א' שבט ה'תשס"ז

טוב למות בעד עמונה-האמנם? (מפורסם שנית במלאת שנה למאורעות)טוב למות בעד עמונה-האמנם? (מפורסם שנית במלאת שנה למאורעות)

נינו ונכדו של רבנו הרמב"ן-רבנו שמשון ב"ר שמעון דוראן המכונה הרשב"ש פותח את ספר השאלות ותשובות שחִבֵּר, בשאלה האם הדין שכופין לעלות לא"י [בין את האיש ובין את האשה כדאיתא בכתובות קי:] הוא גם כשיש בעליה לא"י סכנה או לא. מסקנתו היא שבמקום סכנה נדחית מצות ישוב א"י (וכן הביאוהו להלכה מרן הבית יוסף בטור אהע"ז סי' ע"ה, ובשל"ה הקדוש בדברו ממצות ישוב א"י (שער האותיות אות ק') ויתר הפוסקים שדנו במצות ישוב א"י). כשמתייחס הרשב"ש לשאלה מדוע לא ציינו זאת חז"ל בפירוש בדבריהם כותב בין השאר וז"ל:


"ועוד שדבר זה הוא מחמת שאין צריך לאומרו שדבריהם ז"ל לא היו עם השוטים אלא עם החכמים וכל בעל שכל מכיר שבמקום סכנה מצויה אסור לסכן בעצמו ולא דברו ז"ל אלא באפשר, אבל בשאי אפשר ויש סכנה בדבר לא אמרוהו... וכמעט שאין להביא על הדבר הזה ראיה, שהוא במושכל ראשון, שמשקול הדעת יוכל אדם להבין זה מעצמו שאין לך דבר שעומד בפני הסכנה" (שו"ת הרשב"ש, סי' א').


"חלילה לנו לעשות דבר בישוב א"י בעבירה של סכנת נפשות, והיא לא תצלח"... כותב הנצי"ב מוולאז'ין  במכתב (מיום כ"ג כסלו התרמ"ח) כשהוא מתייחס לאפשרות שהקמת המושבות תפגע במטה לחמם של עניי א"י הותיקים.  הפקרות בני ובנות נוער לתוך זירת קרב עם אלות ופרשים ע"י רבנים וראשי ישיבות הוא לא העלה כלל על דעתו.


נראה שאין זה כי אם קיום דברי חז"ל ד"בעקבות משיחא חוצפא יסגא" שבימינו שוטים חסרי שיקול דעת ושאינם בעלי שכל כלל כדברי הרשב"ש נוטלים לעצמם את כתר הרבנות ומכנים עצמם ראשי ישיבות, מנהיגי הציבור ושלוחיו, בה בשעה שמעודדים את ההולכים אחריהם כבהמה בבקעה ובתוכם נערים ונערות תמימים ויקרים להקריב את דמם ואת חייהם במקום שהוא ודאי סכנה וחשש לשפיכות דמים ואובדן חיים כפשוטו גם לשיטתם, ולא יראים להורות בקלות ראש בלתי נתפסת בשאלות כה חמורות של פיקוח נפש...


אך כך היא משנתה של הציונות הדתית: "מוטב לו לאדם שייקרא שוטה כל ימיו ובלבד שלא יהיה רשע שעה אחת לפני טרומפלדור וחבריו..."


כך מתאר בשבוע שעבר את אחד האירועים בעמונה אחד מתושבי המקום אשר משמש כמרכז בית המדרש "פנימה" של מדרשת "שובה" בעפרה הר' יהודה יפרח:


במקביל החלו שחורי המדים לטפס על סולמותיהם בצדדים. ובתווך, יושב לו נער על משטחי דוד השמש שבגג ומצלם. איש לא הכין אותו למה שעתיד להתרחש...


השחור הראשון גולש אל הגג, מתקרב אליו, מניף את האלה וחובט בראשו בעוצמה מהממת. הוא עוקר מידיו את המצלמה ומרסקה בפראות אל קיר הבטון. האלה מונפת שוב וחובטת בראש המדמם, דם ניתז לכל עבר, הנער מנסה להרים את ידיו ולהתגונן ושחור מדים נוסף הולם בו ומרסק את אמתו הימנית, הראשון שב והולם בראש הפתוח, ושוב ושוב... רק לאחר החבטה השביעית פנתה לה הרצחנות לתור אחר קורבן אחר...


