י"ד אלול ה'תשע"ה

מה היה יחסו של מרן החזו"א לראי"ה קוק- מכתב קצר ומאלף מהגאון רבי יהודא שפירא זצ"ל מגדולי תלמידי מרן החזו"א ומראשי כולל חזו"אמה היה יחסו של מרן החזו"א לראי"ה קוק- מכתב קצר ומאלף מהגאון רבי יהודא שפירא זצ"ל מגדולי תלמידי מרן החזו"א ומראשי כולל חזו"א


כידוע, ניסו תלמידי הראי"ה קוק ובראשם הרמ"צ נריה לעשות הכל כדי להציג את גדולי ישראל בדורו של הראי"ה קוק כבעלי הערכה גדולה ומופלגת אליו  ולא בחלו בסיפורים שקריים או בכל מיני הוצאות דברים מהקשרם כדי לייצר יש מאין הערכה עצומה לרבם בה בשעה שההיפך לגמרי הוא הנכון. כך עשו גם בנוגע למכתב שכתב מרן החזו"א זצ"ל לראי"ה קוק מיד עם הגיעו לארה"ק ובו לפי טענתם ולפי צילום המכתב שהציגו כתב מרן החזו"א לראי"ה קוק תואר 'הוד כבוד מרן'. תלמידי הראי"ה קוק בנו תילי תילים של סיפורי הערצה מופלגים של מרן החזו"א לראי"ה קוק סביב השימוש בתואר זה.

והנה בקונטרס 'חזון לבם ידברו' שזכינו להוציא לאור לפני כשלש שנים התיחסנו באריכות וע"י עדויות של תלמידי מרן החזו"א המובהקים לטענת תלמידי הראי"ה קוק, וב"ה, בשבוע שעבר זכינו לקבל חיזוק לדברינו עת הומצא לידינו צילום כתב יד של תשובת אחד מגדולי תלמידיו המובהקים של מרן החזו"א-הגאון רבי יהודא שפירא זצ"ל (ראש כולל חזו"א). התשובה באה כמענה לשאלה הבאה (שנשאלה בטבת תשנ"ט):

 

"כידוע אנשי המזרחי תולים דרכם בראי"ה קוק, ורציתי לברר מה היה דעת מרן החזו"א זצ"ל אודותיו, ראיתי מכתב ממרן זצ"ל אליו שפונה אליו בתואר "הוד כבוד מרן שליט"א" "

 

וזה לשון הגאון רבי יהודא שפירא בתשובתו לשואל:

 

אל כבוד היקר שליט"א

 

די לן בזה שכל גדולי ישראל האמיתיים לא הסכימו לדרכו, והתוצאות ראינו במשך המאה שנים האחרונות, ואם ברפואת הגוף ודאי לא היו סומכים על אחד כל שכן בדברים הנוגעים לנפש, מרן ז"ל [החזו"א]  התבטא עליו בלשון רע מאד ואיני חפץ להעתיק הדברים, מה שכתב היה מן הסתם צורך השעה להציל מדבר רע יותר.

 

                                                       בברכה, יהודא.

 

(התשובה הנ"ל הובאה בחלקה וללא השאלה גם בספר 'דעת יהודה'-תשובות בהלכה ובהנהגה ממרן הגאון רבי יהודה שפירא זללה"ה, בני ברק תשע"ב, עמ' רכו' אות צא' (תודה מקרב לב למו"ל ספר 'דעת יהודה' על כתב היד ועל הרשות להשתמש בו וכן על תמונת הגר"י שפירא זצ"ל).
למאמר זה התפרסמו 9 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  זה מסמך חשוב   ט"ו אלול
אני תוהה לעצמי אם יש צורך במסע ההשמצה האישי נגד הרב קוק שנערך כאן באתר או שההסבר להתנגדות לשיטה שלו הינו מספק.
ביזוי תלמידיי חכמים זה משהו שאין לזלזל בו ולאמר שהרב קוק לא היה כלל תלמיד חכם זה קצת רחוק.
גם במכתב החשוב מאוד הזה של הרב שפירא זצ"ל הוא לא יוצא בעצמו נגד הרב קוק אלא רק נגד שיטתו ותוצאותיה ומעיד על התנגדותו של החזון איש זצ"ל. נראה לי מספק לגמריי את המטרה של הסבר הטעות האיומה של הלאומיות הדתית.
שלמה  ממרכז
2.  לשלמה היקר   ט"ז אלול
איננו עוסקים בהשמצות אלא בהבאת מידע שבדקנו עד כמה שידינו מגעת. ואכן, אם היה די בעובדה שגדולי ישראל לא הסכימו לשיטתו כדי להרחיק מדרכו ומתלמידיו את הטועים והתועים אחריהם היינו מסתפקים בזה. אבל לצערנו אין הדברים כך ורבים מהשבויים בדעות הדת"ליות חושבים שעצם העובדה שאישיותו חיובית די בה כדי להצדיק הליכה בדרכו ובעבורם אנו מביאים גם חומר מוסמך העוסק בהתיחסות גדולי ישראל לאישיותו ולפעולותיו ההרסניות מעבר לחומר הנוגע לשלילת שיטתו, וכל זה לא נעשה במטרה להשמיץ אלא במטרה להציל אחב"י מדעותיו הכוזבות ומשיטתו ההרסנית והכפרנית שעד היום מפילה חללים רבים במישרין ובעקיפין.וגם במכתב המובא במאמר זה מעיד הגר"י שפירא זצ"ל כי מרן החזו"א זצ"ל התבטא עליו (לא על שיטתו בלבד) בלשון רע מאד עד כדי כך שאינו חפץ להעתיק הדברים!!

