שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

הגרי"ז מבריסק

האם אתה מכיר ספרים שמספרים על מרן הבריסקער רב זיע"א ודעתו בפרט נגד הציונות.
שמעתי שיש ספר "עובדות והנהגות לבית בריסק" האם אתה ממליץ עליו והיכן ניתן לקנות אותו? 
כמו כן שאלתי הנ"ל ג"כ לגבי החזו"א.


נכתב ע"י: שאול