ו' שבט ה'תשס"ה

תגובה לכתבתה של חביבה עברי שפורסמה ב"הצופה" (מיום ו' בתמוז התשס"ד-25.6.04)תגובה לכתבתה של חביבה עברי שפורסמה ב"הצופה" (מיום ו' בתמוז התשס"ד-25.6.04) במוסף של שבת פורסמה בעיתון "הצופה" כתבתה של חביבה עברי על "הכיבוש הזוחל של החינוך החרדי" שכוונה נגד הפעילות העניפה והברוכה (והמוצלחת ב"ה) של הארגון היקר "לב לאחים", המציל רבבות ילדים מהחינוך הכפרני של משרד החינוך הן זה הממלכתי והן עמיתו הממלכתי דתי שגדולי מנהיגי ה"מזרחי" כינו אותו חינוך מזויף ומסורס ומרן החזו"א הגדירו עבודה זרה, ואפילו הראי"ה קוק הגדירו מפורשות כ"טפל" לתלמודי התורה וכפיתרון בדיעבדי בלבד שיהוה תריס בפני צפורני הכפירה של הגימנסיה שקמה בראשית המאה הקודמת ביפו.

אין זה מתפקידי ליצג את "לב לאחים" מול טענות ההבל של חביבה עברי ואין הם צריכים חיזוק מקטן ושפל כמוני. כל אדם שקצת מכיר את הארגון יודע שמדובר בארגון הנתמך ע"י קשת רחבה של רוב ככל גדולי ישראל בארץ ובחו"ל, העוסק בעבודת קודש הכוללת הצלת יהודים רבים בארץ ובתפוצות מטמיעה והתבוללות, העוסק בפעילות קירוב רחוקים בכל חלקי הארץ ובכל שכבות הציבור,מדרשיות ערב ובוקר ללימודי יהדות, והעולה על כולנה- מנגנון נפלא של הצלת ילדים משמד רוחני כאן באה"ק ע"י החינוך הממלכתי והממלכתי דתי, שמד שחביבה עברי כל כך רוצה לשמר כדי שיהיה מי שיקרא את הכתבות שלה, בעזרת עיתון "הצופה" שלמעשה שָש ושמח לכתבות מסוג זה שכן רק בתחום "שנאת היהדות החרדית" הוא מוביל על מתחריו החילונים שלא יכולים להגיע לרמת שנאה כמו זו של חביבה עברי המוכנה לרדת לרמת אמינות עיתונאית שאפילו העיתונות הקומוניסטית היתה מתביישת בה כפי שתראו להלן ורק כדי להשניא ולהכפיש את היהדות החרדית.
תחילה נגיב לדבריה של חביבה ואח"כ יספר הר' אברהם חזן על שיחת הטלפון עם חביבה.

ובכן לאחר שהיא מתארת את מעללי ה"פּוֹשטים" ה"מסוכנים" של "לב לאחים" הרוצים להעביר על אמונתם את חניכי וחניכות החמ"ד הרכים והתמימים החדורים אמונה צרופה שהונחלה להם ע"י כתבי ביאליק ונעמי שמר, סופוקלס ועמוס עוז, ועוד כמה מ"גדולי האומה"... היא כותבת:

(ההערות שבסוגריים כאלה: { } הן שלי, השאר הם דבריה של חביבה עברי)

התקשרתי ל'לב לאחים ' והצגתי את עצמי כמי שעובדת עם בנות שירות לאומי. שאלתי אם יש להם חומר כדי לשכנע אותן לעזוב את השירות. הם המליצו לי על כמה מרצים, ונתנו לי את ההנחיות הנ"ל. כמו כן הבטיחו לשלוח אלי חומר בדואר. המזכירה גם המליצה לי על ספרו של יואל אלחנן, שמו הספרותי של אבי חזן{בהמשך יתייחס הר' אברהם חזן לטענה זו}, 'דת הציונות'.
בפתח הספר מספר המחבר כי הוא בוגר החינוך הממלכתי-דתי. הוא הפך לחילוני במהלך השירות הצבאי {שקר ראשון-בעמ' טו' בהקדמה כתבתי מפורשות כי כבר בכיתה י' מצאתי את עצמי כופר בדת היהודית רח"ל,אלא ששמרתי זאת לעצמי כדי להימנע מחיכוכים עם ההורים והמורים עד שנאלצתי לגלות זאת להורי בעקבות הרחקתי מהתיכון הדתי, אבל חביבה מפחדת להראות שהחמ"ד מוציא אנשים מהיהדות ומנסה להאשים בזה את הצבא},

