מאת: דוד וייס
י"ט אדר  ה'תש"פ  17:41 

תמיהה ובקשת הכחשה


שלום לך הרב החשוב רבי אברהם. 
תמהתי לשמוע לשון הרע והוצאת שם רע עליך, כי אתה נטפל למוסד של ציבור תלמידי ר' שמואל אוירבעך, שלכאורה היית צריך מאד לצדד בדעותיהם, והרי אפילו חסידות סטמאר המעטירה תומכת בהם ביותר, אשמח לשמוע הכחשה בנושא, ואם לא - אז הבהרה?
מאדם המעריכך ואת עבודתך מאד
ה' אייר  ה'תש"פ  01:47 

באשר לבקשתך...


אכן מדובר בלשון הרע והוצאת שם רע. לצערי כמה מהעסקנים השפלים של מפלגת 'עץ' באלעד אשר כרתו ברית עם המסית והמדיח אויב ה' ואויב ישראל מחריב הישיבות ועוקר התורה מבחורי הישיבות הנקוב בשם רשעים ירקב ישראל פרוש ברא כרעיה דאבוהיה סגן שר החינוך לשמד מאיר פרוש שר"י (שהגר"ש אויערבך זצ"ל הגדיר אותו  חיית טרף והודה כי טעה כשתמך בו בבחירות לראשות העיר אלעד בשנת תשע"ד) והיו צריכים ממנו כמה טובות עבור התלמוד תורה שלהם אחרי שהסתבכו בבית משפט עם מנהל מקרקעי ישראל הסכימו בתמורה לכך שפרוש יסדר להם את הבעיות וידאג להם למקום עבור הת"ת להציג את פרוש כאילו חזר בתשובה מכל הדברים הנוראים שעשה שבגינם 'עץ' נלחמו בו והסירו את תמיכתם בו וכן יפרסמו כאילו אני הוא זה שגרמתי להם את הבעיות עם המנהל (וזאת למרות שמעולם לא פניתי למנהל בכלל ולגבי הת"ת בפרט) ופרטי הדברים תוכל לברר עם המנהל הרוחני של הת"ת שלהם הרב זינגר שליט"א. ואדרבה תמהתי אני לראות כיצד גדולי התורה מנהיגי 'עץ' יכלו להוציא מפיהם כינוי כמו 'בעל תשובה' על מסית ומדיח כמו ישראל פרוש בשעה שממשיך בכל פשעיו גם אחרי שהציבור של 'עץ' באלעד בחר בו (ורק אתמול חגג עם חבריו את יום ה'עצמאות' בפינת החי שבפארק העירוני באלעד) ולכבוד הפסח חילק לתושבי העיר אלעד ספרים מקולקלים של ה"סופר" ה"מחנך" חיים ולדר (ואנחנו קיבלנו את הספר 'חיות מספרות על עצמן' (וכמובן שביערתי הספר מן הבית מיד) ובהקדמה כתב שם המופקר פרוש הנ"ל כי בעזרת ספרים אלו נקיים מצות 'והגדת לבנך' (והוכיח בזה את צדקת הגר"ש אויערבך זצ"ל במה שכינהו "חיית טרף") וכל מעשיו בעיר אלעד הם להרס הצביון התורני שלה ופתח בית קולנוע לנשים מידי מוצש"ק וקורא לזה 'מוצ"ש חם' ובאמת הוא מביא את חום הגיהנם לאלעד והורס אברכים ונשותיהם, בחורי ישיבות ובנות בית יעקב ואף תינוקות של בית רבן) וכיצד שכחו את כל ההתנכלויות שלו לבני התורה כשבאו להפגין נגד החילול ה' הנורא של "יום קהילה ומשטרה", ואשמח לקבל הכחשה של רבני עץ להכתרתו של פרוש כבעל תשובה או להבהיר היכן מצאו היתר להחניף לו ולהחזיק בידיו בשביל לקבל ממנו כמה גושי עפר להניח עליהם את מבני הת"ת?? ומה בצע בכל תורתם של תלמידי הגר"ש אויערבך ומה תועלת בכך שלא מקבלים כסף מהמדינה הציונית עבור מוסדותיהם אם מחנכים את תלמידיהם שפרוש הוא בעל תשובה ואפשר להפקיד בידיו ניהול של עניני ציבור ולתמוך בו לעמוד בראש עיר של תורה??
ולואי ואני טועה אבל לענ"ד לא ירחק הזמן והפירות של ה'עץ' יהיו אותם הפירות שאנו רואים היום מה'דגל' ואם יהיה בידם מספיק כח פוליטי להתמודד בבחירות ארציות תראה אותם שועטים לתוך ה'כנסת' לא פחות בהתלהבות מחבריהם ל'דגל'ולוקחים משם כספים ככל שרק יוכלו
מאת: בעילום שם
ו' אייר  ה'תש"פ  10:22 

