שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

לא כל המאמרים מופיעים

שלום רב,
אני מנסה לקרוא את המאמרים מהראשון ועד האחרון. הרבה מאמרים בכלל לא קיימים וחבל.  האם יש דרך לסדר את זה? 
תודה רבה! 

נכתב ע"י: דניאל