שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

עוד

יש כמה מאמרים באתר כאן על הפשעים של ה"שלוחי דרבנן" היה טוב אם היה עוד כדי שהציבור יותר יבין בענין זה .עכ"פ ליקטתי כאן 4 מאמרים.

אפשר לראות קונטרסים של קול החינוך ,קול מלחמה .

נכתב ע"י: דניאל