ואם מישהו חושב שאחרי תיאור זה באה איזה חרטה על הכנסת הנערים למצב הנורא המתואר באים דבריו הבאים של הר' יהודה יפרח המראים כי גם במצבים קשים לא שוכחים את טרומפלדור ותורתו...


"לרגע קטן נדמתה לי קשת האבנים כחופה גדולה ולבנה של חתונה. האסוציאציה הקבלית קישרה את זה לחוויה של טבילה במקווה, כשבין להבות הצמיגים הבוערים מרצדות האותיות של כוונות הטבילה לבעש"ט. הייתה באוויר תחושה חריפה של התגלות, משהו מעין היציאה אל הטבע לאחר גשם ממושך, כשהאוויר נקי וטהור והמראה הנשקף הוא בהיר, חד וצלול. ברקע הדמיוני התנגן לו בעוצמה המארש המפורסם מהפסקול של 1498" ע"כ.


ילד כמעט מאבד את חייו ול"רב" בישראל זה עושה תחושה של התגלות ומזכיר לו מארשים של איזה פסקול, טבילה במקוה עם כוונות הבעש"ט ויציאה אל אויר נקי וטהור..."


רשות הדבור לזבולון אורלב נציג המפד"ל באחדות הלאומית החדשה: "מדינת ישראל הוקמה על בסיס הרעיון הציוני. רעיון שגיבש סביבו שותפות גורל והסכמה לאומית מקיר לקיר של כל חלקי החברה הציונית ובכללה הציונות הדתית. למען מטרה זו של הקמת המדינה וקיומה הייתה נכונות לוותר, להתפשר ואף להקריב קורבנות יקרים מצד כל השותפים, רק כדי להשיג את המטרה של הקמת המדינה וקיומה כמקלט לעם היהודי".


שומעים אתם?! רואים אתם?! תנועת ה"מזרחי" פשוט הביעה נכונות להקריב קורבנות בשביל שיהיה "מקלט לעם היהודי" הם בטח גם הטילו קוביה כדי לקבוע כמה קרבנות תקריב כל מפלגה... לאיזה מקלט מתכוון אורלב? נצרים?? עצמונה?? כפר דרום?? שא-נור?? או אולי נוה דקלים??


מישהו במפד"ל יכול להבטיח שהקאתנו מהארץ לא תתפשט לשאר חלקי הארץ??


כלפי מי מכוונת אזהרת "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה" אם לא כלפי כל אחד ואחד מאיתנו האדיש כלפי מעשים של טומאת הארץ או כל שכן שותף בפועל למעשים שכאלו..


שמא תאמרו: "אין מביאים ראיה מדבריהם של פוליטיקאים ערב בחירות"...


תינח, נעבור לראשי עולם התורה של הצה"ד:


הרב זלמן מלמד: האם יתכן שנאמר שבגלל שמכים אותנו באכזריות - נוותר? ודאי שלא. לכן צריך לנהוג בחכמה. יש לדעת שאף ממשלה לא תוכל להחזיק מעמד בדרך כזו, ובזמנו כשהיו התנגשויות בין המשטרה לציבור החרדי (או יותר נכון בין שוטרים לחרדים שלא שעו להוראתם המפורשת של דייני הבד"ץ בירושלים שאסרו כל סוג של אלימות בהפגנות) - המשטרה נאלצה להפסיק את המאבק שלה. אנחנו מקווים שאחרי פעם, פעמיים או שלש פעמים הממשלה והעם יבינו את חומרת המעשה מבחינתנו וימנעו מלהמשיך ולפגוע בישובים.


כן..כן... כך מדבר ראש ישיבת בית א-ל.  "אנחנו מקווים שאחרי שתיים שלש גולגלות שבורות הממשלה תבין את חומרת המעשה...


