מאת: שואל
ח' טבת  ה'תשע"ח  04:21 

לגבי הפרוטוקולים של זקני ציון


האם נכון לומר שתכנית הציונים אינה מוגבלת לכך שהם רוצים בסופו של דבר להשתלט על היהדות וארץ ישראל אלא כוונתם הינה לשלוט על המזרח התיכון כולו ואח''כ בהדרגה להשתלט על העולם ולשעבד את האומות ואז לתת להם יחס כמו היחס שניתן היום לפלסטינים ?

האם נכון לומר שהם עורכים וערכו בעבר ישיבות סודיות כדי להוציא לפועל את הקנוניה שלהם כנגד העולם ?

כיהודי, לדעתי יש אכן דברים בגו בטענה לפיה יש מסמך שנקרא פרוטוקולים של זקני ציון, אלא שהמסמך הזה קשור למזימה ציונית - לא יהודית !

כ"ה טבת  ה'תשע"ח  11:42 

לא עסקתי בנושא זה כלל...


ואין בזה שום נפקא מינה על מה עוד רוצים לשלוט.

בברכה, יואל.