מאת: משה כהן
ט' שבט  ה'תשע"ח  21:24 

הספרדים הם נטורי קרתא החדשה.


הציונים בגזירת גיוס בנות יוצרים קנאים (נטורי קרתא) חדשים.
 
דומה למכות צפרדע.
י' שבט  ה'תשע"ח  09:40 

מקווה רק שהספרדים יבינו שש"ס שותפים...


מלאים לכל הגזירות האלה ובללם מגוייסות בנות חרדיות ובעיקר בעלות תשובה לצבא!!!

אם הרבנים יצעקו בגרון ניחר נגד הגזירה אבל מחר אותו גרון יצעק להצביע ש"ס (או כל מפלגה אחרת) אזי אין לצעקה ולמחאות שום ערך!!! שורש הגזירות הוא שיתוף הפעולה המלא של נציגי היהדות החרדית עם כל מה שזוממים עלינו לכלותינו ולהעבירנו על דתנו כדי שלא ייזכר שם ה' על עמו ועל ארצו.

לפני שיש בעיה עם שר הבטחון והצבא והמשטרה יש בעיה עם פרוש, גפני, דרעי ושאר החבורה שהיהדות החרדית בארה"ק הופקרה על ידם לגמרי והצליחו להכפיף את כל הרבנים והאדמו"רים תחתם באופן שישלטו המה שליטה מלאה על הציבור בעזרת עיתוניהם, אתרי הרפש ה"חרדיים" אשר משרתים אותם יומם ולילה ומקררים כל ביקורת כלפיהם בעמלקיות מרושעת.

יום הבחירות הוא נשק חזק מאד נגד הרשעים האלה וכל יהודי שירחיק עצמו מתמיכה בהם ולא יצביע עבורם (מלבד מה שהאיסור להשתתף בבחירות הוא איסור בפנ"ע גם אם היו פושעי יהדות התורה וש"ס מתנהגים כמלאכי השרת וכדפורסם ע"י בד"ץ ירושלים ערב הבחירות הראשונות לכנסת המינים בראשותו של מרן הגרז"ר בענגיס זצוק"ל וכמבואר באריכות בספה"ק 'ויואל משה' למרן הגה"ק מסאטמאר זצוק"ל, (ולאחרונה יצא בחו"ל (וניתן להשיגו גם בארה"ק) ספר נפלא בשם 'שומרים לבוקר' המבאר שיטתו בצורה נפלאה עם התיחסות למאורעות השנים האחרונות ובכללם גזירת הגיוס)

וב"ה ש"ס כבר נמצאת על גבול אחוז החסימה ובע"ה גם יהדות התורה נחלשת ועוד תיחלש ושם לא צריך להתאמץ עד אחוז החסימה  ומספיק להוריד להם מנדט או שניים והם כבר במלחמותיהם הפנימיות יחריבו את עצמם ובא לציון גואל בב"א.