בברכה, יואל.
יואל אלחנן  
3.  המינות הנוראה שהוא הביא לעולם   י"ז אלול
מי יציל אותנו מכל הערכים החדשים והכוזבים והשפלים ומכל העבודות הזרות שהאיש הזה הביא לעולם ?? איך נתנקה מזוהמה כזאת ?? כל העולם נהפך לביצה של כפירה ומינות בגללו. מדוע מסר את מפתחות היהדות בידיי המינים ? מדוע הקים את הרבנות החילונית הראשית ? הלך מפה והשאיר אחריו אדמה חרוכה לדורי דורות (שכנראה תישאר חרוכה עד לביאת המשיח בב"א). וזה באמת הדבר היותר נורא שגרם- יותר ממלחמות והסכסוך עם העולם הערבי !
חומר למחשבה  
4.  בהמשך תשובתך על גישת האתר לרב קוק   י"ז אלול
מצטרף לרצון להציל את אחב"י מדעות כוזבות ומשיטות הרסניות. אני מתייחס למשהו אחר שנראה לי שהינך מתעלם ממנו או לפחות מחלקו. אין דילמה עם להביא את דעתם של גדולי ישראל על כל נושא שהוא לרבות הרב קוק, אך כאן באתר שלך אתה עושה מעבר לזה.... זה נראה מהצד שיש לך עניין פרטני עם הרב קוק ולא רק עם שיטתו ועל זה אני מצביע. אני גם לא בטוח שההתרכזות הזו בעניין הרב קוק עצמו מועילה להצלת אחב"י מהטעות הגדולה של הלאומיות הדתית. זה רק מכניס את הקורא מבני הציונות הדתית למגננה גדולה עוד יותר ועלול להביא להתחפרות צדקנית בתוך הטעות. כך לדוגמא רבנים אחרים שיצאו מהם תקלות חמורות, למשל הרבי מלובוויטץ. אין ספק שיצאה תקלה חמורה מחב"ד עד לרמה של קרוב לעבודה זרה. האם זה אומר שלא הייתה כלל גדולה בתורה לרבי מלובוויטץ? לא. ואם מישהו היה טוען שלא הייתה לו כלל גדולה בתורה זה היה רק מחזק את הטעות כפי שהסברתי קודם, ובכלל רק מי שיש בו גדולה בתורה יכול ליצור נזק משמעותי כי אם למשל אדם פשוט ימציא שיטה כופרנית או שגויה כלשהי אף אדם רציני לא יקשיב לו ועוד בחייו הוא יחשב לבדיחה וכשימות הוא ישכח. אתן לך דוגמא מימינו אנו, יש אדם שחי בקרבנו שמו הוא ניר בן ארצי, האדם הוא בכלל לא רב ובספק אם הוא יודע שורה בתוספות אך הוא נואם ונותן מסרים לאומה כאילו הוא נביא... למשל הוא אמר בפרשת לך לך תשע"ד שבשנה ההיא הגשמים יהיו בעיתם והכנרת תתמלא.... במציאות הייתה שנה עם מיעוט גשמים. על אדם כזה אין דילמה לזעוק שהוא בור ועם הארץ דאורייתא ודרבנן שקרן, רמאי ונוכל ולחשוף את פרצופו כשרלטן. אף אחד לא יוכל להראות גדולה בתורה אצל הדביל הזה, מקסימום יוכלו להראות מקרים של דיוק כמו בקריאת קפה ובכדור בדולח.... לעומת זאת על מי שאולי יצר את הנזק החמור ביותר בהיסטוריה מייסד הנצרות יימח שמו וזכרו גדולי ישראל לא אמרו שלא הייתה בו גדולה בתורה אלא נתנו את ההסבר איך למרות הגדולה הזו הוא התפקר ויצאה ממנו תקלה כה חמורה. כך עוד דוגמא מהעבר, שבתאי צבי שר"י גם עליו לא ניתן היה לאמר שלא הייתה בו גדולה בתורה ואכן גדוליי ישראל שהיו בזמן שהוא חי יצאו נחרצות נגד השקפתו ומעשיו אך לא אמרו שאין בו גדולה כלשהי בתורה.
ונחזור לעניין הציונות הדתית והרב קוק. פעולתך להצלת אחבנ"י שנפלו לטעות הזו היא ברוכה. התרכזותך המודגשת ברב קוק עצמו מיותרת, עדיף להתרכז בטעות האיומה שבשיטתו ולא בו. והאמת שהיום זה כבר ניכר לעין כל, בזמנו היה צריך להיות גדול ישראל כדי להבין את הסכנה העצומה שטמונה בשיטתו. היום זה ניכר לעיניי כל מי שהוא ישר לב ושכל. כל אלילי הציונות הדתית קרסו, צבא ההגנה לצה"ל בראשם. הכוחי ועוצם ידי והקדושה שהם נתנו לצבא ברמה של עבודה זרה התרסקה ביום שהם בעצמם קראו לסרב פקודה רק כי הצבא אליו הם סגדו פקד לעשות אחרת ממה שהם רצו.... כנ"ל מדינת ישראל הלאומית חילונית שגם לה הם סגדו כעבודה זרה וקראו לה רחמנא ליצלן "ראשית צמיחת גאולתנו" מתבררת יותר ויותר שהיא כנראה חלק מסוף הגלות אך לא ראשית הגאולה... כנ"ל הגשר החד צידי כמעט שהם יצרו משמירת מצוות לחילון. רק לראות כמה מאות אלפים רבים מהם גברים ונשים התפקרו והפכו לחילוניים זה מזעזע.
מאחל לך להמשיך בפעולתך הברוכה להסברת הטעות של הציונות הדתית ומפציר בך להניח את ההתעסקות המוגברת ברב קוק עצמו. ושנזכה לשנה טובה, ושיאמר הקב"ה לצרותינו די ויבוא אור האמת והגאולה ויפציע עלינו וכל הסתר הפנים יעלם והרשעה כולה כעשן תכלה.
שלמה  ממרכז
5.  אני מבקש   י"ח אלול
להצטרף לתגובה מספר 1. יש התנגדות גדולה לדרכו ושיטתו של הרב קוק. אך אין זו סיבה לחרף ולגדף אותו. אפשר לומר שהוא טעה, לא צריך ל"רדת" עליו. גם מאד ברור, שאילו היה הרב קוק רואה את פרי הבאושים התלי"ם, היה מתנגד להם בעצמו.
יוסף  מישראל, אין לי מייל
6.  ל-5: מאידך גיסא, גם אין לטעון טענות בלתי מבוססות   כ' אלול
כמו הטענה לפיה היה בוודאי מתנגד לפירות הביאושים שיצאו מדרכו ושיטתו לו ראה לאן הגיעו הדברים או שפעל ב"טעות" ולא מתוך זדון. טענה כזאת אין לה יסוד כי אין לנו יכולת לקרוא מחשבות ולדעת כוונות שבלב. גדולי ישראל בדורו אמרו דברים הפוכים ומי אנחנו שנסתור את דבריהם. ואדרבא, סביר יותר להניח שהוא היה מברך על המוגמר ומוצא אלפי הצדקות ותירוצים למעשיו ההרסניים אילו היה מגיע לעולם הזה פעם נוספת.
ג.  
7.  עד לא ידע להבחין בין החלק הפוליטי והדתי שבאדם...   ל' תשרי
עפ"י משנתו של הר' קוק אי אפשר לעשות הבחנה בין החלק הפוליטי והדתי שבתוכינו ולכן ברור למשל שאותם מסולקי דעת שעולים היום בקביעות אל מתחם הר הבית פועלים, לשיטת הר' קוק, מתוך שיקולים דתיים מובהקים הגם שהם מונעים ברגש הלאומי כי לשיטת מורם ורבם קוק שני הדברים הם היינו הך.