 ואם נסיון ההסברה הזה יגמר בנער או נערה הרוגים חס ושלום?! זה כנראה לא מדאיג את הר' מלמד. הוא בטח מצייר בדמיונו בערגה את הכרזה (ואי"ה תהיה גם מדבקה תואמת) שתנפיק מועצת יש"ע ל"כנס ההמונים" עליו תתנוסס תמונת הנער ה"קדוש" הי"ד עם כיתוב כמו: "אולמרט תתפטר", ואת מחיאות הכפיים הסוערות כשיאמר להם הר' מלמד את הקלישאה: "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה..." קלישאה שמסייעת לרבני הצה"ד להרדים את חניכיהם התועים כאילו הם על איזו דרך בה בשעה שמתברר יותר ויותר שהם בכלל לא יודעים איך לקרוא את המפה וכבר מזמן סטו מדרך הנצח של עם הנצח. (דרך שמתחילה  בבית המדרש עוברת בבית יהודי ובחיים יהודיים המובדלים לגמרי מחיי הגוי בכל אורחותיהם ולא בענידת סרט כתום חסרת תכלית, כמה אקורדים של גיטרה על איזה גג בעמונה, ושוטטות על גבעות טרשים תוך כדי פירוק והרכבת מאחזים)


גם מארגני הפעילות בעמונה לא עסוקים בחשבון נפש על כך שכמעט גרמו לאבידות בנפש ותמורת כמה קירות גבס היו מוכנים לגבס מאות מנערי ונערות ישראל. כך הם מתגאים במחוזותיהם:


"והפלא בעמונה הוא פלא הנוער הגיבור. הנוער שלא נרתע מהאיומים על שימוש בנשק חם, מהאלות ומהסוסים. הם ראו מה קורה בגג הראשון, ונשארו. הם שמעו את הצווחות בבית השני, והדקו את אחיזתם זה בזה"


והם המשיכו לעמוד גם כשהכום ופצעום, וגבורה נוראה החלה לנבוט בנפשם. הם יושיעו את העם מידי שונאיו. כל מכה ומכה שספגו תגביר את אמונתם, כל עצם שנשברה תעצים את כוחם, כל פציעה תחדד את מבטם. הכאב יבנה בתוכם את העתיד...כמו השוטרים העבריים במצרים, שספגו מכות מהמצרים כדי שלא לנגוש בעם ולבסוף עלו לגדולה, כך הם יזכו לגדולה. כמו המכבים שנרדפו עד מוות על ידי המתייוונים ולבסוף הושיעו את ישראל, כך הם יושיעו את ישראל. וכמו אנשי האצ"ל והלח"י שנרדפו והוסגרו על ידי אחיהם לשלטון הבריטי, ולבסוף זכו בשלטון, כך נערינו ונערותינו היקרים מפז, שכאב האומה העברית נגע עד עומק ליבם, יזכו בשלטון. אך שלא כאנשי האצ"ל והלח"י שהגיעו לשלטון בלא תורה, ונגפו במאבקם מול בית המשפט האנטי-ציוני והתשקורת, הם יתעלו מתוך אמונה ותורה, ויביאו תיקון לעולם"


זה חלומם של המנהיגים של מיטב נערינו ונערותינו- להיות כמו אנשי האצ"ל והלח"י. לשיטתם האצ"ל והלח"י זה המשך מאבקם של מתתיהו הכהן הגדול ובניו החשמונאים, כי כך למדו אותם בישיבות התיכוניות ובאולפנות על פי מיטב שיקול הדעת של פדגוגי האגף הדתי של משרד החינוך...


הר' דב ביגון ראש מכון "מאיר" כתב פעם בעלון "באהבה ובאמונה" כדי לנחם או יותר נכון כדי להמשיך להרדים את צאן מרעיתו כי "לא ירחק היום ויחול שינוי רוחני באומה. האנשים יבינו שלא מספיק לעסוק רק בחומר, אלא צריכים גם רוח ונשמה במדינה, כי גוף בלא נשמה מתפורר ואין לו עתיד ח"ו. ומתוך כך נזכה שהיחס לאנשי הגבול והמתיישבים החלוצים ישתנה מקצה לקצה וייהפכו לגיבורי האומה כטרומפלדור וחבריו" (באהבה ובאמונה, גליון 232 פר' שמות כ"ג בטבת התש"ס)


וכשהחלום הוא להיות גבור כמו טרומפלדור, מה הפלא שהשקפת העולם על חיי אדם מישראל הופכת להשקפה של טרומפלדור.


