מאת: מאיר
ב' כסלו  ה'תשע"ח  17:32 

מחאת הגיוס


שלום, הפרשה הזו של המחאה ובכלל כל החלוקה הזאת לפלגים, הירושלמי והב"ב, כבר זמן רב מבלבלת אותי. האם תוכלו להבהיר את הנושא בצורה מסודרת.
  1.  האם ישנה מחלוקת בנידון בין הגדולים, בין הגר"ש אוירבך שליט"א לבין הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי? 
  2. בהנחה שאין מחלוקת וכל הגדולים מסכימים על צורת המחאה, על עצם ההתייצבות בלשכות הגיוס וההפגנות, אם כן למי בציבור החרדי יש אינטרס להציג זאת כך לציבור ומדוע?
  3. בהנחה וקיימים גורמי אינטרס בעניין כיצד הם מצליחים להסתיר במשך תקופה ארוכה את הנושא מהגדולים ומונעים מהם לצאת בהצהרה ברורה בעניין?
  4. מה הבעיה בהתייצבות בלשכת הגיוס, כאשר הדבר מאפשר לבחור ללמוד בישיבה, הרי הטיעון של 'התגרות באומות' שייך גם למשטר הציונים שאנחנו תחת שיעבודו, לא עדיף לשחק לפי הכללים שלהם ובלבד שיעזבו אותנו בשקט?

ג' כסלו  ה'תשע"ח  03:11 

ראשית נציג את המציאות לאשורה...


המציאות היא שהמדינה רוצה לגייס את הציבור החרדי לצבא ולא מתוך צורך צבאי בטחוני כלשהו אלא כדי לבולל את הציבור החרדי בציבור החילוני כדי לחסל את היהדות החרדית שהיא לצנינים בעיני מלכות המינות הציונית עוד מראשית ימיה של התנועה הציונית ולצורך כך מפעילה המדינה מערכת שלמה שמטרתה לחסל את היהדות החרדית בארץ הפועלת בשני תחומים עיקריים והם: החינוך הן ע"י התערבות מסוכנת בתכני הלימוד במוסדות החינוך החרדיים והן בהסתה גלויה לכוון את מסיימי מסגרות החינוך החרדיים ללימודי אקדמיה וכד'.ב. הגיוס לצבא הליסטים שלהם. דעת התורה הברורה בכל הנושאים הנ"ל הינה שלא לשתף פעולה עם שום יוזמה שבאה לשנות את ההסדר הקיים עשרות שנים שכל מי שתורתו אומנותו מגיע ללשכת הגיוס, מצהיר על היותו תלמיד ישיבה וחוזר לתלמודו באין מפריע. כ"כ דעת התורה הברורה היא שלא להרשות שום התערבות של גורם חיצוני כלשהו בתכני הלימוד במוסדות החרדיים וכן  שלילה מוחלטת של כל מסגרת לימודים אקדמאית. למרות כל הנ"ל פועלים הפוליטיקאים החרדים בניגוד מוחלט לדעת התורה הברורה הנ"ל ומשתפים פעולה הן עם יוזמת המדינה לשלב בחורי ישיבות בצבא הן עם יוזמת המדינה להחדיר תכנים אסורים למוסדות החינוך והן בכל הנוגע ללימודים אקדמאיים אחרי סיום ישיבות/בית יעקב.
כדי שמזימתם תצלח הם משקרים במצח נחושה לגדולי ישראל ומציגים בעיניהם מצגי שווא ויחד עם זאת משקרים לציבור ומעלימים מהם את שיתוף הפעולה המלא שלהם עם הרשויות השונות בהרס הציבור החרדי כשהם מציגים את עצמם בשקר כמי שכל מהלכיהם מוכוונים ומודרכים ע"י גדולי הדור וכשמאן דהו מכה על קודקודם וחושף את שקריהם מציגים אותו מייד כבר פלוגתא של גדולי הדור וכבעל מחלוקת וגם אם הוא תלמידי חכם שאינם מגיעים לקרסוליו. ועכשיו לשאלותיך.
ג' כסלו  ה'תשע"ח  03:46 

לגבי ה"מחלוקת"...


