י"ג אייר ה'תשס"ה

ההתנתקות הסופית בגוש קטיף החלה...ההתנתקות הסופית בגוש קטיף החלה...

השבוע אמר הר' שאול בר אילן (ראש הכולל בכפר דרום) כמה דברים המוכיחים כי לפחות ההתנתקות מהדעת החלה אצל חלק מרבני גוש קטיף. הדברים לפניכם, וכל מי שקצת מכיר את מהותה של מדינת ישראל בכל הקשור ליהדות ואת התיחסותה הכל כך חיובית של הצה"ד ל"יהדות" זו החל מחזונו של הרצל ועד ימינו אנו יכול רק לגחך מהעובדה שדברים כאלו נאמרים ברצינות ע"י אדם שמוגדר "ראש כולל" ולבכות על העובדה שאנשים שאמורים להיות ברי דעת חושבים שיש איזה שהוא יסוד לדברים.(אם כי לפחות אפשר להתנחם שהדברים פורסמו ב"בית משיח", בטאון שגם כך אינו מיועד לברי דעת)


מי שלא מבין למה הדברים הם מגוחכים עד כדי אבסורד יחכה לתגובתנו לדבריו של הר' בר אילן.


הרב שאול בר אילן ראש הכולל בכפר דרום הזכיר בראיון לביטאון חב"ד, כי "כל חייל שיציית לפקודת הגירוש יהיה נדון כגזלן ואם הגירוש יהיה כרוך בחילול שבת יהיה נדון גם כמחלל שבת בפרהסיא".


הרב שאול בר אילן אומר בראיון ל"בית משיח" המתפרסם היום כי "מתברר שכל מי שיש לו יד בפינוי במישרין או בעקיפין, עובר על עשרות איסורי תורה חמורים. אני בטוח שאם כל חייל או שוטר יהודי היו מבינים לאיזה סיטואציה חמורה מובילה אותם הממשלה, הם לא היו מעזים להיות שותפים בעניין הזה. את הקונטרס שכתבנו הפצנו בבתי הכנסת וכן בקרב חיילים ואנשי כוחות הביטחון, שחלקם הגדול לא מבין שמלבד הבעיה המוסרית, הרי שותפות לפינוי כרוך באיסורי דאורייתא חמורים ביותר.


מעבר לסכנת פיקוח הנפש שיש בפינוי השטח, אנו דנים על נושא הוצאת ממון מחברו, דבר שמחייב דיון בבית דין. לאף אחד בעולם אין זכות להפקיע ממון מחברו. כל חייל שייקח דבר בלא רשות מיהודי, הרי הוא עובר על דין גזל. על פי תורה, לממשלה אין סמכות להפקיע רכושו של אדם. בנוסף לכך, חייל שנכנס לפנות, עובר על איסור הסגת גבול".


הרב בר אילן מציין כי "לצערנו, מניסיונות העבר, החייליים והשוטרים מכים יהודי בעת הפינוי כדי לעמוד ביעדים שלהם לפנות ולגרש. גם דבר זה הוא איסור חמור של "ארבעים יכנו לא יוסיף". יתירה מכך, הדברים יכולים להגיע גם להרג (אף בגרמא). ידוע שאדם אינו מעמיד את עצמו על ממונו, ומי ערב לנו שהדברים לא יגיעו לכדי שפיכות דמים? נוסף על כך, וזה החמור ביותר, מי יודע אם בגלל הפינוי יהודי זקן או רגיש לא ימות?! למרות שאמנם בדיני אדם הוא לא יהיה חייב כי זה ´גרמא´, אבל בדיני שמיים אותו חייל או שוטר שגרם לזה, יהיה חייב. כמובן שסכנה גם יש בנשים הרות וכו"´.