אולם בעקבות סמינר 'ערכים' הפך לחרדי. את כל מרצו הוא מייחד למגזר הדתי-לאומי, ולאו דווקא לחיוב. הוא גר באלעד ומפעיל אתר אינטרנט שמיועד להסברה לציבור הדתי-לאומי. הוא הקים עמותה 'אזמרך בלאומים'', שבמסגרתה הוא מפעיל את אתר האינטרנט. כמו כן הוא מופיע במקומות רבים בהתנדבות כדי להסביר את עמדותיו נגד הציונות בכלל ונגד הציונות הדתית בפרט. {שקר שני- אנו מסבירים את עמדתם של כל גדולי ישראל בעבר החל מהקונגרס הציוני הראשון ועד ימינו אנו ולא את עמדותינו}, הוא טוען כי נכנס לאולפנות ושכנע בנות רבות שלא לעשות שרות לאומי וכן שכנע אנשים רבים "להעביר את ילדיהם לחינוך התורני" {שקר שלישי- הפעם האחרונה שנכנסתי לאולפנא היה בשנת תשמ"ח, הייתי אז בן 14, חניך שבט הרא"ה בסניף "שכון" של בני עקיבא בכפר אברהם בפ"ת, נכנסתי לבקר את בנות השבט באולפנת ישורון כחלק ממנהג קבוע של ימי שישי בו היינו מסיימים מוקדם יותר את התיכון, הולכים לבקר את הבנות ואח"כ חוזרים איתן יחד הביתה ומשוחחים על הסרט האחרון שראינו בקולנוע או על המצעד הלועזי השבועי של רשת ג'.באשר לר' אברהם חזן,המסגרת הממ"ד היחידה שהוא נכנס אליה מאז החל בפעילות הסברה ועד היום היא אוניברסיטת בר אילן שם התארח בקבוצת דיון של דתיים וחילונים בהנחיית אליעזר שרגורודסקי (שהנחה אותה באופן מדהים ואפשר לכל הצדדים לדבר בחופשיות)במסגרת "תכנית להידברות ואחריות חברתית" בשלושת המפגשים האחרונים של שנת הלימודים תשנ"ט והציג את עמדת היהדות החרדית בנושאים: מעמד הבג"ץ,רצח רבין, ומעמד האשה. הצבור החילוני שנכח במפגשים שכלל את יו"ר מפלגת העבודה באוניברסיטה, את האחראית על השידורים לאתיופים ב"קול ישראל",קצינת צה"ל, ועוד, הודה לר' אברהם חזן על המידע שפעם ראשונה נתקל בו ובמהלך הסימפוזיון שסיכם את השנה אמר יו"ר מפלגת העבודה בקמפוס כי הוא מחלק את כל השנה לשני חלקים: עד שהר' חזן הגיע ואחרי שהר' חזן הגיע,ושיבח את העובדה שהרב השיב לכל השאלות שנשאל בסבלנות רבה.קצינת צה"ל אמרה שמעולם לא חשבה שמאחורי התנהגות הצבור החרדי יש מערכת השקפתית כל כך מסודרת בכל תחומי החיים. למותר לציין שמי שהובך במיוחד במהלך המפגשים היו חלק מבני הצבור הדתי לאומי שנכחו בהם בשעה שהר' חזן הוכיח כי בנושאים רבים אינם מדברים בשם התורה כלל. אגב, למפגשים אלו הוזמן הרב חזן ע"י חבר נעורים מהממ"ד שנכח בסדרה (כחלק מהצבור החילוני) שהפריעה לו העובדה ש"יורדים" שם על החרדים בלי לתת להם אפשרות להגיב. אם כן, למה חביבה מ"הצופה" משקרת כך במצח נחושה?? פשוט מאד, היא הרי רוצה להפחיד את קוראי "הצופה" ולגרום להם לחשוב שה"מטיף האנטי ציוני" מסתובב חופשי באולפנות ובישיבות תיכוניות ומוסדות החמ"ד ונשקפת סכנה לילדיהם הרכים ואמונתם הצרופה, למרות שכל מי שמכיר את מסגרת החמ"ד יודע שאין בכלל סיכוי שיתנו לר' אברהם חזן להיכנס לשום מוסד של החמ"ד מהסיבה הפשוטה שבראש רוב ככל מוסדות החמ"ד על אולפנותיהם וישיבותיהם עומדים בדר"כ אנשי שקר כמו חביבה עברי שמסתירים מאז קום המדינה את האמת מחניכיהם ומבנותיהם ובלבד שלא יאבדו את משרותיהם הנכבדות, וגם היכן שאין המצב כך בדר"כ ההנהלה מפחדת מתגובות ההורים וכפופה לתכנית הלימודים של משרד החינוך שרמת אמינותה ההיסטורית היא בערך כמו רמת האמינות של חביבה עברי.}
באתר שלו יש גם מאמרים שכתב נגד רבני הציבור הדתי-לאומי.
את הספר שלו הוא מחלק גם בחינם. כששאלתי אותו, מי מממן אותו, הוא סירב להשיב. הוא טען שמתרומות, ולא פירט ממי. {שקר רביעי- חביבה נכנסה לאתר זמן קצר לפני שהתקשרה לר' חזן ותוך שהיא מתחזה תחת הכינוי "כרמל"(כינוי שהיא משתמשת בו גם באתר "קהילות-אלעד" של מורשת) המפנה ישר לכתובת האישית שלה:(evry@netvision.net.il) שאלה שאלות לגבי מימון פעילותנו: להלן שאלותיה (המקבילות להפליא לתוכן הכתבה שפרסמה כשבועיים אח"כ) והתשובות שקבלה.

