבה עסקו בפילוסופיה.

אז אם יאמרו לכם דתיים לאומיים שהם ממשיכי דרכו של הגר"א, תדעו שהם לא ממשיכים מה שהוא עשה במשך 22 שעות ביממה (תורה תורה ותורה), הם ממשיכים מה שהוא עשה בבית הכסא.

בברכה פ,א.