מה הפלא שלא רק שלא מוותרים על החומר אלא מוכנים גם להקריב את החשוב שבאברי האדם תמורתו.


מה הפלא שהר' אליעזר מלמד מכנה נערים ונערות מסכנים שמוכנים כה בקלות לוותר על חייהם בתואר: "מקדשי ה' " ולומר בפירוש כי הוא מזדהה עם מעשיהם וכי זו הדרך שבה צריך להתנגד גם להבא!! (שו"ת עמונה להר' אליעזר מלמד)


ושימו לב לעמקות ההלכתית שמגלה הר' דוב ליאור. כשנשאל האם כשיש פינוי אלים כשהשוטרים נעזרים בפרשים יש היתר לפגוע בסוסים (מבחינת צער בעלי חיים) הוא משיב: כל פעולה הנעשית להצלתו של אדם אין חוששים לצער בעלי חיים...


אבל את מה שאפילו סוס בן יומו מבין, שלא להכניס עצמו מלכתחילה במקום סכנה שבו נמצאים שוטרים שמכים ללא רחם, [עיי' בספר "עץ חיים" למהרח"ו שער קצור אבי"ע פרק י' שם כתב שאפילו בבעל חי יש כח המעורר את האברים לצורך פעולת הגוף עצמו לתועלתו לשמירת הגוף ובהזנתו ולרחק רעותיו ונזקיו" עיי"ש] לא מבין הר' דב ליאור, ולכן השאלה מתחילה אצלו רק בתוך הסכנה. רק אחרי שילד בן 14 עומד מול פרש ובמקום לחוס על חייו  הוא חושב על צער בעלי חיים של הסוס כי במקום ללמוד בישיבה קדושה ולדעת יהודי מהו ונוראות ערכם של חיי יהודי אחד שנברא בצלם אלקים מהי, שוטט בהרים ובגבעות נע ונד בין מאחז למאחז, מחסימת כביש להפגנת ענק, ומעצרת המונים לצעדת מפוּנים...


רק אז, אחרי שהילד כבר בסכנת מוות מול סוס ורוכבו מחדש הר' דב ליאור ש"מותר לזרוק אבן על שוטר שיש לו אלה" כי אנחנו לא נוֹצְרים המגישים את הלחי השניה כשסותרים לנו, אלא תלמידים גאים של טרומפלדור ולכן לפני שאנו מגישים את כל הגולגולת לתפארת מדינת ישראל והריבונות של אהוד אולמרט על כל קירות הגבס שבשטחה אנו זורקים אבן  על השוטר או לפחות על הסוס כדי שהר' ליאור יוכל להגיד עלינו "מקדשי ה'" בהספד (ח"ו)...


וכדי שח"ו לא ירגישו ילדי וילדות החמד בדברים הכל כך פשוטים האמורים לעיל שכל מי שרק יצא מכלל שוטה יודה בהם משקים אותם רבותיהם בעוד ועוד מנות של סם הרדמה מבית המרקחת של הצה"ד המזכיר את נביאי השקר בשעתו ערב חורבן הבית.


"הרי כבר הודיעונו חז"ל בירושלמי שביעית פ"ו ה"א שאחרי שיבת ציון השניה לא תהיה יותר גלות והוכיחו זאת מכתוב מפורש בתורה. וכן כתב רש"י על הפסוק באיכה תם עוונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, פקד עליך בת אדום וגו' שאחרי גלות אדום אין יותר גלות" כך כותב לנו במכתב הר' אורי שרקי מ"מכון מאיר" בהתיחסו לתקופתנו... לדידו גלות אדום כבר נגמרה כי הריבונות על א"י עברה מהבריטים לבן גוריון, ולנו לא נותר כי אם לדאוג שגם עמונה תשאר תחת ריבונות ממשיכי בן גוריון.. את השאר נשאיר ל"אוירא דארץ ישראל לעשות", סוף כל סוף, גם את טרומפלדור לא הדאיג המצב הרוחני של עם ישראל יותר מדי...


