ו' שבט ה'תשס"ה

תגובה להתיחסות לגרי"ש אלישיב בשבוע האחרוןתגובה להתיחסות לגרי"ש אלישיב בשבוע האחרון

בזמן האחרון הפך הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א נושא לביקורת  בצבור הדתי לאומי לאור החלטת מועצת גדולי התורה של אגו"י ויהדות התורה להצטרף לממשלה ולהיות שותפים לתכנית ההתנתקות.


החל  מתינוקות הפעוטונים של "אמונה" ועד צמרת מנהיגיה הרוחניים של הצה"ד הושמעה ביקורת ו"פליאה" על ההסכמה לותר על שטחי א"י תמורת כסף לישיבות וכד'.


כמובן שהמבקרים למיניהם באים בשם "תורתנו הקדושה" והנאמנות לא"י הנגזרת מתוכה.


אלא שמקור הביקורת האמיתי הוא זכרונם הקצר של כל אותם פטפטנים שפגעה בהם קשות מחלת השכחה.


 


שכחו הם שאת ממשלת שרון הנוכחית הקימו "האיחוד הלאומי" והמפד"ל שהצבור הדת"ל הצביע עבורם בהוראת הר' אברהם שפירא והר' דוב ליאור המקוננים כעת בבכי ומספד  על ההתנתקות שיזמה הממשלה שהם בעצמם אחראים להקמתה.


 


שכחו הם כי רבניהם ורבני רבניהם הם שמסרו בחפץ לב את עם ישראל על זקניו וצעיריו בחוריו ובחורותיו ואת כל עניני כלל ישראל ובכלל זה גם את אדמת ארץ ישראל בידי מומרים ופורקי עול כבר לפני יותר מ-100 שנה וכי רבם הנערץ הראי"ה קוק ז"ל (שגם את פסקיו שכחו הם כבר מזמן או שהם מתעלמים מהם במכוון כדי שציוניותם לא תיפגם ח"ו) מסר בידיהם גם את נכס הנכסים של עם ישראל- מוסד הרבנות, וכל מה שהושאר בסמכותם ללא כל מחאה מצדם הוא עניני מקואות, כשרות וסידור קידושין (בכפוף להחלטות המדינה והבג"ץ כמובן).


 


שכחו הם כי במשך כל שנות קיומה של מדינת ישראל חונכו ילדי ישראל ע"י משרד החינוך שאין אלקים וכי א"י היא רק איזה מולדת היסטורית עתיקה שכבשנו בכוחנו ועוצם ידנו וכל זאת גם בחסות שרי חינוך דתיים מהמפד"ל, חינוך שהוביל בין השאר גם לאדישות כלפי א"י ולנכונות לוותר עליה כל כך בקלות, כשרבם הרצי"ה קוק במקום להלחם בתופעה זו יושב בניחותא יחד עם חבריו המומרים ב"ליגה נגד כפיה דתית" שכל מטרתה היתה לעקור כל מה ששכחו לעקור קודמיהם בכל הקשור ליהדות.


 


שכחו הם כי לפי ההלכה היהודית אין שום זכות ליהודי בא"י אם כופר הוא באלקי ישראל ובתורתו ואדרבה איסור הוא לגביו וכן סכנה עבורו להשאר בארץ שאינה סובלת עוברי עבירה. איסור שהופך את כל מאבקם לצביעות אחת גדולה וחושף את האמת המרה  שקדושת הציונות היא המקור למאבקם זה ולא קדושתה של א"י.


 


שכחו הם שאם הרצל הוא "צדיק" כמו שכינהו מורם ורבם הרצי"ה קוק אז גם ערפאת "זצ"ל" וחבריו הם "צדיקים" לא פחות, ושאם ע"י התנועה הציונית הופעלו אמצעי טרור כדי להשיג עצמאות מדינית שהיו לגיטימיים בעיני הציונות הדתית ושראשי אותם ארגונים היו לימים ראשיה ונשיאיה של המדינה ה"יהודית" ומושאי הערצה אצל כל בחור דתי לאומי ממוצע, אז אין כל בסיס לטענתם נגד השימוש הפלסטינאי בטקטיקת הטרור ומתן הלגיטימציה של ראשיהם לשימוש  באמצעי זה נגד ה"כובש הציוני".


