רשימת מסמכים

אל תהיה חרדי תהיה בן אדם-כיצד פוער פיו ראש עירית אלעד מטעם יהדות התורה-ישראל פרוש

אל תהיה חרדי תהיה בן אדם-זה המסר של ראש עירית אלעד מטעם יהדות התורה לכל נער ונערה בעיר אלעד בראיון שנתן לידיעות אחרונות. ובעיתון גלובס התגאה שהחדיר לאלעד טקסי יום העצמאות ויום ירושלים למרות ש"הרבנים לא אהבו את זה"...לקרוא ולא להאמין שלזה ייקרא ע"י בני תורה "שלוחא דרבנן" ולראות עד כמה חודרת הציונות ואביזרייהו לתוך היהדות החרדית ע"י אנשי בליעל המכנים עצמם "חרדים".דת הציונות חלק ב

ספר דת הציונות חלק ב- ביאורים והוספות לחלק א' של 'דת הציונות'.כהניה חמסו תורתי-חלק א

חלק א של הספר 'כהניה חמסו תורתי'. (חלק ב' נמצא בשלבי עריכה.) חלק א' כולל בתוכו הקדמה ושני פרקים: פרק א-משנת הראי"ה. פרק ב-זיקת משנת הראי"ה למשנתה של תנועת המזרחי.גיור ללא יהדות-על הגיור המזוף והשקרי שע"י קורס נתיב בצה"ל

על הגיור המזויף והשקרי שע"י קורסי נתיב המתבצעים ע"י המכון הרפורמי ללימודי יהדות בשיתוף חיל חינוך של צה"ל ומשת"פים מהציונות הדתית.הגאון רבי חיים קנייבסקי שליטא על עלוני הציונות הדתית

שאלה ותשובה מאת הגר"ח קנייבסקי באשר לעלוני הציונות הדתית השונים המחולקים בבתי כנסיות מדי שבוע.בהירות-רבי משה בלוי

סדרת מאמרים שנכתבה ע"י נשיא אגו"י בארה"ק רבי משה בלוי ז"ל ונתפרסמה בבטאון אגו"י 'קול ישראל' בחדשים טבת-שבט בשנת התרצ"ג ועסקה בחוסר הבהירות שבשיטתו של הראי"ה קוק וסייעתו.שו"ת באין חזון להגרש"ד הכהן מונק זצ"ל-בענין הבחירות לבית הכסא (כנסת המינים)

קונטרס השו"ת "באין חזון" נכתב ע"י הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק. בקונטרס התכתבות מעניינת עם מרן הסטייפלער זצ"ל בנושא הבחירות. קונטרס חובה למי שמעונין לברר דעת תורה בענין ההשתתפות בבחירות לבית הכסא (כנסת המינים) של המדינה הציונית הקוראת לעצמה בשקר ובזיוף מדינת "ישראל".קונטרס ימינם ימין שקר

בירור דעת תורתנו הקדושה כלפי המושג "חרדי ימני" וכלפי הדעות הכוזבות והמסוכנות המופצות ע"י אלי ישי וסייעתו באמצעות התנועה הפוליטית החדשה שהקימו.קונטרס לכו ונשובה

קונטרס לכו ונשובה עוסק בהתיחסות הנכונה עפ"י דעת תורה למלחמות שמנהלים הציונים בזמננו וליחס הראוי לחייליהם ולצבאם. לצערנו יש בלבול גדול בנושא גם בקרב בני התורה כתוצאה מדעת ורגשות המשמשים בעירבוביא וגורמים למבוכה רבה בקרב רבים.
הקונטרס יצא לאור במהדורה שלישית ממש לאחרונה (טבת תשע"ה) ובאדיבות המו"ל נמסר לנו על מנת לזכות את הרבים גם כאן באתר.קונטרס השו"ת באין חזון-הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל

קונטרס חובה למעוניינים לברר דעת התורה בעניני ההשתתפות בבחירות. בקונטרס התכתבות מעניינת עם מרן הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל ותשובות נוספות המחזקות את ההשקפה הראויה (לכל הדעות) כיצד להתבונן על מקום הטינופת המכונה "כנסת"

שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |