שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

בס"ד

המאמר מיום המר והנמהר על דעת הגאון ר' יצחק לופסי על החינוך הצד"לי מופיע באופן חלקי (שורה ראשונה בלבד).
נכתב ע"י: יצחק פתאל