מאת: פלוני
כ"ח אייר  ה'תשפ"ג  08:33 

ספרים


איך אפשר להשיג את הספרים דת הציונות חלק א וחלק ב וכן ספר כהניה חמסו עדתי (עם כל הקונטרסים של חזון ליבם ידברו מראה כהן שארית יוסף  וכן כל מה שלא סיפרו לך על שירות לאומי ועוד)? 
כמו כן איזה עוד ספרים אני יכול להשיג אצלכם (ילקוט אמרים ויואל משה קובץ מאמרים ג"כ חשוב לדעתי ועוד).
כ' תמוז  ה'תשפ"ג  08:32 

צור קשר ב-0527687487 בשעות הערב...


אחרי השעה 19:00.