1.אין ולא יכולה להיות מחלוקת בנוגע לנושא הגיוס לצבא כי על פי דעת תורה אסור לכוף אף אדם לשרת בצבא (גם אם הוא חילוני) עד שיבוא מלך המשיח וראה בזה באריכות ב"דת הציונות" חלק א' פרק ו' ובקונטרס 'ימינם ימין שקר' (ובמקורות המובאים שם) ואם רוצים לשנות את ההסדר הקיים הפוטר מי שתורתו אומנותו ולא מסתירים אפילו שהמטרה היא לבולל את הציבור החרדי בציבור החילוני הרי זה גזירת שמד. עדיין ייתכן שלמרות שמדובר בגזירת שמד תהיה מחלוקת בין הגדולים איך להתמודד עם הגזירה וייתכן שתהיינה דעות שונות בנושא בקרב גדולי ישראל וחלק יסברו שצריך לצאת למחאה וחלק יסברו שכרגע כדאי להמשיך ולהתייצב כרגיל בלשכות הגיוס (אם כי המציאות מראה היום בעליל ויש על זה מאות עדויות כי בחורים שהתיצבו בלשכת הגיוס שוכנעו או הוטעו לחתום על מסמכים שונים ומצאו את עצמם אח"כ מחוייבים בגיוס). אלא שבפועל באים הפוליטיקאים החרדים (יחד עם כמה ראשי ישיבות שאימת הפוליטיקאים עליהם) ומצהירים כי אין שום גזירה ועולם כמנהגו נוהג והגדיל לעשות אחד מהם ולומר ללא בושה ששבעים שנה לא היה המצב כל כך טוב וכתוצאה מזה הופכים את הסוברים שיש לצאת למחאה גלויה כחסרי דעת שתחת אשר יכולים להמשיך ללמוד באין מפריע מחוללים מהומות על לא כלום, וזאת רשעות שאין כדוגמתה מלבד העוון החמור של שותפות לגיוס חרדים לצבא ויתנו את הדין על כל חייל שמחמתם התגייס לצבא על כל ההשלכות של זה עליו ועל דורותיו. לסיכום:גם אם יש מחלוקת בין הגדולים על אופן ההתמודדות עם גזירת השמד ואין הכרעה ברורה בזה הרי שלכל צד יש על מה שיסמוך וכל צד מחוייב לכבד את הצד שכנגד ומי שמציג זאת בצורה הפוסלת לגמרי גדולים מצד כלשהו שסוברים אחרת הרי הוא מבזה ת"ח וכן מי שמכחיש את המציאות שמדובר בגזירת שמד נוראית שבאה להרוס את הציבור החרדי ומרדים את הציבור כאילו הכל בסדר ולא קרה כלום הוא בכלל ארור משגה עור בדרך ואם בחור אחד יתגייס בגלל נבואת השקר שלו ייחקק לעד כמחטיא הרבים.
2. לפוליטיקאים החרדים יש אינטרס להציג מצג שקר לציבור ולגדולי ישראל מפני שאם יציגו בפניהם את האמת סביר מאד שיונחו לפרוש מהממשלה וניחא להם לעבוד עבודה זרה ולמסור בניהם למולך מאשר לוותר על יום אחד ב"מנעמי" הקואליציה ומוכנים להפקיר את כלל הציבור בשביל שררותיהם והממון שמגיע אליהם מחמתן.
3. פשוט מאד, בעזרת ממונם ו"קשריהם" מוצאים דרך למשב"קים למיניהם, קונים אותם ואת חצרותיהם ומשיגים שליטה על כל היוצא והנכנס מחד גיסא ומאידך גיסא קונים את אמצעי התקשורת החרדים למיניהם בעזרתם שוטפים לציבור את המח עם"דעת תורה" שלא היתה ולא נבראה. בד בבד מטילים את אימתם על ראשי הישיבות ומנהלי המוסדות הכמהים לתקציבי המדינה  כדי להתקיים ומכריחים אותם לשרתם ולעבדם ואם צריך גם לפרסם מאמרי "השקפה" שבאורח פלא תואמים לגמרי את שיתוף הפעולה שלהם עם הכופרים והמינים (ואחד מהם אף הגדיל להשוות ב'יתד נאמן' את העיתון של הצד שכנגד לתעמולה הנאצית ולכנות את העורך שלו "גבלס" מה שלא תראה בעיתונם לעולם כלפי המומר להכעיס נתניהו או המומר להכעיס ליברמן או שאר שותפיהם המסיתים והמדיחים שאיתם מסתדרים מצויין ורוחשים להם כבוד רב עד כדי להזמינם לשמחותיהם המשפחתיות.
4. שוב, אם ההתייצבות הינה לצורך חתימה בעלמא על דיחוי ואח"כ חוזר ללימודו ודאי שאין בכך בעיה. אך המציאות בשנים האחרונות אינה כך וכל המתייצב בלשכת הגיוס עובר נסיונות שכנוע להתגייס ואף מנסים לרמותו ולהחתימו על טפסים שאינו יודע מהותם ואח"כ מגלה שחתם שהוא מוותר על מעמד של בן תורה ומוצא עצמו מחוייב בגיוס וא"כ ההתייצבות הופכת לבעייתית ומסוכנת ובפרט שהם מצהירים שמטרתם לגייס בחורי ישיבות ואף מפרסמים מה היעד שרוצים להגיע אליו והח"כים החרדים לבושתם ולחרפתם לא מכחישים אפילו שמשתפים פעולה בכל הקשור לעמידה ביעדים אלו וא"כ במצב שכזה ההתייצבות מסוכנת ומי שאומר שאין בכך כל בעיה הרי הוא זורה חול בעינים ולכה"פ אלו הגורסים שצריך להמשיך ולהתייצב היו צריכים לדאוג להכנת הבחורים לכ תרחיש אפשרי וכן לדאוג שלא יאונה כל רע למי שהתייצב אבל הח"כים ברשעותם אומרים להתייצב וכשמישהו מסתבך בגיוס עקב הוראתם מפקירים אותו וצריך לדאוג לעצמו לפטור או לדיחוי במאמצים מרובים.
כתבתי בקצרה ויש עוד הרבה להרחיב בזה אבל קשה במסגרת הפורום.
בברכה ובתפילה שלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים ושהציבור החרדי יפקח עיניו להבין שהמפלגות המתקראות חרדיות הן שותפות מלאות של מלכות המינות בדיוק כשם שמתיווני בית שני היו שותפים מלאים של אנטיוכוס ויימנעו מלתת להם כח וחיזוק כלשהו ואז בעז"ה תחזור ההנהגה על הציבור החרדי לגדולי ישראל עדי נזכה לביאת גוא"צ בב"א, יואל.
מאת: אלחנן
ד' כסלו  ה'תשע"ח  22:47 

