י"ב אלול ה'תשס"ו

מכתב גלוי לאחד מרבני המדרשה לבנות באוניברסיטת בר אילן הר' ד''ר יצחק קראוס...מכתב גלוי לאחד מרבני המדרשה לבנות באוניברסיטת בר אילן הר' ד''ר יצחק קראוס...

בס"ד יום שני לס' "וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו"


לר' ד"ר יצחק קראוס שלום,


הגיעה אלינו ע"י תלמידת המדרשה לבנות באוניברסיטת בר אילן חוברת שערך כב' בשם "לקט מקורות לקורס: הרעיון הציוני בהגות היהודית בעת החדשה", קורס אשר כב' מעביר מידי שנה באוניברסיטת בר אילן. ברצוננו לדון על כמה דברים המופיעים בחוברת, בתקוה וכב' יסכים לכך וכן לשאול האם יהיה מוכן לנהל איתנו התכתבות פומבית בנושא זה (שתפורסם כמו גם מכתב זה באתר האינטרנט שלנו שכתובתו: www.yoel-ab.com).


כפתיחה לדיון רציתי לשאול שאלה בקשר לתוכן הענינים של החוברת.


פרק ו' בחוברת נקרא: "התגובות להצהרת בלפור" כשהתגובה הראשונה המופיעה בו היא תשובה של מרן ה"אבני נזר" רבי אברהם בורשטיין מסאכאטשאב זצוק"ל מתוך שו"ת אבני נזר חלק יו"ד סי' תנ"ד (אגב, בתוכן הענינים בחוברת ישנה טעות וכתוב סי' רנ"ד). 


שאלתי היא: כיצד יתכן שמרן ה"אבני נזר" מוצג בחוברת בין המגיבים להצהרת בלפור שהוצהרה בשנת התרע"ז (1917)  אם נפטר בשיבה טובה שבע שנים לפני כן בשנת התר"ע (1910)?.


בברכה, ובתקוה להיענות ולדיון מועיל ומחכים.


יואל אלחנן.
למאמר זה התפרסמו 5 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  הוא החזיר לכם תשובה???   ז' אלול
מעניין לשמוע איזה תירוץ יש לו לומר....
בברכה
אביעד
אביעד  
2.  לאביעד...   י"ב אלול
עדיין לא קבלנו שום התיחסות למכתבנו שנשלח לביתו של הר' ד"ר קראוס (המכתב נשלח אליו בכסלו תשס"ו).

בברכה, יואל.
יואל אלחנן  
3.  תגובה לנל   י"ג אלול
אולי הרב קראוס לא קיבל את המכתב?
אלה  
4.  אם הוא לא היה מקבל...   כ"ט תשרי
זה היה אמור לחזור אלינו...
יואל אלחנן  
5.  אני עזבתי את האוניברסיטה   ד' אייר
אני למדתי באוניברסיטת "בר אילן"
גם בעלי וגם אני החלטנו לאחר שנתיים של לימודים בהצלחה לעזוב את האוניברסיטה כתוצאה מחילול ה', כפירה, חוסר צניעות, זה פשוט מגעיל להסתובב באונ' , איזה הפקרות, אונ' שקוראת לעצמה "דתית" . אני שמחה , וגאה במעשה זה למרות שכרגע לא מצאנו גוף אחר -דתי, רוחני ונפרד ללמוד בו מקצוע.
אלמונית  ממרכז