הודעות אחרונות בפורום

ג.ש.

בקשה להתפלל עבור יהודי יקר ומזכה הרבים

א.מ.פ

תשמח ציון, הערות לספר אם הבנים שמחה

משה

פסיקתא רבתי מני אפרים

משתמט מצ.ה.ל

הקו המקשר בין הרצל שר"י וממשיכי דרכו...

יואל אלחנן

מהקונגרס בבאזל ועד חרבות ברזל...

יואל אלחנן

מי נתן למשסה יעקב ישראל לבוזזים...

יואל אלחנן

בעקבות המצב הקשה בארה"ק...

יואל אלחנן

אני מבין שהיטב חרה לך על סתירת טענות החוקרים למיניהם...

ישי

מזל

עובדיה

ימי הבריאה

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

התיחסות לחוברת ''המדינה היהודית''- סדרת מאמרים -פרק ה'

התיחסות לחוברת ''המדינה היהודית''- סדרת מאמרים -פרק ה'

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...