(הודעה מיום 06.06.04 שעה:02:05)כרמל: "רציתי לשאול האם יש רבנים ידועים שעומדים מאחרי הארגון שלך, או שזה רק אתה?
האם יש לך הסכמות מרבנים לדברים שאתה אומר?
מאיפה יש לך כסף לממן את כל הפעילות?
כיצד אתה מגיע לכל מיני מקומות להרצאות? באיזה אולפנות למשל או ישיבות תיכוניות וכמה באמת הצלחת לשכנע לא ללכת לשירות לאומי או צבא או ישיבת הסדר וכו'?
שמעתי שהצלחת לנצח בוויכוח אפילו אנשי תואר שני בהיסטוריה? האומנם? ואיפה זה קרה?"

יואל אלחנן: "שבוע טוב כרמל, ראשית, פעילות ארגון "אזמרך בלאמים" מתבצעת בעידודם של גדולי תורה,רבנים וראשי ישיבות בכל הארץ.

הדברים שאנו אומרים הם דברים שגדולי ישראל אמרו ולא דברים שהמצאנו מראשנו.

לספר "דת הציונות" ישנה הסכמה בכתב מאחד מגדולי התורה בבני ברק (שהוא בנו של אחד מגדולי תלמידי הראי"ה קוק ז"ל).

לגבי מימון הפעילות:

אתר האינטרנט נבנה ומתוחזק ע"י יהודי יקר שעושה זאת שלא על מנת לקבל פרס.

את התשלום לספק האינטרנט עבור החזקת האתר אנו מממנים לבד (וכל המסייע תבוא עליו הברכה).

את הוצאת הספר לאור מימן יהודי יקר נוסף אחרי שראה את ההסכמה על הספר ואחרי שקבל עידוד מרבו הרה"ג דניאל זר שליט"א ראש ישיבת "אור דוד" בבני ברק להוציאו לאור.

לגבי הרצאות: מי שמוסר הרצאות מטעם הארגון הוא הרב אברהם חזן שליט"א (יושב ראש הארגון) והוא זה שמצליח בהצלחה רבה הן להציל בנות משרות לאומי, ובנים ממסגרות צבאיות הרסניות והן בהצלת בנים ובנות מהחינוך הממלכתי דתי שזה עיקר מטרתנו (כי כמעט הכל מסתעף מחינוך כושל זה שמרן החזו"א הגדירו כ"עבודה זרה" והדיח רבבות מאחינו ואחיותינו בית ישראל לעזיבת היהדות).

כנ"ל לגבי הויכוח עם בעלי תואר שני שהיה בנוה שרת בת"א (ואגב הם לא היו בעלי תואר שני בהיסטוריה אלא במקצועות שונים) המשותף להם בתחום ההיסטוריה היה רק בורותם בתחום, ולמרות פניותיו של הרב אברהם חזן לרבנים בצה"ד אף אחד לא היה מוכן להצטרף לסדרת ההרצאות, ואחרי שתי הרצאות בלבד כבר לא היתה להם שום טענה.

