שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

גפני וציונות

איפה אתה רואה קשר בין גפני לציונות מלבד מה שהוא נמצא בכנסת שזה הותר לו.
נכתב ע"י: מרדכי