הרב בר אילן נשאל לגבי ההסבר "אני בסך הכל ממלא פקודות", והשיב כי "על פי תורה, אין בכלל ערך לתשובה שכזאת. אם היה חוק שמי שמעלים ממס הכנסה יותר מאלף שקל צריך לירות בו, האם היית יכול לבצע פקודה כזאת? אין מושג של ´שליח לדבר עבירה´. לממשלה אין סמכות לצוות להפקיע ממון מידי יהודי, ועובדה שגם בית משפט קבע שאין לפגוע באזרחים גם במחיר בטחונה של המדינה. הרי אם חלילה היה מדובר באזרחים ערבים, הרי כולם היו מבינים שאסור לבצע את הדברים החמורים הללו, ולכן ברור שתירוץ זה אין לו על מה שיסמוך.


לצערי ישנם אנשים שקידשו את המדינה בכל מיני קדושות; או מהצד השני - יהודים חרדים שתמורת אחזקת עולם התורה הם מוכנים להיות שותפים לאיסורי תורה ללא דיון מעמיק ואף לעבור עליהם בידיים ממש. למדינה אין כל סמכות להפקיע מידי יהודים את רכושם; הציבור לא העניק להם מעולם סמכויות שכאלו".


העיתונאי שי גפן ממשיך ושואל את הרב בר אילן מה דינו של חייל שחלילה יציית לפקודת הגירוש, ולדברי הרב "אם אכן חס וחלילה חייל יהיה שותף לגירוש, יהיו צריכים לדון בכשרותו לעדות או לעבור לפני התיבה ולהצטרף למניין. אם הוא כהן, יצטרכו לדון האם מותר לו לשאת כפיים. דבר אחד ברור: כדי להוציא יהודים מגוש קטיף וצפון השומרון, צריך סמכות מיוחדת שנתונה לבית דין בלבד. עד שלא יתקיים בירור בבית דין על כל השלכות העניין הזה, אין לאיש סמכות לבצע זאת".


הרב בר אילן גם מתייחס לטענת אחדות הצבא " ואומר בתגובה כי "מעניין איזה אחדות יש בסיוע לצבא לשסות נגד המתיישבים שהם הציבור בעלי המוטיבציה הגדולה ביותר לשרת בצבא. מעניין שלפתע, דווקא בנושא הזה של גירוש יהודים וסיוע לאויבים, לפתע כולם משחקים ב´ראש קטן´ ומבקשים אחדות. בתורה כתוב ´לא תהיה אחרי רבים לרעות´. מפליא שהתורה לא הבינה שצריך לשמור על אחדות הצבא והעם. להפך, מי שלא נשמע לפקודה הוא-הוא השומר על אחדות העם, כיוון שהוא לא גוזל ועושק את אחיו מבני ישראל. אדם עם אחריות מינימאלית מבין שאסור להיות שותף לדבר כזה.


ידועים דברי המדרש ששלשה היו באותה עצה: בלעם, איוב ויתרו. בלעם שיעץ – נהרג. איוב ששתק - נדון בייסורין. יתרו שברח - זכו בניו וישבו בלשכת הגזית. מדוע שתק איוב? כי אמר בלבו שהרי בכל מקרה מנוי וגמור עם פרעה להכרית את עם ישראל, אז לשם מה להתקוטט עם פרעה ולהסתכן לחינם? לכן הוא נידון בייסורים כדי שיזכור שכאשר כואב צועקים, גם אם אין בכך תועלת. שמונת אלפים יהודים מיועדים לגירוש, שלילת רכושם ועמלם, ואיך הרבנים יכולים לשבת בשקט? גם אותם אלו שהם בעד התוכנית, כיצד הם יכולים להתעלם מהבעיות החמורות של איסורי תורה במחי יד ללא בירור הלכתי? יהודים שומרי תורה ומצוות שותפים לממשלה והולכים להיות חלק מהתוכנית".


הרב בר אילן מספר כי קבל עשרות מכתבי תגובה נלהבים לחוברת ואף הסכמות מהרב אברהם שפירא, הרב מאיר מאזוז והרב אליעזר רבינוביץ. "רוב הקוראים לא העלו על דעתם שיש כאן בעיות של איסורי תורה חמורים. אכן, החוברת שהוצאתי פותחת את העיניים ליהודים רבים. אני אומר לאותם יהודים, כי אם חלילה ייקחו חלק בגירוש, איך תרצו לאחר מכן שתהיה ברכה בבתיכם?! אין לי ספק שזה ישאיר צלקת קשות לכל מי שיהיה שותף בדברים אלו", ציין.