יואל די להתייפייף


אתה מציג למאיר כאילו גדולי ישראל כמו הרב שטיינמן וראשי הישיבות של הפלג הבני ברקי מוטעים על ידי פוליטיקאים וכדומה. זהו שקר גס ביותר. 

הרב שטיינמן הרי הסכים לפשרת הנחל החרדי וחוק טל בשנות התש"ס, עודד מאוד את הבחירות לכנסת הציונים בכל הזדמנות ועוד. 

אתה פשוט עושה עוול כשאתה מציג תמונה לא נכונה ומתייפייפת. 
ה' כסלו  ה'תשע"ח  16:52 

אין כאן שום נסיון התייפייפות...


הענין שהפוליטיקאים מעבירים מידע שקרי לגדולים הינו עובדה נתונה בשטח אם נעים לך ואם לא.

בקשר לשאר דבריך: הם אינם קשורים כלל לשאלת השואל כי השואל שאל לגבי מחלוקת בין הגר"ש אוערבך שליט"א לגראי"ל שטיינמן שליט"א. פשרת הנחל החרדי וחוק טל וכן עידוד ההשתתפות בבחירות אינן נוגעות לשאלת השואל כי גם הגר"ש אויערבך שליט"א עודד להשתתף בבחירות לכנסת המינים ועשה זאת גם אחרי חוק טל וגם אחרי הנחל ה"חרדי" ורק בבחירות האחרונות הורה בפעם הראשונה שלא להשתתף בבחירות.

בברכה, יואל.
מאת: יהודי מסיני
ה' כסלו  ה'תשע"ח  18:16 

בבחירות האחרונות הורה שלא להשתתף.


ציטוט
"הגר"ש אויערבך שליט"א עודד להשתתף בבחירות לכנסת המינים ועשה זאת גם אחרי חוק טל וגם אחרי הנחל ה"חרדי" ורק בבחירות האחרונות הורה בפעם הראשונה שלא להשתתף בבחירות."