לאולפנות ולישיבות תיכוניות לא נותנים לנו להיכנס נכון להיום.

אחד הר"מים מהישיבה התיכונית "דרכי נועם" בפ"ת נפגש עם הרב אברהם חזן ורצה כבר לקבוע עמו תאריך להרצאה בישיבה. הרב חזן השיבו שלא ימהר לקבוע תאריך אלא ישאל קודם את ההנהלה אם הם בכלל מסכימים ואח"כ יצור קשר, ומאז עברה כבר כמעט שנה ולא שמענו ממנו.


הראשון שהיה מוכן באמת להתמודד ואנו מקוים שיתמיד בכך הוא הר' אורי שרקי מ"מכון מאיר" ואת ההתכתבות עמו ניתן לראות כאן באתר בחלק המאמרים.

ובהזדמנות זו נזכיר כי אנו זקוקים לעזרה על מנת שהספר יגיע לכמה שיותר אנשים ועל מנת להגדיל את הפעילות.

מס' החשבון לתרומות: בנק פאג"י סניף: 181 פ"ת. מס' חשבון: 409-115657

כמו כן למעונינים/ות ליזום סדרת הרצאות ניתן להתקשר ישירות לרב אברהם חזן ולתאם איתו בטל':
051-299529

בברכה,יואל.

ואז פנתה אלינו חביבה עברי שוב כשהיא נסערת מכך שלא קבלה שום חומר עסיסי לכתבתה (לא שזה מנע אותה מלשקר ולבדות מלבה את התשובות שרצתה לשמוע..)

(09.06.04 שעה:15:09)כרמל:"מר אלחנן, שאלתי אותך שאלות פשוטות, אך אתה פשוט מתחמק.
אתה לא כותב שמות. איזה גדולי ישראל עומדים מאחוריך? או שזה רק פרשנויות שלך לכתבים?
מי נתן לך את ההסכמה לספר? (זה שהוא בנו של תלמיד הרב קוק לא אומר לי כלום.
האם הצלחת לשכנע כבר תלמידות אולפנות לא לעשות שירות לאומי? כן או לא? האם הצלחת כבר לשכנע בני ישיבות ובתי ספר דתיים לאומיים לעזוב את דרכם? האם זה שאלות כל כך מסובכות? תראה הישגים!
מי האדם המממן את אתר האינטרנט ומי מממן את הוצאת הספר? אתה מתחמק!
אני לא מאמינה שאדם שכל כך מקשיב לרבנים יעשה דבר כזה בלי אסמכתאות מרבנים. אז תגיד כבר שמות!!!!!!"

יואל אלחנן:
באמת שקשה לי להבין את ההיסטריה שלך לדעת מי מממן את הספר או את האתר או את התחושה הבסיסית שלך שאני חייב לפרט לך מי הם, או מי הם הרבנים העומדים מאחורי. אם את מעונינת לתרום אני מודיע לך שכל עזרה תתקבל בברכה ומבטיח לך שהכסף יוקדש לפעילות הבאת מידע חיוני לאחינו בית ישראל בארץ ובחו"ל.

ואגב אני יכול להגיד לך בודאות שהצלחנו להוציא משרות לאומי לפחות בת אחת ולפחות בן אחד מישיבה תיכונית ולפחות בת אחת מבני עקיבא ולו רק לשם זה קם ארגוננו- אשרינו שזכינו. כי נפש אחת מישראל היא עולם ומלואו והצלת בת אחת מישראל מהליכה עיורת אחרי מחטיאי הרבים המפקירים אותה בשם "שירות לאומה" או ילד אחד מהחינוך הכפרני הממלכתי דתי, או בת אחת מתנועת נוער שאפילו הרבי מילובביטש הגדירה "אסון" ("בשדה הראי"ה",הר' מ.צ.נריה, עמ' 572,כפר הרואה,תשנ"א) והראי"ה קוק הזהיר את הרב נריה מלשלוח אליה בני נוער דתיים ישרים (שם, עמ'574) שוה עבורנו יותר מכל עמלנו וכספנו. וברוך אלוקינו שזיכנו להיות ממזכי הרבים ומן הלוחמים במחטיאי הרבים.}.

