שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

נציגים של הציבור החרדי?

יש שתרצו שה"נציגות" החרדית תורמת לציבור שהצביעה לה. כל אדם פשוט וישר מאנ"ש יודע שזה לא כך מהשגרה שביום-יום:
  • הגננות והמורות רעדו מפחד ששמעו מי עומד עכשיו בראש יהדות התורה. נגזר עליהם להמשיך לתרום לחינוך בנותינו בחצי התנדבות. תת תנאים.
  • (לכן אין אפילו להעלות את הדעת שידאגו לנו לדיור)
  • באותו נושא ההורים ממשיכים לשאת בנטל כבד של תשלומים לחינוך הבנים שאפילו נייר טואלט לידי הת"ת לא מגיע בעזרת הנציגים (אבל הכסף הולך ל...)
  • החילונים תמיד התלוננו שהדתיים מפירים את הסטטוס קוו. בשנים האחרונות גם הם מודים שזה הופר על ידם וכל זה קורה כאשר יש לנו שם "נציגים"...
  • "הנציגים" תומכים בחוקים מזעזעים שלא נפרטם כולל בתת סעיפים של חוקים הנותנים הטבות מס וקצבאות - שאין אותם גם במדינות מתוקנות של ארצות הגויים.
  • ה"הנציגים" מעודדים ותומכים בשילוב חרדים בשוק העבודה הרחב והפרוץ ע"י מעבר קודם לכם במוסדות לימוד אקדמאיים או אחרים ושולחים את בנותינו לאבדון. זה נורא מה שהולך בסמינרים ולאן הולכים משם. מניסיון של אדם יקר וחשוב, איש אמת שמעביר שיעורים ברבים שראה את הכיוון וממש זעק והציל בנות רבות (אולי אם הנקודה הפותחת לעיל היתה מטופלת זה לא היה קורה).
  • פריצות פריצות פריצות. זה מה שרואים ברחובות קריה חרדית בעיר גדולה שלפני אך 20 שנה לא היינו מתארים לנו מצב כזה. אני כבר לא יכול לצאת לסידורים שלפני פסח. והכל ברוח המדינה, כמובן.
  • רואים בחוש שאין כאן "לשם שמיים" כמו בכל חסד, פעילות ציבור וזיכוי הרבים!
  • איפה? איפה ההידבקות של הנציגים בגדולי הדור?! למה שאתם צריכים אותנו אתם אומרים שזה בשם גדולי הדור ושאתם בחיריהם? גדולי הדור לא היו כאלו אם היו תומכים בכם? הם קדושים ואהובים.
  • גם לולא היו לנו שמה נציגים היינו מתקיימים לא פחות טוב ממה שיש עכשיו. כך היה לפני שהם היו וכך קרה בארצות אחרות כל השנים. צריך לעודד את עם ישראל ללימוד התורה וקיומה ואז יהיה לנו נציג אחד יחיד ומיוחד שידאג לכל צורכינו.
אפשר להמשיך אבל אני אורח כאן. 
הערה: מניסיון רב שנים, אני מכיר ויודע שהנציגים עזרו ועוזרים במקרים רבים אך ספציפיים של מי שנקלע למצוקה אפילו שלא מאנ"ש. אך הם יכלו לעשות זאת גם לולא היו שם.

נכתב ע"י: av_lv