לדעתי אין כדאי לזכור עוונותיו הראשונים, שלכאורה הם עשו תשובה שלמה.
הלא יואל אלחנן היה יהודי טועה ועשה תשובה וראוי לשבחו אל זה.
ח' כסלו  ה'תשע"ח  11:14 

ראשית לא הזכרתי את הוראת הגר"ש אויערבך..


להשתתף בבחירות בעבר כ"עוון" שהרי במקום שאני עומד מי אני שאבקר גדולי ישראל על הוראתם (ובפרט שלענ"ד כל גדולי ישראל סוברים שאסור לכתחילה להשתתף בבחירות לבית הכסא והוראתם במשך כל השנים להשתתף בבחירות נועדה לקוראי עיתונים אשר מבלעדי הוראתם זו יצביעו לבית היהודי ולליכוד ויאבדו את הקשר שלהם עם גדולי ישראל, ולא לבני תורה המכלכלים את מעשיהם על פי המובא בספרי הפוסקים ולא בעיתוני המפלגות למיניהן וכדאמר מרן הסטייפלער זצ"ל מפורשות להר' אלעזר שולזינגר שליט"א וכמובא בהתכתבות של מרן הסטייפלער זצ"ל עם הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל בקונטרס השו"ת'באין חזון' ופשוט הוא לענ"ד, וכן נהגו למעשה שני אבות עולם התורה שקם בארה"ק אחרי חורבן יהדות אירופה הלא הם מרן החזו"א זצ"ל ומרן הבריסקער רב זצ"ל וכל תלמידיהם המובהקים.)

ומכל מקום לפי שיטת כב' שמדובר ב"עוונות ראשונים" הרי שתשובה שלמה פירושה חרטה על העבר וקבלה לעתיד וזה כמדומני עדיין לא נעשה שהרי הגר"ש אויערבך שליט"א רק הורה בבחירות האחרונות שלא להשתתף ולא התייחס לעבר או לעתיד בקשר להשתתפות.

בברכה ובתפילה שההתעוררות של בחורי החמד של עולם התורה המוסרים נפשם להכאות לבזיונות ולמאסר לא תתמוגג בסוף בצורה של איזה מפלגה בבית הכסא.
מאת: שואל
ח' כסלו  ה'תשע"ח  12:15 

מה גרם לשינוי ?


מה הייתה הסיבה שגרמה לגר"ש אויערבך שליט"א להורות שלא ישתתפו דווקא בבחירות האחרונות ?
ח' כסלו  ה'תשע"ח  14:45 

איני יודע.מאת: שואל
ח' כסלו  ה'תשע"ח  15:02 

זהו דבר מבהיל...


מדובר בשינוי מאד רדיקאלי בעמדות. ואני תוהה מה הביא לכך.מאת: שואל
ח' כסלו  ה'תשע"ח  15:26 

עוד הוכחה שהמצב אינו כתמול שלשום


גדולי ישראל שבעבר הורו להשתתף בבחירות חשים שהמצב היום שונה ומסוכן בצורה יוצאת דופן ולכן, הוציאו, כנראה, את האיסור. וגם בחוש רואים שהמצב הולך ונהיה נזיל ומסוכן יותר עם כל יום שעובר והציונים ממשיכים להחזיק במדינה שלהם. ודי לראות מה שנעשה עם הר הבית.

כל זה על רקע כניסת המדינה לשנתה השבעים.
מאת: יהודי מסיני
ח' כסלו  ה'תשע"ח  19:11 

ציטוט מר׳ ראובן גרוזובסקי זצ״ל


הסיבות שהיה לשיטתו לילך לבחירות. אינו שייך כהיום

  ציטוט מהגאון הצדיק ר׳ ראובן גרוזובסקי זצ״ל 

 ''השלישית, כיון שבעיקר הדבר צדקו הנטורי קרתא, שצריך לצאת למלחמה גלויה בדברים שהם משום יהרג ואל יעבור, ואף בית־הדין הסובר שלפי המצב דהאידנא הדרך של לדורון טובה יותר לתכלית, הלא מבין כל אחד שהמצב יוכל להשתנות לרעה חלילה, מה שעלול מאד להתרחש על פי הסברה הישרה, ואז מוכרחים כולנו על פי הדין להיות כנטורי קרתא ועוד יותר מהם, ואיך נשדי קלא בכירי שאפשר כי נצטרך לשתות ממנו.'' 
מאת: מאיר
ח' כסלו  ה'תשע"ח  21:06 

