שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

הרב הנזיר

האם יש כאן מאמרים על דמותו של הרב הנזיר (לטוב אט לרע). מה אתה אומר עליו?
שאלה שניה איך היום אתה מפרסם את ספריך ושיעוריך כדי להגיע לציבור הדתי לאומי ולשנות דעתם.

נכתב ע"י: דוד