שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

איזו השמטה מצאת בפורום?נכתב ע"י: יואל אלחנן