לאחר תשובה זו נעלמו עקבותיה של חביבה מהפורום שבאתר האינטרנט שלנו והיא נסתה (שוב,ללא הצלחה להוציא את המידע מהר' אברהם חזן תוך התחזות נוספת שעליה יספר הר' חזן לקמן). חזרה להמשך כתבתה של חביבה:

הספר פותח בנושא אמונת חכמים. הוא מביא כמובן את הדעה שיש לשמוע בקול הרבנים, "אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין". בספר העמוס מובאות הוא מביא כמובן רק את הדעות הנראות לו ומתעלם מאלו שלא. הוא אינו מציין תמיד מהיכן נלקחו המקורות שהוא מביא.{שקר חמישי- יש אולי מקום אחד או שניים בו לא הובא המקור (וגם זה בטעות..) והדעות המובאות הם של כל גדולי ישראל בעבר ובהווה, מה גם שבנושא זה גם גדולי רבני הצה"ד אינם חולקים כלל והפרק עוסק בבסיס של הנושא המוסכם על כל גדולי ישראל (למעט אולי העורך הראשי של "הצופה" שהוא כנראה במדרגה של "תנא הוא ופליג"}


אחד הספרים שהוא מרבה במיוחד לצטט הוא ספרו של הרבי מסאטמר, "ויואל משה", לא בדיוק הספר שלאורו אנו הולכים.{שקר שישי- בספר "דת הציונות" 247 עמודים מתוכם בשני עמודים בלבד ישנם ציטוטים מ"ויואל משה" שאחד הוא בן שש שורות והשני בן 7 שורות ואינו מדבר כלל על ציונות..נו,חביבה?? האם לנגדנו שקרנית כרונית??? או שפשוט אי אפשר להסית לשנאה בלי איזה כפית של "ויואל משה" המפחיד כל כך את קוראי עיתון "הצופה"??)
הוא מציין בספר כי הוא מביא רק את דעת גדולי ישראל, כשהוא משמיט כמובן את אלה מן הציבור הדתי-לאומי {שקר שביעי-לדברי רבני הצה"ד יש בספר יותר מקום מלדברי האדמו"ר מסאטמאר, וגדולי ישראל רבים אחרים} שהרי, לשיטתו, אם רב הוא ציוני, הוא כבר לא גדול ישראל ודעתו כמובן אינה נחשבת. וכך יוצא בספרו שכל גדולי ישראל הם אכן נגד הציונות. {חביבה, את מוזמנת להציג שמות של גדולי ישראל שהיו ציונים אם יש לך השגה על הדברים..}
בפרק השני הוא כותב על הרעיון הלאומי אור לגויים או נהיה כגויים. הוא כותב שם על תנועת ההשכלה ועל הפנייה ללאומיות אחרי האכזבה מהניסיון להשתלב בין הגויים. בפרק השלישי הוא תוקף את הרצל בטענה שהיה משיח שקר. הוא בטוח שהעובדה ש"חשף", כביכול, בספרו שהרצל גדל במשפחה מתבוללת ובתחילת דרכו חשב על התנצרות כפתרון לבעיה היהודית אינה ידועה, ומנסים להסתיר אותה מהציבור.{שקר שמיני-הטענה היא שב"מעריב" מפרסמים מי היה הרצל באמת תחת הכותרת "קנצלר הרצל" וב"הצופה" מפרסמים מאמר של מי שנחשב בצבור הדל"י לרוב בושתו וחרפתו של צבור זה לגדול הדור (הרצי"ה קוק) הטוען שהרצל היה "איש אמונה" ושאין בדבריו אפיקורסות תחת הכותרת "להצדיק צדיקים". נו..נו..חביבה יכולה להתנחם שהיא לפחות לא השקרנית היחידה שכותבת ב"הצופה".}.