מדינה בלי צבא


תודה על התשובה המפורטת.
לאור העובדה שאי אפשר שתהיה מציאות של צבא יהודי בזמננו, האם נכון לומר כי משמעות הדברים שצריכים גם לסגור את המדינה?
 מכוון שלאור היחסים ביננו עם הערבים אין אפשרות שתהיה מדינה ללא צבא, זוהי עסקת חבילה ברגע שביטלת ישות אחת גם השנייה התבטלה. לכן לו יצוייר וכל עם ישראל היה תחת הנהגת גדולי הדור אז בעקבות ביטול הצבא נראה לכאורה שצריכים גם לפרק את המדינה ולעזוב למקום אחר בטוח כמו בגירוש ספרד וכמו שיהודי מזרח אירופה היגרו לאמריקה בגלל הרדיפות, אני לא רואה מצב בו גם אם תעביר את הריבונות לערבים שהם יסכימו שיחיו לצידם כשבע מיליון יהודים.

מאת: דמוס.קרטוס
ט' כסלו  ה'תשע"ח  15:45 

הבעיה היא לא הערבים...


אלא הציונים שנטלו על עצמם את אחת מסמכויותיו העיקריות של מלך המשיח, קיבצו המוני יהודים מכל העולם אל ארה"ק שלא כדין (וגם עתה ממשיכים בפעילות בלתי חוקית זו במלוא התנופה וקוראים לכך "קיבוץ גלויות"). יתר על כן, לשבע מיליון יהודים לא הייתה שום סיבה/הצדקה לעזוב את מדינותיהם מהטעם שמדובר בהעברה על השבועה שלא לעלות בחומה. ולכן, פשיטא שיהודי ארה"ק צריכים לעשות כעת השתדלות לרדת מן הארץ ולמצוא לעצמם מקום מגורים בחו"ל. 

הערבים מצדם, הודיעו כבר לפני מאה שנים ויותר שהם מוכנים לקבל הגירה יהודית לארה"ק ואף ראו בכך ברכה כלכלית עבורם, אולם לא כיישות ריבונית עצמאית (קו"ח יישות תוקפנית עם צבא שמחזיק נשק להשמדה המונית). מבחינה היסטורית, הערבים אף פעם לא התנגדו ליהדות ולא רדפו יהודים בגלל דתם. הסיבה היחידה לאיבה הערבית הינה רצונם לבסס ריבונות מדינית בארה"ק. ולכן אין שום סיבה להניח שהערבים לא יסבלו לצדם יהודים אם וכאשר תפורק המדינה.

במאמר מוסגר, יש לציין שהמשך החזקת המדינה היא לא אופציה אלא כרטיס בכיוון אחד אל האבדון ר"ל. כל בר דעת העוקב אחר מהלך האירועים בעולם היום רואה שהמשך קיומו של צ.ה.ל מבטיח: מלחמה בלתי פוסקת, מירוץ חימוש מול אינספור מדינות בו אי אפשר לנצח בטווח הארוך, מזרח תיכון מגורען כולל נשק להשמדה המונית שאי אפשר לשלוט לידיי מי הוא יגיע, אמריקה עייפה וחלשה שאין בכוחה למלא את תפקיד ה"שוטר העולמי" ואשר לא תעשה מאומה אם הציונים יימצאו עצמם בעימות חזיתי מול מעצמה כמו רוסיה.

מבחינה מוסרית, המשך החזקתו של צ.ה.ל זה גם כן אסון מהסיבה שהציונים מכריעים בדיני נפשות ועושים כן עפ"י חוקים וכללים שהם כולם הפקר בעיניהם.


ט' כסלו  ה'תשע"ח  22:54 

גם למדינה וגם לצבא אין שום קשר למושג...