(תודה לידידנו הר' יהודה מלאכי על ההפניה למאמר שפורסם בערוץ 7)


(בתמונה: הר' בר אילן).
למאמר זה התפרסמו 9 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  הרב בר אילן   ט"ו אייר
מדוע אתה יואל אלחנן לא מסביר מדוע
הרב בר אילן לא שפוי ???

תסביר שנבין אותך .

אגב נציגי החרדים יושבים בקואליצית מלכות הרשעה בשביל ממון ללומדי תורה .

ובאותו זמן מאפשרים את המשך הפרצות בחוק השבות.....

מה אתה אומר ??

מאן דהו  מארץ הקודש
2.  שלום מאן דהו   כ' אייר
ובכן להלן ההסבר:

ראשית, כל האנשים שאחראים לפינוי החל מראש ממשלתנו היהודית העצמאית ועד הזוטר שבחיילי/שוטרי כח הפינוי הם תינוקות שנשבו ואינם אשמים בשום דבר שיעשו בכל הקשור לפינוי מה גם שכל הדר בא"י שרוי בלא עוון והינם צדיקים גמורים וכמו שהביא ב"אם הבנים שמחה" בשם המקובל האלקי בעל החסד לאברהם זיע"א, וגם פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון(וכל שכן חייל הנושא באפודו רימון לפיזור מפגינים), וישראל אעפ"י שחטא ישראל הוא מה שסותר את כל דבריו של הר' בר אילן והופך אותם לבלתי הגיוניים לחלוטין אל מול דברי הגדולים הנ"ל, ויש בדבריו משום מוציא שם רע על צדיקים מיישבי ארה"ק ולוחמים מלחמת מצוה על הגנתה, רחמ"ל.

מאידך גיסא, אברכי הכולל בכפר דרום ובשאר הכוללים בגוש קטיף אינם תינוקות שנשבו שהרי לומדים תורה בכולל של הר' בר אילן ויודעים בודאי את החומרה הנוראה של כל האיסורים הכרוכים בהתנתקות ולכן אם הם לא יעשו כל שביכולתם למעט באיסורים הרי הם פושעים במזיד ואותם יהיה אסור לצרף למנין ואסביר דברי:

הר' בר אילן טוען כי חייל שיכה מתנחל יעבור על "ארבעים יכנו לא יוסיף".(אתנחתא קלה לצחוק...) ומה יגרום לחייל זה לעבור על הלאו דאורייתא?? העובדה שהמתנחל לא התפנה בעצמו בצורה שקטה. לכן על המתנחל לעשות כל שביכולתו כדי למנוע מהחייל ה"תינוק שנשבה" לעבור על הלאו, ולהתפנות מרצון בלי צורך להכשיל את החייל בעבירה על לאו מן התורה...

כך גם לגבי שאר האיסורים החמורים שהוזכרו: על מנת למנוע חילול שבת חייבים המתנחלים לעשות כל מה שיידרש כדי למנוע חילול שבת ובכלל זה לדאוג לפנות את הישובים לפני שבת כדי שלא תיגרם שום פעולה הנוגדת את ההלכה. כמו כן כדי לא להכשיל את החיילים בגזל בתי המתנחלים על כל המתנחלים להפקיר את בתיהם בפני שלשה (ורצוי גם להשאיר שלט: "הפקר" בחזית הבית)

במדה ולא יעשו זאת המתנחלים הרי הם מחטיאים בשאט נפש תינוקות שנשבו שמעולם לא חטאו ומעולם לא בא עוון לידיהם שכן דרים הם בלא עוון בארה"ק, ודינם(של המתנחלים) יהיה כמחללי שבת בפרהסיא ואסור יהיה לצרפם למנין. מה גם שעל המתנחלים לזכור כי אסור להיאבק בחייל או לפגוע בציוד צבאי בשום אופן כי כבר הורה זקן (הרצי"ה קוק) כי כל אביזרי הצבא הם תשמישי קדושה ועל כן חלילה לבזות תשמישי קדושה ולקלקלם אף במשהו.(ומעיון בדבריו העמוקים נראה כי כונתו גם למדי משטרה אבל צריך עיון דלא פירש דבריו ואולי התכוון לתשמישי צבא דוקא. מה גם שבמצעד הצבאי ביום העצמאות השתתף ונטל חלק ובמצעד השוטרים השנתי אין עדויות שהשתתף, ודו"ק)

