הודעות אחרונות בפורום

א'מ'פ'

לכבוד הרב יואל

יעקב יצחק טייטלבוים

דברים קילורים לעינים בענין יום העצמאות

א'מ'פ'

בענין ספר אחרית כראשית

יואל אלחנן

תשובה לשאלתך...

יואל אלחנן

תן בבקשה דוגמא למאמר שלא מופיע

דניאל

לא כל המאמרים מופיעים

יהודה מאיר

אתחלתא דגאולה גם על ידי כופרים

יואל אלחנן

לגבי הר' הנזיר...

יואל אלחנן

התיחסות להערותיך...

רפאל קרלנשטיין

הערות על הספר דת הציונות - אשמח אם תפרסם

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

בענין שלש השבועות ובביאור דעת המהר"ל לגביהן

בענין שלש השבועות ובביאור דעת המהר"ל לגביהן

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...