בפרק הרביעי כותב אבי חזן על הציונות שרצתה להקים פה מדינה חילונית. הוא מביא רק מובאות מדברי ראשי הציונות שדיברו נגד הדת.{את מכירה מישהו שהיה בעד שלטון הדת במדינה שתקום?? כי מי שלא היה בעד ארגון חיי צבור יהודיים( היינו,על פי חוקי היהדות) הוא נגד הדת} הפרק החמישי הוא על תנועת ה'מזרחי', ושם הוא כותב כמובן נגד התנועה וטוען כי אסור היה לה להתחבר לרשע, כלומר לציונים החילוניים. הוא מסביר שם, שכמו שאברהם אבינו יצר את האומה היהודית בעודו בחו"ל, הרי היהדות היא דת שאינה קשורה לארץ.{שקר תשיעי-אין טענה כזו בספר, אלא טענה שהקשר לאלקים קודם לקשר לארץ ומי שמפקיע עצמו מקשר כזה אינו בר טענה לזכות כלשהי על גרגר חול אחד בא"י} כמובן, שאינו מביא דעות שאינן תואמות לשלו. ואינו מביא עובדות בעייתיות מבחינתו, כמו הצטרפות המפלגות החרדיות לממשלות חילוניות.{נוכחותן של המפלגות החרדיות בכנסת אינו בעייתי מבחינתי כי היא נתמכת ע"י קשת רחבה של גדולי ישראל בעבר ובהווה, מה שאין כן צורת ההתנהגות של המפד"ל המפנה עורף בריש גלי אפילו לרבנים שהיא מקשטת בהן את מפלגתה, ואפילו מצהירה זאת בגלוי ואף רואה בזה יתרון על המפלגות החרדיות ה"כפופות באופן מוחלט לגדולי התורה" }
בפרק השישי הוא מתייחס אל הרב קוק וטוען נגדו ונגד הרבנות הראשית, אותה רבנות שהחרדים מבקשים לכבוש.{כדי שהמפד"ל לא תכבוש ואז חביבה עברי תמונה לתפקיד הרבנית הראשית}
בהמשך הספר הוא תוקף את המדינה וטוען כי לא היה צריך להקימה, כי הקמתה לא הצילה אף יהודי.{שקר עשירי- בספר יש טענה שאסור היה להקימה במחיר שפיכות דם של יהודי אחד כמו שאמר מרן הגרי"ז מבריסק, וכן שאסור היה להקימה על בסיס של מרידה בבורא עולם ובחוקי התורה ע"י אימוץ חוקות הגויים כבסיס חוקי למדינה} הוא טוען שהצבא גורם לחילון.{שקר אחד עשר -שוב, טענות שאינן קשורות כלל למה שכתוב בספר, הטענה היא שאין בימינו דיני מלחמה, וכן שאף יהודי לא חייב להיכנס אפילו למצב של ספק סכנה בשביל להציל יהודי אחר מה שמוכיח כי טענותיהם של רוב ככל רבני הצה"ד על החובה ההלכתית לשרת בצבא מדין "מלחמת מצוה" או מדין "לא תעמוד על דם רעך" מופרכות מיסודן ובדויות מן הלב, שלא לדבר על גיוס בני ישיבות המנוגד לדעתם של כל גדולי ישראל וגם כל גדולי הרבנים הציוניים לדורותיה של המדינה וכן בימינו אנו.}
בהמשך הוא מביא דעות רבנים נגד שירות לאומי לבנות,{או יותר נכון דעות של כל גדולי ישראל ורבנים נוספים החל מגדול תלמידי הראי"ה קוק-הרי"מ חרל"פ שפסק על שרות לאומי ייהרג ואל יעבור ועד הרב מרדכי אליהו שאוסר זאת באופן מוחלט גם היום} ודעות של רבנים שרואים במדינה חלק מהייסורים שמתנסים בהם ישראל.{מה שבהחלט קשה לומר על המציאות הכל כך שלוה ופסטורלית שאנו חיים בה מאז ה' באייר התש"ח}.
הוא טוען כי המפד"ל אינה מפלגה דתית כלל {על פי טענות חבריה שאין צריך לבטל דעתם בפני דעת רבניהם} וכי אין להתעקש על שמירה על שטחי ארץ ישראל.{שקר שנים עשר-בספר מובא שפיקוח נפש דוחה גם את מצות ישוב א"י ושחינוך ילדי ישראל לשמד ומרידה בבורא עולם בא"י מסכנים את עם ישראל יותר מהפלסטינאים,ולא שום דבר מעבר לזה}