הייתי מגיש נגדם תביעת דיבה ולשון הרע


מעניין איזה מן תורה נלמדת במוסדות האלה של מפלגת "עץ"..  אם מראים לתלמידים שעבור בצע כסף, נדל"ן או דברים שהינם שווי כסף אפשר למכור הכל:
א. בכלל זה את האידיאולוגיה שלך, את הערכים שלך וגם את הדת שלך (אחרי הכל, הם בועטים פה בעשרת הדברות ונראה לי שאפילו שבע מצוות בני נח הע"צניקים האלה לא מקיימים כלל). בעשרת הדברות כתוב: "לא תענה ברעך עד שקר".
ב. מותר להוציא שם רע ולשה"ר על הזולת באמצעות שקרים, כי זה נותן רווח כספי, פוליטי או טובת הנאה אחרות כמו זכויות נדל"ן...
הייתי מגיש את התביעה בערכאות (כמו בית משפט חילוני אזרחי). העצ"ניקים האלה גרועים מעכו"ם ולא נראה לי שדין תורה חל עליהם. אחלה של דוגמה חינוכית יש פה להורים ולתלמידים שלומדים אצלם. אחלה של יהדות חרידית...
צריך גם להודיע לחסידות סאטמאר (במידה והקהילה אכן תומכת בהם) לבל ימשיכו להעביר להם כספים, כדי שיהודי ארה"ב לא יהיו חלילה שותפים לעוברי עבירה. יהודי אמריקה כבר נפגעו קשה מהקורונה ולא צריכים בעיות נוספות על הראש.
ו' אייר  ה'תש"פ  22:54 

ראשית לא צריך להכליל...


ויש בין אנשי 'עץ' גם אנשים טובים שבאמת כואבים את הדרדור הרוחני של היהדות החרדית ואף פועלים בדרכים שונות נגדה אלא שתמיד בעלי הממון משתלטים על ההנהגה ולטובת עסקיהם מוכנים לבעט במורשת רבותיהם בדיוק כמו ש'דגל' בעטה במורשת מייסדה מרן הגרא"מ שך זצוק"ל.
מלבד זאת, ודאי שאין היתר לתבוע אדם מישראל תביעת דיבה בערכאות עכו"ם רק בגלל שהינו פתי מאמין לכל דבר ואפילו לליסטים מסית ומדיח כמו שרוליק פרוש יכול להאמין. וחוץ מזה אם רואה את רבותיו מדברים שפרוש הוא בעל תשובה וש'אפשר לדבר אתו' מה לנו כי נלין עליו? אדרבה, על אדם כזה צריך להתפלל שתשוב אליו דעתו  ושישמרהו ה' מאנשים כמו שרוליק פרוש. 
ולגבי סאטמאר-במקרה של הת"ת באלעד אכן ניסו להוציא כסף מסאטמאר במרמה וטענו שהת"ת שלהם לא יושב על שטח בבעלות העיריה, אך כשפנו אליי מסאטמאר לברר את הנושא (כי בסאטמאר לא ממהרים לתמוך במוסדות על קרקעות בבעלות העיריות) קבלו הוכחות חד משמעיות שהשטח עליו הוקם הת"ת הינו בבעלות של העיריה ואקוה שמנעתי בכך גזל של חסידי סאטמאר.
מאת: בעילום שם
ו' אייר  ה'תש"פ  23:43 

נאיביים או לא כ"כ נאיביים...


מי שהוא פתי לא ישקר בנושאים שהוא מכיר ויודע אותם היטב. אנשי "עץ" שיקרו במצח נחושה לגבי עניין ההתנכלות למוסדותיהם וטפלו אשמת שווא על הזולת. כן, כוונתי להנהגה של "עץ" ובעיקר לרבנים שלהם. ואולי אותם צריך לתבוע בערכאות עכו"ם. אבל גם הציבור של "עץ" פועל בדרכים עקלקלות שאין להן אחיזה ביהדות ולו רק מן הסיבה שהם הקימו מפלגה פוליטית, מצביעים בבחירות וחוזרים על מעללי ש"ס והאגודה - בינתיים ברמה המקומית. איך זה נגמר בסוף ומה יוצא מציבור כזה - כולנו יודעים..

וגם מה שניסו להונות את חסידות סאטמאר מצביע על כך שלא מדובר בפתיים אלא באנשים המודעים היטב לחומרת פשעיהם. אנשים כאלה מקומם בכלא ואסור להם לעסוק בחינוך, ניהול כספים או כל משרה אחרת בה המוגדרת "משרה של אמון".