שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

לא מדובר במאמר כתוב אלא בתיעוד וידאו...

שכנראה בשל תקלה לא מופעל. תודה על הפניית תשומת לבנו לכך.
נכתב ע"י: יואל אלחנן