שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

גפני הציוני

הרשב"א (ח"א תיז) מביא מהרמב"ם (מורה ח"ג פמ"א) שיש כמה סוגי עבירות ,שוגג מזיד אך יש סוג עבירה שהיא נחשבת מרידה וכפירה בחוקי התורה והיא עבירה הנעשית בפהרסיא ביד רמה וחמור יותר אם יהודים התאגדו ביחד לעשות עבירה הזאת, ואף רק על ההסכמה על העבירה (כמו במעשה פילגש בגבעה) נחשבו כל המסכימים כמורדים בהקב"ה ובתורה ונחשבים כופרים וחייבים מיתת כפירה, ושהיה סנהדרין ישראל יצאו למלחמה כדי לבער הרע מישראל.
כל שכן שהמדינה הציונית מלבד מה שמעברת מיליוני יהודים על דתם (אם בפיתוי ואם בכפיה), כל יסודותיה "חופש דת בישראל" וזוהי פשוטו כמשמעו מרידה וכפירה גמורה בחוקי התורה ,ולכן עצם המדינה היא מרידה בהקב"ה ותורתו וע"פ התורה אין לה זכות קיום, וכל המסכימים עליה ומאמינים בה שהיא דבר טוב לישראל והיא מיצגת את עם ישראל ורוצים בקיומה הם נחשבים כמורדים וכופרים בהקב"ה ותורתו.
אחרי שראינו את "שר התורה" ,דרעי ראש מפלגת ש"ס, מפיץ את הציונות וקורא למדינה "מדינה יהודית", גפני הולך בדרכו ואמר לאחרונה בכנסת המינים ש"קיבלנו את המדינה היהודית בזכות התורה (?) ורק ע"י התורה יש לנו כח תביעה לגרש את הערבים ולרשת הארץ (לא שמעת על 3 השבועות?)",וכן גולדקנוף הטיפש מדבר ש"ננהל את המדינה כמו בימי דוד המלך תנו לחרדים לנהל את המדינה", "אני חייל של מדינת ישראל", ומאיר פרוש המתנחל אומר "נתנגד תמיד לחלוקת ארץ ישראל כולה שלנו" וקורא למדינה "מדינת היהודים" (נכון יותר לומר מדינת הכופרים, או כמו שקרא לציונים הגר"א ווסערמאן זיע"א עמלקים).
כל המפלגות החרדיות (אם ע"י החכי"ם או העיתונים ובכל דרך אחרת) מסיתים ומדיחים למינות וכפירה ועל המסית יש מצוה לשנוא בתכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. הנותן להם חיזוק בודאי עתיד ליתן את הדין. וכל התמימים שעשו זאת בשוגג בעז"ה יעשו תשובה שלימה  והקב"ה ימחל להם.

נכתב ע"י: דניאל