 


שכחו הם כי אין לך צביעות יותר גדולה מאשר לטעון נגד מסירת שטחי א"י לגויים כשמדובר בערבים ולמלא את הפה מים כשמדובר בהקצאת שטחי א"י לכנסיות נוצריות בכל רחבי הארץ תוך תמיכה כלכלית בהן, הבאת מאות אלפי גויים ארצה, השתתפות גויים בניהול המדינה או מכירת קרקעות לגויים במסגרת "היתרי מכירה"...


 


שכחו הם מה שזכר ושינן לעצמו כל ילד יהודי  שרק בחטאינו ובעוונותינו גלינו מארצנו ולא בגלל הסכם כזה או אחר בין נציגי הערב רב לישמעאלים.


 


שכחו הם שתהליכים שיש להם השלכה מסוכנת ושלילית על דעת הקהל העולמית  ושיש בהם משום סכנה מוחשית עכשוית ועתידית, והתגרות בשכנים עוינים השואפים לכלותנו, צריכים להיות מונחים ע"י ענקי תורה ולא ע"י חבורת ההרפתקנים של  גרעין "גחלת" ותנועת "גוש אמונים" שכל פסגת שאיפתם לעשות נחת רוח לז'בוטינסקי וטרומפלדור גם במחיר שפיכת דמם של חיילים ואזרחים הי"ד.


 


שכחו הם שילדיהם וילדותיהם בחוריהם ובחורותיהם התרוצצו סמוקי לחיים בכל צומת בארץ עם סטיקרים כמו: "רק שרון יביא שלום" "בוחרים שרון בשביל ירושלים" ועוד סיסמאות מטופשות כיו"ב...


 


שכחו הם שהסיסמא היהודית לסילוק גזרות היא "שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעוניך" והעדיפו במקומה סיסמאות מטופשות מדור "התחיה הלאומית" הלקוחים משירי עגבים שהם הפכו ל"שירה עברית חדשה" כמו "יש לנו אהבה והיא תנצח".. ( כי לחזור בתשובה זה מושג גלותי מדי...)


 


שכחו הם שחייו של יהודי אחד  אשר נברא בצלם אלקים חשובים הרבה יותר מנוכחות  יהודית בכל מקום בא"י וכי מצות ישוב א"י היא בכלל כל המצוות הנדחות מפני פיקוח נפש..


 


שכחו הם פתאום כי "הצדיקים האמיתיים לא קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק" וכי אנחנו כבר בתוך הגאולה וכבר נתגלה הקץ ואין כל סבה לדאגה ומתוך החושך יבוא האור ומתוך הטמא יתגלה הטהור ומתוך המדינה הפלסטינאית שבירתה ירושלים יתגלה בית המקדש וש"נשמת ישראל תתגלה בהסתרתה במלוא חסרון זילות ערכיות נצחיות זמניותה ושקיעת פעפועה ממעמקי גבהי חביון התגלות חולשת עוזם של עמעומי ניצוצי קדושת חילוניותה  היונקים בפליטתם משפעת המיעוט של אש מימיה של קללת הברכה של חיצוניות פנימיותה ומרכזיות צדדיה של נשמת רוח הנפש של כלל פרטיות גוף ישראל ואברי קומת עצמות בשרו בעת רוממות שפלותו" (כדאיתא בחז"ל , ובכוזרי, ובמהר"ל, בכמה וכמה מקומות ופשוט הוא שמכאן ראיה שאין עליה תשובה לתמיכת רוב גדולי ישראל ברעיון הציוני והגשמתו, ולגיוס בני ישיבות, ולאמירת הלל בברכה בה' באייר, וכל החולק על רבותיו כחולק על השכינה..)


