מאת: אהרן
ו' שבט  ה'תש"ע  20:07 

שאלה אחת על שלושה נושאים


שלום רב מר יואל אלחנן היקר,

ראשית, תודה על העלאת הסרט מישיבת אחיעזר חזרה לאתר.

שנית, מעניין אותי לשמוע דעת תורה בשלושה נושאים, כיוון שמעולם לא שמעתי התייחסות לגבם מאף גורם חרדי, ואני מעוניין שתאיר את עיניי בהם כשם שהארת את עיניי בעבר בנושאים אחרים:

1. חידון התנ"ך - מה אומרים החרדים לגביו. האם זה טוב? ראוי? פסול? מה הבעיות בו? האם יש בו מעט מן האור או שכולו חושך? מדוע אין חידונים כאלה בציבור החרדי (או אולי יש ולא שמעתי על כך)?

2. יונתן פולארד - מדוע רק הדת"לים נלחמים ונאבקים לשחרורו, וקולם של הרבנים החרדים לא נשמע? האם יש קשר בין האידאולוגיה הציונית-דתית ובין המאבק לשחרור פולארד?

3. רצח רבין - מה אמרו בזמנו הרבנים החרדיים בנושא? מה אמרו על השמועות שנפוצו בשנים שלאחר מכן בדבר הקונספירציה שהייתה ברצח?

בציפייה לתשובותיך, מר אלחנן.

אהרן.

מאת: צלפחד
י' שבט  ה'תש"ע  23:07 

לגבי חידון התנ"ך


הגאון רבי משה שטרנבוך מתייחס לזה בשו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן תקמח וז"ל:

 

שאלה:

נשאלתי אם מותר להשתתף בחידון תנ"ך.

 

נראה שהדבר אסור בהחלט.

ראשית שהדבר עלול להזיק מאד לנער הנבחן שכן,המשתתפים בו וכן הבוחנים,מהם כופרים גמורים שלמדוהו ע"י מלמדים מעכו"ם ומפרשים אותו כפשוטו כספר מעשיות שהוא נגד קבלת חז"ל ר"ל.

ועתה שילך עמם וישב איתם בצוותא ויתחבר עמהם יכול הוא מאד להזיק לאמונתו ויהדותו.{הערה: ואכן כמה מחתני התנ"ך פקרו ויצאו לגמרי מהדת}.

ועוד,שבזה מחזקים את ידם לקיים התנ"ך שלא על פי חז"ל,וזהו מינות ממש.

ובלימוד תנ"ך כפשוטו עלולים לגשם דברי נבואה ונביאים ולקלקל בזה כל השקפות וחינוך הנערים.

 

והשתתפות כזאת ביחד של החפשיים או אפילו עכו"ם עם חרדים,מעולם לא הביא ברכה,ואנו עם לבדד ישכון.

וכיון שדרך האדם להתפעל ולהיות נמשך מסביבתו וכמבואר ברמב"ם פרק ו דדעות,על כן חייבים להתרחק מחברה זאת,ואין להשתתף בחידון המתוכנן.

מאת: יהודי
י"א שבט  ה'תש"ע  14:59 

מספר נקודות


מעבר למה שכתב המגיב היקר צלפחד בנושא חידון התנ"ך, ראוי לומר שאותו חידון נערך בד"כ ביום העצמאות (או בסמוך ליום העצמאות) ומשודר בטלויזיה הממלכתית. רק העיתוי הזה, כשלעצמו, הוא דבר חמור ביותר. צריך להבין שיש כאן לא רק לעג לדת אלא הורדתה לאשפתות ממש. ואף אם היה נערך אותו חידון בידיי אנשים יראי שמים והיו כלולים בו דברי חז"ל, עדיין היה פה עוון גדול מאד מעצם הכבוד שנותנים לחג זר שבדו מליבם עוקרי התורה. ויש בשעשועון/חידון התנ"ך הזה מעבר למינות הגלויה גם אלמנטים מובהקים של ליצנות, צחוק וקלות דעת (העומדים כאיסורים בפני עצמם).

