מאת: דדי
ו' טבת  ה'תשע"ח  12:54 

יחסו של רא"ג לציונות


רציתי לדעת האם נכונות העובדות שמפרסמים על רבי אליעזר גורדון שהיה אחד מגדולי ראשי הישיבות, שלא התנגד לציונות כמו הגר"ח מבריסק וגדולים נוספים (למרות שכן גילה התנגדות אך די מאופקת)? תודה. 
כ"ה טבת  ה'תשע"ח  11:38 

למאי נפק"מ?


אם התנגד בצורה דומה למרן הגר"ח מבריסק או בצורה שונה? סוף כל סוף התנגד וכבר כתב מרן הגר"ח במכתב על אודות הציונות כי אינו מבין כלל את הצורך לכתוב נגד הציונים שהרי בגלוי מפרסמים שמטרתם לעקור את היהדות מן השורש ולהשליט את כפרנותם על ככל ישראל ומה צורך באזהרות גדולי ישראל מפניהם כשבגלוי מפרסמים מטרתם באופן שפשיטא לכל יהודי באשר הוא להתרחק מהם ומכל מה שקשור אליהם. וראה ליצנותא דעבודה זרה שעשה הגא"ג מטלז שהזכרת ממנהיגם הטמא בספר "משיחי השקר ומתנגדיהם" בפרק על הרצל שר"י.

בברכה, יואל.