שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

דיסק הכולל כל החומר של הספר

ניתן להשיג הדיסק בחו"ל?
נכתב ע"י: אלמוני