בנושא פולארד אומר את דעתי האישית בלבד והיא שאין לתמוך במי שבגד באומה שלה הוא חב חובת נאמנות (פולארד כידוע אזרח אמריקני שבגד באינטרסים של ארה"ב תמורת בצע כסף). ואם בגידתו נעשתה מטעמי ציונות אזי בוודאי שלא שייך לתמוך בו, שהרי אז פעל נגד האומה המארחת על מנת לחזק את המרידה נגד הקב"ה בארץ ישראל. מה גם שעצם פעילותו הבוגדנית והמסוכנת היא מרידה בפועל נגד ארה"ב.       

  

מאת: מה
י"ב שבט  ה'תש"ע  18:05 

ליהודי-שאלה


האם נולדת בארץ ואחרי קום המדינה?
מאת: ניב
י"ב שבט  ה'תש"ע  20:37 

סתם שאלה


"מה" היקר...
מנסה להבין את פשר כל שאלותיך; האם העובדה שפלוני נולד בארץ נותנת גושפנקא לכל איסורי התורה שהמדינה עושה?! וכי יהודים לא נולדו ונפטרו בארץ לפני קום המדינה?! ונניח שפלוני נולד בחו"ל או בארץ, מה הקשר בין ארץ ישראל למדינה החילונית?!
כתבת על היסטוריה: לתשומת לבך, עד קום המדינה לא היו בעיות עם הערבים! הפרעות שכן היו, תמיד על רקע דתי (וזה חלק מן הגלות) אך לאחר שהחלו הדיבורים על עצמאות, מדינה, לאום ושאר הבלים החלו הבעיות האמיתיות עם הערבים בעיות שגרמו לסכסוך שא"א ליישבו ושפיכת דמים שמסכנת כל יהודי בכל מקום בעולם! [אנטישמיות מוסלמית ארסית נוצרה רק לאחר קום המדינה לא לפני] מדינת 'ישראל' מהווה קיום פיזי ורוחני לכל יהודי/ה והעובדה שיהודים נמצאים פה כי זו ארץ הקודש וכמו שחיו יהודים בארץ כאשר שלטו כאן הרומאים וששלטו כאן הקתולים וכן העותומנים וכן כאשר שלט כאן המנדט הבריטי כך יהודים נמצאים פה תחת ממשלת הערב-רב. אגב, רק אחר קום המדינה החלה להתפתח 'זהות' ה'עם הפלשתינאי' אותו עם בדיוני שיצרה אותה ראש ממשלת הערב-רב שר"י...
כך ששאלותיך - במחילה מכבודך - אינן קשורות לענין כלל וגובלות בילדותיות, אם לא בבריחה מן המציאות ופלא שהן מתפרסמות בפורום...  
מאת: יצחק_ב
י"ב שבט  ה'תש"ע  23:18 

מי הם הנולדים בארץ ישראל


שניהם קרויים נולדים בארץ.בין אותם שנולדו בארץ ישראל ובין אותם הגרים בחוץ לארץ ובשכר שמצפים לראותה הקב"ה יביאם,במהרה בימינו, לא"י שנאמר ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון. א"ר מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי: אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. ופירש רש"י: איש איש יתירא קא דריש אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה יקרא מבניה ויביאוהו אצלה.(כתובות דף עה עמוד א).

 

והיסטוריה:

לו היו נשמעים לקריאתו של מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל והנוער החילוני והדתי לאומי היו מפסיקים לנקר עיני הערבים ולהשתולל בליל תשעה באב על יד הכותל המערבי,השכנות הטובה ביניהם היתה נמשכת והפרעות השונות-ביניהם מאורעות תרפ"ט-היו נמנעות.

מאת: אהרן
י"ב שבט  ה'תש"ע  01:43 

אשמח לקבל תשובה מיואל אלחנן בעצמו


הודעה זו ללא תוכן