נ.ב. ראיתי תמונה של מסולק דעת אחד, מחובשי הכיפות הסרוגות, שעומד על הר הבית עם שני ילדים קטנים - ביד אחת אוחז את הבן וביד השניה את הבת. ה' ירחם ויציל כיצד מחללים היום המקום הכי קדוש על פני האדמה. וזה עומד להפוך להיות קונצנזוס במדינה (אם כבר לא נהפך לכזה וכבר עמדתי על העניין הזה לפני שבע שנים לפחות, כאשר קראתי כתבה ב"ידיעות אחרונות" ושם דובר על יוזמה של המכון לחקר המקדש וחברי כנסת להביא הרבה מבקרים יהודים, כולל ילדי בית ספר וחיילים אל הר הבית, וראיתי את התגובות לכתבה שכמעט כולן בלא יוצא מן הכלל תמכו ביוזמה הנ"ל וקראו "להפסיק לעשות חשבון לערבים" ולעלות לשם מתי שרוצים וכד' והיו רבים שהאשימו את הר' אבינר בהיותו רכרוכי וחנפן כלפי "האויב" כי הוא הביע אז הסתייגות מסוימת מעליה להר הבית - אינני יודע מה עמדתו היום ויכול להיות שהוא כבר שינה את עמדתו בהיותו איש שקר ואפיקורוס).
ג.  
8.  לשלמה (תגובה מס' 4)   א' חשון
במשך שנים, האפשרות שדתי לאומי ישמע ממקור חרדי עצמאי את דעת התורה אודות הציונות ואביזרייהו ובכלל זה את דעת התורה כי שיטתו של הראי"ה קוק מיוסדת על דמיונות ודעות כוזבות שאין ביניהן ובין היהדות מאומה, היתה אפסית. ולכן, הטענה שתמיד חזרו עליה בציונות הדתית כדי לנמק את ההתעלמות המוחלטת של עולם התורה מהר' קוק היתה כי זלזלו בגדלותו התורנית וכנגד זה הביאו ראיות על הערכת גדולי ישראל את גדלותו (ביחוד ע"י תארי כבוד וגדלות מופלגים שכתבו לו בפתיחת מכתביהם אליו). כך יצרו אוירה שבכל פעם שמאן דהו יבוא בטענה כלשהי כלפי הר' קוק מיד הוא יסווג כמי ששייך לאלה שלא הכירו בגדלותו ולכן נכשל בביזויו ולכן אין להתייחס אליו כלל. ולכן, למרות שב'דת הציונות' לא הטלנו דופי בגדלותו התורנית כל התגובות שקבלנו היו מראי מקומות להערכת גדלותו ע"י גדולים כאלה או אחרים. כך התפתחה גם המשוואה המגוחכת וחסרת הבסיס שאדם גדול=אדם שיכול להגיד מה שהוא רוצה ולכל דבר שיגיד יש לגיטימציה מוחלטת גם אם יעמוד בסתירה לעיקרי האמונה הבסיסיים ביותר.