בפרק האחרון הוא מאשים את החינוך הממלכתי-דתי בחילוניות. {כפי שהאשימו אותו גדולי הוגי הדעות של המזרחי ובראשם הרב משה אביגדור עמיאל שהגדיר אותו כקיום הקללה "בנים ובנות ולא יהיו לך" והר' פישמן שכינה אותו חינוך מזויף ("במישור", כ"ז כסלו תש"א) ומאז כמובן המצב רק הולך ומתדרדר כידוע לכל מי שקצת עוסק בנושא החינוך.}
על הקשר בין אבי חזן לבין הארגון 'לב לאחים' למדתי גם מהעובדה שבין החוברות שקיבלתי מ"לב לאחים" בקשר לשירות לאומי הייתה גם החוברת 'אזמרך בלאומים'.{ או ליתר דיוק החוברת "כל מה שרצית לדעת על שרות לאומי",חוברת שנערכה ע"י הר' אברהם חזן עבור הרצאתו בנושא שהועברה לבנות אולפנות במדרשת "לב לאחים" בנתניה}.
בחוברת מופיעים גם דברי רבנים שכותבים כי כל מנגנון השירות לאומי לא רק שאינו כפוף לדעת רבנים, אלא הוא מנגנון רווחי בלבד, שנועד לעשות כסף על גב הבנות המסכנות, שחושבות שהן תורמות למדינה, אך למעשה רק תורמות כסף לארגונים המחזיקים אותן.{שקר שלושה עשר-אין דברי אף רב שאמר כך, אלא הערה של הר' אברהם חזן על כך שלדברי הכתבת הוא"אבי חזן" ולא רב בכלל.} כמו כן נועד המנגנון ליצור כח פוליטי מבנות השירות הלאומי.
אפשר להתייחס אל האיש כאל אדם משונה {אם לא היית חושבת שאנחנו משונים ממך היינו צריכים באמת לדאוג..} ששם לו כמטרה לרדוף את הציבור הדתי- לאומי{חביבה פוסקת לי דין רודף??..נו..נו..} ולפטור את הנושא בכללותו ואת פעילות ארגון "לב לאחים" כלאחר יד. אולם אפשר גם להיזהר מן התופעה האנטי-לאומית שיוצאת מבית מדרשו של הציבור החרדי ולא לתת לארגון הזה ולדומיו דריסת רגל במוסדות שלנו.{כמו שכבר אמרנו לחביבה ולעיל אין דריסת רגל לאנשים כמונו בשום מסגרת של החמ"ד גם ככה, למרות הנסיון שלך להפחיד את קוראי העיתון,באשר במוסדות החמ"ד יש כניסה רק לסופרים אפיקורסים, שופטי ערכאות, ביקורת המקרא, ספורטאים, ואומנים מכל מגוון הקשת של התרבות החילונית שכידוע בונים את ילדי החמ"ד לתפארת ומחזקים להפליא את זהותם היהודית, זהות ש"לב לאחים" ו"אזמרך בלאמים" רוצים ח"ו לקעקע..}. התופעה הזו, מסתבר, אינה שולית והיא מכרסמת לאט לאט באושיות החינוך הדתי-לאומי ומעבירה בהדרגה תלמידים ומשפחות דתיות-לאומיות במספר לא מבוטל למיגזר החרדי.{ממש.. רחמנא ליצלן.."אושיות החינוך הממלכתי דתי" חרבו כבר מזמן ורק ה"ממלכתי" שבו עוד מתנשא בגאון אם כי ב"ה הכתות הולכות ומתרוקנות בזכות אנשי "לב לאחים" היקרים.. כשעוד ועוד הורים מרגישים כי כמו כל מערכות המדינה גם החמ"ד פשט את הרגל ומבינים שערכים יהודיים אפשר לקבל רק בשטות חינוך המבוססות על יהדות ולא על פדגוגיוּת חילונית מובהקת המתקשטת בסמלים דתיים חיצוניים אשר כיבתה וממשיכה לכבות את כל ניצוצי היהדות של חניכיהם וחניכותיהם החל מהמעון של "אמונה" ועד אוניברסיטת בר אילן". האם את מכירה אחד מכל אלה שעברו את המסלול של: מעון אמונה-חמ"ד-ישיבה תיכונית-צה"ל, שהגיע לאיזה הישג בתחום היהדות מבלי שישנו לו את צורתו באיזו ישיבה אמיתית?? מה הביא החמ"ד לצבור הדתי לאומי מלבד חורבן של אלפי בני ובנות נוער שזהותם היהודית של הטובים והטובות שבהם מחוברת אליהם בדיוק באותו חוזק שהכיפה הסרוגה הנבלעת בתלתליהם מחוברת לראשם?? או בקיצור, מה יש לך להגיד מלבד שקרים גב' חביבה???}.