יהדות. המדינה היא אנטי יהודית בתכלית וכופרת בקיומו של בורא עולם (לא בחיוב לשמוע לתורה"קאלא בעצם קיומו) ומשום כך אין לה קשר כלשהו למושג יהדות וממילא הצבא שלה גם הוא אינו קשור ליהדות כלל.
השאלות האם צריך לסגור את המדינה או את הצבא או מה יהיה אם כל עם ישראל יהיה תחת הנהגת גדולי הדור הינן שאלות לא מעשיות ברגע זה ועד שאתה דן על כל עם ישראל תדון על חבורת הח"כים חובשי הכיפות השחורות הנמצאים בכנסת האם הם ישמעו אי פעם לגדולי הדור ויקבלו על עצמם את הנהגתם כי נכון להיום הם מתנהגים בדיוק להיפך מהוראותיהם של גדולי ישראל בכל התחומים שהם רק נוגעים בהם.
הנקודה היא שיש מרד נגד בורא עולם בפלטרין שלו ובכל העולם כולו וממילא כל עוד נמשך המרד אין שום תקוה לשיפור המצב וגם עם הצבא היום אנחנו בסכנה קיומית כל רגע ובמצב שכל שינוי שלו עלול להביא תוצאות הרסניות ח"ו שהצבא לא יכול גם אם ירצה להתמודד עמהם.
מה שרלבנטי לגבינו הוא לזכור שחובתנו להיות עבדים נאמנים לקב"ה גם אם כל העולם כולו יהיה בעבר אחד ואנחנו בעבר השני ולהסתכל על המציאות בעין מפוקחת ולהגדיר נכון את המציאות הניבטת לעינינו שפירושה:
מדינת ישראל-מלכות של מינות הנלחמת נגד בורא עולם ועמו שאין לה שום זכות קיום מוסרית עפ"י תורה"ק ועוד יותר על פי שיטתם האפיקורסית הכופרת בתורה (שלשיטתם עם ישראל הוא המצאה דמיונית של איזה סופר או חבורת סופרים עפ"ל) וכמו שכל ערבי מבין שאין לו קשר של הזדהות עם המדינה כך ועוד יותר צריך להבין כל יהודי חרד (ועובדה היא שהערבים שמגלים עקביות בזה כולל נציגיהם הפוליטיים אף אחד לא מדבר על גיוסם לצבא אפילו ברמז ורק הנציגים ה"חרדים" הרוקדים "מה יפית" השכם והערב בפני כופרים ואפיקורסים ובלהט שלא נתפס אצים רצים למלא מכסות של מתגייסים מן הציבור החרדי לצבא הליסטים שלהם מתקיים בהם כל המחניף לרשע סופו נופל בידיו וכבר לא זוכרים מאומה מה חובתם כיהודים מאמינים ומה ביניהם ובין נתניהו וליברמן ושאר אליליהם)
ואם בטפשותם זקוקים לצבא אחרי שהתגרו לחינם בערבים כדי להקים את מדינתם שימצאו
מי שמוכן מרצונו לשרת אותם ואם צריך ישלמו לו על זה כל סכום שיידרש כדי שיסכים לסכן חייו עבורם. (תאר לך ששכן שלך בסכלותו ובשגעונו שבר את חלונות ביתו ודלתותיו ועכשיו תופס אנשים ברחוב ומכריח אותם לעמוד ליד חלונותיו ודלתותיו שלש שנים לבל יפגעו בחפציו או יגנבו אותם) היש לך רשעות ואכזריות יותר מזה?? וכי בגלל שראשי הציונות בטפשותם התגרו לחינם בערבים בשביל להקים מדינה לעם שלשיטתם הוא יצירה ספרותית דמיונית אזי צריכים בחורים בני 18 לסכן חייהם עבורם בעל כרחם ולתת להם  במתנה 3 שנים מחייהם??
ואם הנהגת העם היתה מסורה בידי גדולי ישראל בטוחני שהיו נפגשים עם מנהיגי הערבים ובתיווכם של עוד מדינות היו מקדמים שלום בין העמים ולכל הפחות מפחיתים את עצמת השנאה כי היו באים באוירה של הכנעה וכבוד לערבים ולא בגאווה לאומית מטופשת שנלמדה מהגרועות שבאומות (וכמו שעשה מרן הגרי"ח זוננפלד זצ"ל עם מנהיגי הערבים) ואף אם לא היו מצליחים בכך והיינו צריכים לקחת את מקל הנדודים בידינו היינו עושים זאת ויודעים שהוא חלק מגזירת הגלות ובוטחים בישועתו של הקב"ה בעת שיחפוץ לגאלנו (והיום גם עם המדינה ועם הצבא סכנת הצורך לצאת או לברוח מארה"ק היא סכנה שבכל יום עלולה חלילה להיהפך למוחשית מכל צד של גבולות ארה"ק ומי יודע מה יילד יום ועד מתי יאריך הקב"ה אפו וירחם על עמו ישראל).
ולנו לא נותר אלא לקיים "אז נדברו איש אל רעהו" ו"מפרסמין את החנפים מפני חילול ה' " וללכת בדרכי יעקב אבינו ע"ה שלימד אותנו בפרשתנו ש"אתנהלה לאיטי" בכבדות ובקושי עדיף מכל התקציבים וה"עזרה" של עשו והארבע מאות איש אשר איתו אשר בעין שטחית מראים פנים שחפצים בטובתנו אבל רוצים לאבדנו ח"ו מהעולם הזה ומהעולם הבא והקב"ה ברחמיו יוציאנו מאפילה לאורה ויגאלנו ע"י משיח צדקנו בב"א. 
מאת: דמוס.קרטוס
ט' כסלו  ה'תשע"ח  04:09 