בנוסף, קיימא לן שמעלין בקודש ואין מורידין וכיון שהשלטון במדינת ישראל הוא שלטון של מומרים לכל התורה כולה, ומיוסד על כפירה בבורא עולם ובתורתו הרי שהמעבר של א"י משלטון שכזה לשלטונם של הערבים הוא בבחינת מעלין בקודש שכן פסק הראי"ה קוק מפורשות בשו"ת משפט כהן סי' נ"ח' כי לערבים יש דין של גר תושב ואין כלפיהם לא תחנם כי שומרים שבע מצוות בני נח (ואילו ראשי ממשלת ישראל מיום קום המדינה ועד היום לא מגיעים ביחד לשבע מצוות אלה).וודאי שמעבר קרקעות של א"י מכופרים בכל התורה כולה לגרים תושבים הוא בבחינת מעלין בקדש".

ועכשיו קצת ברצינות:

פתאום נזכר הר' בר אילן במושג "מחלל שבת בפרהסיא"?? הרי הוא וחבריו חוגגים מדי שנה בהלל והודיה את היום בו נמסרה א"י ועם ישראל לידי אנשים שאם נרצה להגדירם בעדינות יתר נגדירם כ"מחללי שבת בפרהסיא"
ומשרד החינוך הרשמי של שלטון זה הוא בית חרושת למחליי שבת בפרהסיא ומומרים לכל התורה כולה כבר 57 שנים!!!

האם אין בין מתישבי הגוש ויש"ע מתישבים שהם מחללי שבת בפרהסיא.?? האם רק חייל העוסק בפינוי הוא מחלל שבת בפרהסיא?? ואם יסרב פקודה וישב בכלא ויעשן שם סיגריה בפרהסיא מה יהיה דינו?? שומר שבת??

האם יודע הר' בר אילן כמה מחללי שבת בפרהסיא ייצרו במו ידיהן הישיבות התיכוניות??

כמה מחללות שבת בפרהסיא יצאו מהאולפנות ומהשרות הלאומי בגלל החינוך המעוות והדו פרצופי שחונכו??

פתאום כל עניני חילול שבת בפרהסיא, גזל, מלקות וכו' נהיו סניף של ההתנתקות??

פתאם צריך בית דין כדי להוציא ממון??

יספר לנו הר' בר אילן איזה בית דין התיר ל"גוש אמונים" את ההתנחלות במדבריות המוקפות ליסטים עם נשותיהם וטפיהם?? לאיזה בית דין כפופה מועצת יש"ע מאז היוסדה?? לבית דינו של ה"ק הגה"ק חנן פורת ומשה לוינגר?? ואם בנפשות לא שואלים בית דין אז בממונות מנין להם??

איזה בית דין הורה לסכן חיי אזרחים וחיילים בשביל להגשים את חזון ז'בוטינסקי של א"י השלמה??

איזה בית דין פסק שלאריק שרון או לכל שלטון של מומרים יש זכות על א"י יותר מלאבו מאזן??
ועל פי איזה מקורות הלכתיים פסק כך??

איזה סמכות יש למועצת יש"ע יותר מלרבנות הראשית או הצבאית הראשית להחליט מיהו מחלל שבת בפרהסיא?? ןאם הרבנות הצבאית לא פסקה לאף חייל לסרב פקודה מי אתה שתבטל דבריה?? הרי כבר הורה יו"ר מכון "צומת" הר' ישראל רוזן כי הרבנות הצבאית היא בבחינת "הכהן הגדול" של זמננו ובראשה עומד בוגר מרכז הרב!! שהיא הישיבה הכי תורנית והכי מרכזית והכי כלל ישראלית, והכי ציונית, והכי ימנית, והכי..והכי..

