שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

למרדכי

הסברתי שהמדינה הציונית היא מרידה בהקב"ה ותורתו להגדיר אותה כ"מדינה יהודית" זה נחשב כפירה וציונות ממש רח"ל. אף אחד לא יכול להתיר זה.
דבר שני להגיד שבכח התורה יש לנו זכות לגרש את הערבים ולבנות מדינה זה דחיקת הקץ שנחשב כפירה כמו שביאר בויואל משה וכמו שנאמר על בני אפרים לא האמינו באלקים ולא בטחו בישועתו.וזה עצם הציונות כמו שביאר בספר ויואל משה באריכות.

נכתב ע"י: דניאל