 


שכחו הם פתאום את כל שיעורי ה"אמונה" בכוזרי ובמהר"ל ואת כל הדיבורים על אצבע אלקים ועל השגחת הבורא.   פתאום אגודת ישראל  ואריק שרון מנהלים את העולם...


 


ועכשיו כשבורא עולם מחליט לרענן להם קצת את הזכרון, באים הם בטענות אל הגרי"ש אלישיב ואל גדולי התורה. אותם שאפילו את חידושי התורה שכתב הרב אלישיב בילדותו לא יכולים לקרוא, פתאום מבקרים את ה"צעד המוטעה" של הגרי"ש אלישיב, אותם שכל תרומתם בכל הקשור לחיזוק היהדות במשך עשרות שנות קיום ישוביהם מסתכמת בגידול חסה בלי תולעים באשר גידול  דור המשך של תלמידי חכמים שייך אצלם לגלוּת או כרוך חלילה בהשתמטות ופריקת עול המצוות של ה"אתחלתא דגאולה", מצפצפים בפיותיהם נגד אחד מזקני ענקי התורה שבדורנו. אוי לנו שכך היתה בימינו..


 


אבל ב"ה, ההיסטוריה היהודית הוכיחה היטב כי רבות הן שיטות רענון הזכרון של אחינו המתרפקים בעדנה על השכחה והולכים בקרי עם הקב"ה. נתפלל רק שהקב"ה ירענן את זכרונם ואת זכרוננו אנו ברחמים ויחזיר אותנו ואותם בתשובה שלמה לתורתו, כי ללמוד שיעור ברענון זכרון משכננו הערבים ומשאר אומות העולם ושאר שלוחי הס"מ וגרורותיו אשר כולן ללא יוצא מהכלל עומדים עלינו בכל דור ודור לכלותנו זה לא כל כך נעים כידוע והקב"ה ברחמיו הרבים יאמר קץ לצרותינו ויגאלנו גאולה שלמה ואמיתית במהרה בימינו אמן ואמן.


 


בברכת "נאמנים פצעי אוהב", יואל.


 


 


 


 


 
למאמר זה התפרסמו 4 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  ישר כח!   ה' תמוז
ישר כח על האתר המעניין הניפלא והנדיר
חבל ששם האתר אינו קליט מספיק!
נתנאל  מסביון
2.  ליואל   י"א תמוז
ובכל זאת, איך אתה מצדיק החלטת הרב אלישיב להתחבר לממשלת הרשע, וע"י כך לתמוך בתכנית, המסכנת חייהם של יהודים היושבים באה"ק
אוריאל  מירושלים תובב"א
3.  לאוריאל: מי אמר שמסכנת? גם לפני ימית צעקו   ד' אב
והפינוי הביא שקט בגבול העקוב ביותר מדם אלפי הרוגים הי"ד שקט כבר עשרות שנים.

ועוד שכחו ש"אשור שבט אפי", לא שרון וכו', כלומר שהעיקר שצריך להתמודד זה עם כעסו של הקב"ה, ואותו יש לפייס, ולא בסרט כתום.
ושחז"ל למדונו שאין מועיל בימי משיח אלא א. תורה ב. מע"ט ג. עם התשובה.

ועוד רמזו לנו על מאבקם של יש"ע, בגמרא סוטה באומרם "תושבי הגבול ישוטטו מעיר לעיר ואין להם חונן".
אבל למעלה יש חונן והוא מחכה רק להתקרבות אליו ואז ימשוך אחור את שבטו מעלינו. כ.י.ר
אלן  מירושלים
4.  אח אייזה יופי   כ"ב אב
כמה ישוב הדעת אפשר לקבל מכאלה דברים מתוקים ועניינים
פלוני מתחזק