מה יעשה עם דברי הרמב"ן המפורשים אודות סיום מלכות אדום ע"י מלך המשיח בלבד?? (וכמבואר במהר"ל בכמה וכמה מקומות ב"נצח ישראל") מן הסתם מה שעשה טרומפלדור עם כל התורה כולה- יתעלם מהם...


כך כותב הר' זלמן מלמד: "אנו יודעים את דרכנו ומתקדמים בה כל הזמן (על טיבה של התקדמות זו במאמר בפנ"ע בקרוב בעז"ה). הצבור הדתי כולו מתחזק. לומדי התורה מתרבים..." ומסיים בתפילה שבעז"ה נזכה "שתקום בקרוב ממשלה חדשה שתשמור על ארץ ישראל...


כן, כך לִמֵד טרומפלדור: הממשלה היא זו ששומרת על הארץ ולכן גם אם רואים בעליל שהממשלה היא זו שמפקירה את הארץ ואת מתישביה אזי מקווים (בעז"ה כמובן) שתקום ממשלה אחרת וכשגם היא תעשה בדיוק את מה שעשתה קודמתה יתפלל הר' מלמד שוב שתקום ממשלה אחרת וחוזר חלילה...


אך להעלות על הדעת אפילו הרהור קל בנוסח "שמא טעה טרומפלדור??" שמא המרידה הגלויה של מדינת ישראל בבורא עולם ובתורתו למעלה מחמישים שנה על ארצו קצת יותר פוגעת בשמירה על הארץ מאיזו החלטת ממשלה כזו או אחרת שכל מקורה הוא ב"לב מלכים ושרים ביד ה'" חלילה וחס...


מוטב יוּכּוּ קדקדיהם של מיטב נערינו ונערותינו ובלבד שלא נזוז כמלוא נימא מאדוננו מורנו ורבנו טרומפלדור...


הרחמן הוא יחוס ויחמול על עמו ונחלתו וישמור ערינו ונערינו מאלה שרוממות התורה וא"י בגרונם ותורת ההבל והכפירה של טרומפלדור עמוק בלבבם...
למאמר זה התפרסמו 4 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  גדול!!! כאילו דיברו חז"ל ממש אליהם!!!   ל' שבט   ללא תוכן  
ד.צ  מת"א
2.  עמונה   י"ח ניסן
ראשית: הנוער שהיה בעמונה לא הכניס את תורת טרומפלדור לשיקוליו כלל וכלל.
זו היתה הצגה צינית ושטחית של הדברים.

שנית: אני נוטה להסכים עם חלק מהנכתב, אבל לא הבנתי מה המאמר בעצם מנסה להדגיש, בשורה התחתונה.
אשמח אם תבהירו לי מעט את כוונתכם.

יום טוב.
א  
3.  יש כאן פיקוח נפש של ממש   כ"ו ניסן
מצטער שבמקום לאמר דברים ברורים ני מקצר ומפנה, אבל משהו ארוך שכתבתי נעלם לצערי.
בכל אופן מה שרציתי לאמר הוא שלא מדובר פה בכמה בתי גבס אלא בפיקוח נפש של ממש הבא בעקבות כל עקירה ונסיגה ראו דברי מרן הגר"ע יוסף על ההתנתקות באתר maran1.com
יתכןשאותה סכנה לא עומדת מנגד לפינוי עמונה אבל הצלחת ניסוי הכלים שמה תסלול את הדרך מה גם שיש כאן מסירת א"י על מקומותיה הקדושים בלי שאנו נוכל להיכנס אליהם כלל לא רק בלי שלטון ישראלי ופירוק מוסדות התורה במקומות הללו ועגמת הנפש העצומה של התושבים שכל מפעל חייהם נמצא ביש"ע.
ירדן יעקב  מראש העין
4.  נורא- ואני לא ידעתי   א' כסלו
נדמה לרגע שמדובר בחינוך הילד הפלשתיני- אבל לא - מזעזע!!! כך מחנכים את ילדינו ??- להבדיל אלף אלפי הבדלות מן החינוך הנכון לילד היהודי!!!
א.ח  מאשדוד