מה שעשינו בדת הציונות וממשיכים לעשות כאן באתר ובקונטרסים הוא שלשה דברים:

א. הבהרה כי ההתנגדות לשיטתו של הראי"ה קוק לא באה מצד גורמים שוליים ביהדות החרדית או מצד 'קנאים' אנונימיים וחסרי משקל תורני אלא מגדולי דורו המובהקים ביותר (שבמשך שנים משקרים תלמידי הראי"ה והרצי"ה קוק ומספרים לתלמידיהם כי גדולים אלה 'העריצו' את רבם).
ב. חשיפת פעולותיו ההרסניות שחלקן גם מעידות משהו על אישיותו וממחישות כי אם עד היום ה'צריך עיון' היה כלפי אלה ששללו את אישיותו לגמרי הרי שהיום דוקא אלה שהעריכוהו גם אם התנגדו לגמרי לשיטתו ופסלו אותה לגמרי נשארים ב'צריך עיון' באשר להערכתם כלפיו.
דבר נוסף, נעשה כיום נסיון בלתי פוסק מצד גורמים שונים בציונות הדתית לשווק את הראי"ה קוק כאישיות חרדית למהדרין שכאילו לא היה לה שום קשר לתמיכה בציונות וכתוצאה מזה מציגים אותו כאדם כשר למהדרין עם דעות כשרות למהדרין. (לדוגמא תוכל לראות כיצד הציגו אותו ביארצייט האחרון שלו בג' אלול באתר 'הידברות' של הר' זמיר כהן (ואף הגדילו לצרף שם את הסרטון של יעקב ששון אצל סבו הגר"ע יוסף ז"ל).