אז בקיצור..איזה הגדרה אחרת אתה חושב שמתאימה לר' בר אילן מאשר "לא שפוי"??


נ.ב.

לגבי נציגי החרדים בקואליציה, הם נציגים של הרבנים ששלחו אותם לשם ואם יש לך טרוניא כלשהיא כלפיהם, תפנה אל רבנים אלו. בשום מקום בספר או באתר לא כתבתי כי חברי הכנסת החרדים הם נציגים שלי או מייצגים אותי. ודרך אגב המושג "פרצות בחוק השבות" מצחיק קצת, כי כל מדינת ישראל על כל חוקיה היא פרצה אחת גדולה בכלל ישראל החל ממדינת היהודים של הרצל ועד ימינו אנו וכל חוקיה על פרצותיהם הם רק סניף של הפרצה הנוראית הנקראת ציונות.. אך מי שחוגג מידי שנה פרצה זו בהלל עם ברכה, בל ילין על פרצות הנובעות מחמתה ויפה לו השתיקה...
יואל אלחנן  
3.  משפט הכהן ליואל   כ"ה אייר
האם הראי"ה דבר על ערבים רגילים אועל הפלסטינאים? הרי רצח זה אחד מ-7 מצוות בני נוח?
גלעד  
4.  תפסיקו עם המלחמות   י"ב סיון
יואל שלום
גם אני מזרחיסט שהתחרד קראתי את הספר שלך מאוד התלהבתי והסכמתי עם כל מילה כמי שעבר את אותה חוויה שאתה חווית מהעולם המיזרחי. אבל הציניות והלעג שנשמעים ממה שאתה כותב בכלל לא נשמעת לפי רוח הדת. מה עם שנאת חינם???..
זה נשמע כאילו אתה בעד ההתנתקות או לפחות שימחה לאיד למתנחלים.
במקום לפתור בעיות אתם משחקים מלחמות של כבוד...משה  מחיפה
5.  לאלחנן   י"ז סיון
תמהני, בלי להכנס לכל הטענות המגוכחות שכתבת, איך מהין אתה לצאת כנגד דברי גדולים ועצומים ממך שאינך מגיע לציפורן רגלם, הרב שפירא, הרב מאזוז, הרב רבינוניץ', וגם מי שלא הזכרת אך מופיעים על החוברת, הרב אביגדור נבנצאל שליט"א והרב הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג. קצת כבוד. טענות החוברת נכונות. אם החלטת משום מה שלרב שאול בר אילן לא אכפת משאר חילולי השבת במדינה וכו', אתה טועה טעות גדולה וחמורה. אך זו לא סיבה לזלזל בדברי אלוקים חיים.
חזור בך, ואולי תהיה כפרה לשטויותך.
משה  מבני ברק
6.  שלום משה...   כ"ו סיון
אין כאן שום שנאת חינם או שמחה לאיד וכן לא הבעת דעה בנושא ההתנתקות. יש כאן חשיפה של הצביעות של אלה שבמשך שנים התנערו לגמרי מהשלחן ערוך בקשר לכל מה שקורה במדינה ועכשיו פתאום נזכרים לנפנף בו. גוש אמונים לא הקימה אף ישוב ביש"ע על פי הנחית השלחן ערוך אלא עפ"י דעת בריוניה ותו לא.

אף אחד מגדולי ישראל לא גִבָּה את מהלך ההתנחלויות או תמך בו.

לר' בר אילן אין שום סמכות לשלול את כשרותו של חייל כל דהוא הנסמך על רבותיו (הרבנות הצבאית הראשית). גם הרבנות הראשית לא הביעה דעה נגד ההתנתקות.

המאבק של אנשי גוש קטיף הוא מאבק חילוני נטו!!! והנסיון לגייס לטובתו את השלחן ערוך הוא דמגוגיה זולה ושקרית!!!

מי שהשלחן ערוך לנגד עיניו צריך להראות איך עפ"י השלחן ערוך הוא גם הקים את גוש קטיף ואם בהקמה מדובר בקבוצת בריונים צעירים שפעלו עצמאית בלי שום הדרכה של גדולי הדור אז כשבריון אחר שהשלטון כרגע בידיו מחליט לפנות אותם- אז השתיקה יפה להם, ואם בכל זאת רוצים הם לדבר יעשו זאת בצורה החילונית שעשו את כל פעולותיהם ולא יגייסו את השלחן ערוך שהם מפנים לו עורף בארחות חייהם.

