שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

מזעזע

מה שכתבת זה מאוד תמציתי ומחזק ישר כח צריך להפיץ זאת בהרבה דרכים זה יעורר אנשים לאמת הרבה אבל צריך בנוסף גם להפיץ ספרים כמו ויואל משה ילקוט מאמרים לגר"א ווסרמן ועוד ועוד.
נכתב ע"י: דוד יוסף