לגבי התנהלותה של התקשורת החרדית...


אני מודאג מאד ממה שקראתי לגבי המצב עם כלי התקשורת החרדיים והמידע שהעיתונאים החרדים מעבירים לציבור (או מעלימים ממנו). הרושם שנוצר אצלי הוא שהעיתונים החרדיים מסתירים מהציבור את האמת, מעוותים עובדות ומציירים תמונה ורודה ושקרית של הנעשה בארץ ובעולם, לצורך קידום אג'נדה פוליטית. הציבור מורדם בידיי העיתונאים ואינו מודע למה שקורה סביב.

לצורך הדוגמה, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע לפני כמה ימים שהוא מכין את ארצו למלחמה. פוטין ביקש מחברות רוסיות להתחיל בהכנות לעבור מפאזה של ייצור אזרחי לפאזה של ייצור מלחמתי. אמנם אפשר לטעון שמדובר בתעמולה, אך עצם אמירה כזאת מצדו של נשיא מעצמה, חברה קבועה במועה"ב, צריכה לעורר חלחלה וצמרמורת ובוודאי שהתקשורת צריכה לדווח על כך. להזכיר, מדובר במעצמה המעורבת (ולמעשה הינה "בעלת הבית") בנעשה בסוריה ובמקומות אחרים במזה"ת, מעצמה שעומדת מאחורי סכסוך דמים באוקראינה שארה"ב ואירופה אין בכוחם להפסיקו, אלא הפתרון למשבר תלוי אך ורק ברצונה הטוב של מוסקבה. בעבר, הנשיא פוטין הזהיר שהוא צופה מלחמה בפורומים אחרים, כולל באו"ם. כיצד אדם בר דעת לא ייחרד ולא ישאל עצמו: נגד מי בדיוק רוסיה מתכוננת להילחם ? במי רוסיה רואה איום לביטחונה ?
מאת: ג.
ג' כסלו  ה'תשע"ח  04:23 

לשחק לפי הכללים שלהם (שאלה 4)


כל מי שיש לו עסק עם המדינה יודע שהציונים אינם משחקים "לפי הכללים שלהם" ושלטון ה"חוק" של הציונים הוא חוכא ואיטלולא ככל שהדבר נוגע להם. המציאות מראה שאין הם מכבדים חוקים שהם עצמם העבירו ב"כנסת", את האמנות עליהן חתומה המדינה או כל דבר אחר הנוגע להגינות ועמידה בהתחייבויות (בניגוד למלכות לגיטימית של גויים שם נשמרים הסדר ושלטון החוק). לדוגמה, יום אחד הם קיצצו שליש מהפנסיה של אבא שלי (רופא במקצועו שהציל חיי אדם ותרם להקלה בסבלם של חולים) שעבד והרוויח את הכסף הזה ביושר, מהטעם שהוא גר בחו"ל. מדינה כמו רוסיה, עם כל הבעיות שלה, עומדת בהתחייבות ואפשר לסמוך על ממשלת רוסיה שלא תפר הסכמים והתחייבויות לאין ערוך יותר מאשר על מלכות המינות.

לכן, אי אפשר להתייצב בלשכת הגיוס כי אי אפשר לתת אמון בשלטון שחוקיו שלו הפקר בעיניו. שלטון שחיי אדם נחשבים בעיניו כקליפת השום ופחות מכך.