שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

צור קשר ב-0527687487 בשעות הערב...

אחרי השעה 19:00.
נכתב ע"י: יואל אלחנן