אין ספק בכך שהמעמיד היחיד כיום של העבודה הזרה שנקראת ציונות דתית הינו הראי"ה קוק ואנחנו נותנים כל מידע שיש בו כדי להרחיק מכל הקשור אליו ואל תלמידיו כדי שלא יפלו ברשת דעותיו הכוזבות ואם אינך מכיר בחשיבות העשיה הזו כנראה שאינך מכיר לעומק את הקשר הישיר בין מצבה של הציונות הדתית לראי"ה קוק ואת האחריות הגדולה שלו למצבה זה ואדרבה בתוה"ק ראינו לגבי מסית ומדיח כי כל החמשה לאוין שיש שם הם כלפי אישיותו של המסית ולא כלפי דברי ההסתה עצמם (לא לאהוב את המסית, לא לעזוב שנאתו מהמסית, לא להצילו, לא ללמד זכות עליו, לא לשתוק מללמד עליו חובה) ואם זה במסית בסתמא ק"ו במסית שמנסים להשתמש בגדלותו התורנית כמכשיר לדעותיו האפיקורסיות והכוזבות וכמכשיר לתלמידיו שבהם לכולי עלמא אין אפילו בדל של גדלות תורנית מינימלית.
ועיי' ברמב"ם פרק א' מהלכות עבודת כוכבים ה"ג ובראב"ד שם ההבדל בין אברהם אבינו לשם ועבר שאברהם אבינו לא הסתפק רק בהסברת הטעות שבעבודה זרה אלא שיבר הצלמים (ועיי' ספר 'ממזרח שמש' (שיחות המשגיח של פוניבז' הגר"י לוינשטיין זצ"ל פר' האזינו (עמ' נ') שביאר דברי הראב"ד שאברהם אבינו הבין שאי אפשר להחזיר את העולם לדרך הישר כל זמן שנמצאות הסיבות שהביאו אותם לטעות ומסר נפשו על זה וזו היתה מעלתו על שם ועבר,[על אף שלכאורה היה בכך להביא את אנשי אור כשדים להכנס "למגננה גדולה עוד יותר ועלול להביא להתחפרות צדקנית בתוך הטעות" (כדבריך)], וכמו שביאר בעל חידושי הרי"מ למרן השרף מקוצק פשר הפסוק "אמת מארץ תצמח" דאין הכונה שצריך לזרוע משהו בארץ כדי שתצמח אמת אלא שבאותו מקום באדמה ששם קברו את השקר שם תצמח האמת (והיינו שכל זמן שמכשירים חלק מהשקר ורק השיטה היא אפיקורסות ושמד לרבבות לשעה ולדורות אבל בעל השיטה הוא צדיק נשגב וכד' אין האמת יוצאת לאור).

ומה שהבאת הדוגמא מאותו האיש מייסד דת הנצרות ומשבתי צבי שר"י אדרבה מהיחס לשניהם תראה ראיה להיפך וצא וראה איך דברו אודותיהם אישית גדולי ישראל שהיו בחזית המלחמה נגדם ונגד תלמידיהם עד שגם מאות שנים אח"כ אינך מהסס למרות גדלותו התורנית של ש"צ לכנותו בתואר שר"י. וגם חז"ל לא היססו להכריז כי אותו האיש כישף והסית והדיח את ישראל למרות גדלותו התורנית שהיה מתלמידי רבי יהושע בן פרחיה וכך היתה מעולם דרכם של גדולי ישראל להרחיק ממסיתים ומדיחים.

יואל אלחנן  
9.  מרן הראי"ה קוק זצ"ל   י"ט ניסן
את אותו רב שאתם מגדפים הוא בעל האמרה "הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה. אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה". לצערי, הציבור החרדי לא רק מבזה ומחרף את הראי"ה קוק, אלא גם את הרב עובדיה יוסף זצ"ל (ותעיד העובדה שספריו לא נלמדים ונמצאים בישיבותיכם וכלל לא מובא בשום שו"ת של גדולי הדור שלכם), כנ"ל הרבי מיובאוויטש זצ"ל שזוכה גם הוא ליחס דומה אם לא גרוע מכך. לכן אשמח אם השיח יהיה לגופם של טענות עם ראיות והוכחות מתוך המקורות ולא מפי ציטוטים חסרי ביסוס. אשמח לדעת אם אחד מכל הכותבים החשובים כאן למד בעמקות את ספריו ושיטתו של הרב קוק, ואשמח אם יגיבו לטענותיי.
שמואל  משומרון