שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

לגבי מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל...

אכן יש ספר עובדות והנהגות לבית בריסק אבל לא נראה לי שהוא עדיין בחנויות. יש סדרת ספרים נוספת בשם מרן הרב מבריסק (של אותו המחבר של עובדות והנהגות) ושם כמדומני בחלק ב' וג' יש הרבה מדבריו לגבי הציונות.
כמו כן אני ממליץ מאד על הספר "שיעורי רבנו משולם דוד הלוי"-דרושים, ביאורי תפילות וענייני השעה ששם יש הרבה התיחסות גם למבט על תקופתנו (שכן הרב מבריסק נפטר בשנת תש"כ כמדומני ומאז עברו הרבה תהפוכות על הציבור החרדי בכלל ובארה"ק בפרט שהרב מבריסק עצמו כמובן לא התייחס אליהן אבל בנו רבי משולם דוד זצ"ל מתייחס אליהן בהרחבה. 

נכתב ע"י: יואל אלחנן