מי שאצלו מרידה גלויה בבורא עולם ותורתו זה ראשית צמיחת גאולתנו יתייחס נא גם למסירת גוש קטיף לאבו מאזן כצמיחה נוספת של הגאולה.

בברכה,יואל.
יואל אלחנן  
7.  למשה מבני ברק...   כ"ו סיון
זה שהר' בר אילן מתייחס לשלחן ערוך רק כשזה נוגע להתנתקות בה בשעה שכל הקמת גוש קטיף לא לוותה ע"י השלחן ערוך ובה בשעה שחלק לא מבוטל ממתישבי הגוש הם מחללי שבת בפרהסיא וחלק מהישובים הם ישובי "דתיים חילוניים" מוגדרים!! זו צביעות מגוחכת.

העובדה שחתומים גם אנשים תלמידי חכמים על צביעות זו אכן מעוררת שאלה אך לא כלפינו כי אם כלפי החותמים (בהנחה שבחתימתם הסכימו עם תוכן החוברת), ואליהם עליך לפנות. וראה גם תגובתי למשה מחיפה.

בברכה,יואל.
 
8.  ליואל אלחנן   ל' סיון
לצערי אתה פשוט בור ועם הארץ בהלכה.
לפני שאתה מתנפל על הרב בר אילן, כדאי שתשב ללמוד עוד כמה שנים טובות כדי שתוכל להתחיל לדבר.
אחרי שהגרז"ן והרב מאזוז, מגדולי הרבנים החרדים, נתנו לחוברתו הסכמות, אתה- פעור שכמוך- פותח את הפה? מי אתה בכלל?
בחור שלמד כמה שנים בישיבה פותח את הפה?
הרב אלישיב בעצמו אומר שההתנתקות היא עבירה, אז אתה אומר שצריך לתת לה להתבצע עם כמה שפחות עבירות? זו סברה של בעל הבית ולא של בן תורה! בן תורה היה אומר שחייבים למנוע את העבירה הגדולה של ההתנתקות, שהיא חילול ה' הגדול כאן.
בכל האתר כאן רואים שמטרתך היא לנגח את הציבור הדתי לאומי מתוך קנאה להצלחתם הרבה בכל התחומים, הגדלת התורה וקידוש השם שבפעולותיהם. ידוע לכל שבימי ביהמ"ק הראשון חיו אנשים כמו בגוש קטיף ולא כמו בבני ברק! האידיאל שבתורה אינו שישבו כולם וילמדו כל היום, אלא לרומם את הגשמיות לקודש, חקלאים שלומדים חצי יום תורה זה קידוש השם, פי אלף מבני ברק!
וברי לכל שהחילוניות קמה בעמ"י כתוצאה מכך שהחרדים לא הכירו בכך שנסתיימה הגלות ויש לעבור לעבודת ה' שמתאימה לא"י עם מלוא הכוחות ובכל המערכות, ולא מתוך התכנסות וסיגוף כמו בגלות, וכדברי מרן הרב קוק.

ירון  מפ"ת
9.  לאלחנן 2   א' תמוז
אתה באמת ממש מטומטם. חלק מחסימות הכבישים בכניסה לירושלים בוצע ע"י תלמידי ישבות חרדים, אז לפני שאתה אומר את הדעה של הציבור שאתה אמור לייצג, תבדוק מה הוא באמת חושב...
לעינייננו, החוברת של הרב בר אילן לא מיועדת לחילונים, כי לא יהיה אכפת להם ממנה.
כל כולה מיועדת לחיילים הדתיים ששומרים על קלה כבחמורה ורוצים לדעת דעת תורה בנושא השתתפות בגירוש. החוברת בא להוכיח שהטענה שלחייל אסור לסרב פקודה כדי לא למנוע פירוק הצבא איננה נכונה מבחינה הלכתית.
משה  מבני ברק