שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

בענין ספר אחרית כראשית

רציתי להעיר כמה דברים על הספר אחרית כראשית,
הספר הולך הרבה בשיטת קול התור, למרות שהוא משתדל לא להזכירו אבל רואים שרוח קול התור חופפת על כל דבריו,
הוא מציג כאילו כל רעיונות קול התור ושגעונותיו מבוססים על דעת רבנו הגר"א,
ומלבד זה מי שמדייק בדבריו מבחין בשיטתו (הדומה מאוד לשיטת המזרחי)
כאילו משיח בן יוסף אינו דמות עצומה העתידה להגיע,
אלא הוא סוג של "בחינות" "הארות" המופיעים בצורות שונות כחלק מתהליך 
הגאולה של עם ישראל, ולפעמים מתגלם באנשים העובדים בקרקע וכדו'.
ולא רק אני שמתי לב לכך, אלא יש תלמיד חכם מירושלים שכבר כתב קונטרס
להפריך את ספר אחרית כראשית ואם תרצה אשלח לך אותו.
ועוד יש הרבה מה להעיר על הספר שהוא מתעלם הרבה ממה שכתבו הרמח"ל והגר"א
על משיח בן יוסף ומצטט רק כמה דברים מעטים אשר מתאימים כביכול לשיטתו.
בברכה.

נכתב ע"י: א'מ'פ'