בברכה,יואל.

תגובת הרב אברהם חזן -יו"ר ארגון "אזמרך בלאמים":

"לפני כשלושה שבועות התקשרה אלי חביבה עברי והציגה את עצמה כדתיה לאומית ששמעה על הספר ומתענינת בנושא, תוך שהיא מסתירה את עובדת היותה כתבת של עיתון "הצופה" והתענינה כיצד תוכל להשיג את הספר. לאחר שאמרה שהיא תושבת אלעד אמרתי לה כי בשעה הקרובה תוכל לקבלו היות וגם אני תושב העיר. היא שאלה אם תוכל לשאול את הספר ולהחזירו בתום הקריאה, והשבתי לה שאם קשה לה לשלם 10 ש"ח עבור הספר אני מוכן לתת לה אחד בחינם, וכעבור שעה כבר הושטתי את הספר לבעלה של חביבה שפתח בחביבות את הדלת. כשבוע לאחר מכן נסתה חביבה ליצור עמי שוב קשר ובאחד הנסיונות ענתה לה אשתי. חביבה שאלה אותה "מה הביא את בעלך לכתוב את הספר" ומשלא נתקלה בהכחשה היסטרית של אשתי בנוסח "בעלי לא כתב את הספר!!" מצד אשתי שהשיבה לה בפשטות שבכל נושא שקשור לספר תדבר איתי הסיקה שאני הוא מחבר הספר. (אגב, לא לי ולא ליואל יש בעיה עם "קביעתה" זו של חביבה. חביבה וכל אחד אחר יכולים לקרוא לי או ליואל בכל שם שיבחרו ואין לי שום בעיה עם זה שחביבה מנסה להציג אותי כמחבר הספר. זכות גדולה נפלה בחלקי שכתוצאה משיעורי בנושא היהדות והציונות נתגלגלה הוצאתו לאור של ספר חשוב זה, ואני רואה בנסיון להציגני כמחברו מחמאה יקרה מאד.

לסיכום, אני רוצה להודות לך חביבה עברי, על פרסום הכתבה. בסדרת ההרצאות הקרובה שתהיה בעז"ה באלעד תוקדש הרצאה אחת לכתבתך, ואת תוזמני לנמק את הסיבה לשקרייך המופיעים בה, ולחשוף את כל מאות ואלפי הרבנים התומכים בציונות ש"הושמטו" מספרו של יואל.
עד אז, הייתי רק רוצה לתת לך עצה חשובה: כשבעלך פתח בפני את דלת ביתכם נראו ברקע ילדיכם הקטנים והחמודים (ה' ישמרם, ותזכו בעז"ה לראות מהם רוב נחת) וכיון שבקרוב מתחילה שנת לימודים חדשה הייתי ממליץ לך לפנות לארגון "לב לאחים" בטל' 1-800-550-300 ולברר אם נותר מקום באחד מבתי הספר התורניים באיזור אלעד. אומנם יש חשש שהם יתדרדרו עד כדי כך שירצו ללמוד בישיבה גבוהה (לא עלינו)ויזנחו את ה"לאומיות" וה"ממלכתיות" אבל לפחות הם לא יהיו שקרנים כמו אמם, וזה לכשעצמו הישג חינוכי גדול מאד שכמו שאת יודעת מהיכרות עם עצמך לא תמצאי בחמ"ד .."

כל טוב, ושוב, רוב תודות על הכתבה. אברהם חזן.למאמר זה התפרסמו 6 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  חזק וברוך   ה' אלול
חזק וברוך
 
2.  פאניקה בין השורות   ט"ו אדר   ללא תוכן  
צבי  ממודיעין עילית
3.  הרב אברהם חזן יישר כוחך!!   כ"ז סיון   ללא תוכן  
פגועת חינוך החמ"ד  מנתניה
4.  אשריכם   א' אייר
לרב אברהם חזן וליואל אלחנן כל הכבוד אתם עוזרים להמון אנשים תמשיכו כך

 מנתניה
5.  שלא תהיה תוהה על הראשונות על הספר שניתן בחינם   י"ג אב
לך תדע, בעוד מי יודע כמה זמן, איזה אורח יראה את זה אצל 'חביבה' על יד הטלביזיה, והוא יציץ ויפגע.

הרב אמנון יצחק חזר בתשובה בזכות הספר 'קיצור שולחן ערוך', מי שנתן לו את זה לבר מצוה ודאי חשב שהוא זורק כסף לפח...
יעקב  מגוש דן
6.  אשרך   י"ד חשון
כל הכבוד על הכתבה, ועל חשיפת השקרים הבוטים, תזכו למצוות, אמן.
יוסי ליפקין  מארץ ישראל